Tác Giả Nhất Chi Đằng La

Xuyên Về Thời Dân Quốc Thiên Kim Giả Rung Chuyển Cửu Châu Cưa Đổ Thiếu Soái

Xuyên Về Thời Dân Quốc Thiên Kim Giả Rung Chuyển Cửu Châu Cưa Đổ Thiếu Soái

7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Thập Niên 80 Nữ Thanh Niên Trí Thức Yếu Đuối Nuôi Nhóc Con Ở Nông Thôn

Thập Niên 80 Nữ Thanh Niên Trí Thức Yếu Đuối Nuôi Nhóc Con Ở Nông Thôn

7.1/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Đông Phương

Chương 7
Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

7.9/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 59
Mật Ngọt Độc Địa Phần 2

Mật Ngọt Độc Địa Phần 2

7.7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 24
Người Tình Một Đời

Người Tình Một Đời

8.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Khoảnh Khắc Anh Bắt Đầu Động Tâm

Khoảnh Khắc Anh Bắt Đầu Động Tâm

7.4/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Sau Khi Tôi Thừa Kế Một Vườn Bách Thú

Sau Khi Tôi Thừa Kế Một Vườn Bách Thú

7.8/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Hoa Hạ Giữa Xuân Ai Vẫn Chờ

Hoa Hạ Giữa Xuân Ai Vẫn Chờ

7.6/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 25
Ngoại Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Là Người Công Cụ

Ngoại Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Là Người Công Cụ

7.3/10
1041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 36
Xem Vợ Như Mạng

Xem Vợ Như Mạng

7.1/10
1578

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Cô Gái Ngốc Tôi Yêu Em

Cô Gái Ngốc Tôi Yêu Em

8/10
3854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Ngược Hóa Đau Thương

Ngược Hóa Đau Thương

7/10
1645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 50
Nội Quy Hoàng Cung Chết Chóc

Nội Quy Hoàng Cung Chết Chóc

7.4/10
1586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 6
Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia

Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia

7.2/10
2545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Thư Tình Của Anh

Thư Tình Của Anh

7.4/10
1359

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Nhật Ký Tình Yêu Cắt Trĩ

Nhật Ký Tình Yêu Cắt Trĩ

8/10
1226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Làm Sao Để Vớt Trăng Đáy Nước

Làm Sao Để Vớt Trăng Đáy Nước

7.8/10
1256

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 5
Khắc Hoa Trên Giấy

Khắc Hoa Trên Giấy

7.5/10
1371

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Chuyện Tình Tông Đuôi Xe

Chuyện Tình Tông Đuôi Xe

8/10
1271

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 5
Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em

Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em

7.9/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Làm Ruộng Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay

Làm Ruộng Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay

7.9/10
1111

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Tôi Chơi Em Đến Nghiện

Tôi Chơi Em Đến Nghiện

7.5/10
1238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Xuyên Thành Nam Phản Diện Ta Xoay Chuyển Thế Cục Trở Thành Nam Chính

Xuyên Thành Nam Phản Diện Ta Xoay Chuyển Thế Cục Trở Thành Nam Chính

7.5/10
1118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 5
Mẫu Thân Thần Y Và Bảo Bối Phúc Hắc

Mẫu Thân Thần Y Và Bảo Bối Phúc Hắc

7/10
1121

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Ông Chồng Cán Bộ Cấp Cao Làm Tôi Khóc

Ông Chồng Cán Bộ Cấp Cao Làm Tôi Khóc

7.5/10
1314

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác

Chương 5
Mở Cửa Hàng Ở Các Vị Diện Tôi Dựa Vào Đánh Giá 5 Sao Để Làm Giàu

Mở Cửa Hàng Ở Các Vị Diện Tôi Dựa Vào Đánh Giá 5 Sao Để Làm Giàu

7.8/10
1366

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 16
Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

7.5/10
1276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Công Tử Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

Công Tử Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

7.4/10
4525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 50
Lớp Trưởng Lại Phạm Quy Rồi

Lớp Trưởng Lại Phạm Quy Rồi

7.3/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 7
Chú Là Ánh Dương Của Em

Chú Là Ánh Dương Của Em

7.9/10
2917

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 41
Đậu Trạng Nguyên Ngươi Để Ta Đi Bắt Quỷ Đi Ta Bắt

Đậu Trạng Nguyên Ngươi Để Ta Đi Bắt Quỷ Đi Ta Bắt

7.4/10
1410

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 14
Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

7.6/10
1890

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành

Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành

7.2/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Ta Rõ Ràng Là Luyện Võ Làm Sao Lại Biến Thành Thần Thông

Ta Rõ Ràng Là Luyện Võ Làm Sao Lại Biến Thành Thần Thông

7.8/10
1697

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 37
Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H

Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H

7.6/10
5365

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ta Kết Giao Bằng Hữu Liền Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ!

Ta Kết Giao Bằng Hữu Liền Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ!

7.9/10
1481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 50
Bánh Su Kem

Bánh Su Kem

8/10
1105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Hôn Nhân Xứng Đôi FULL

Hôn Nhân Xứng Đôi FULL

7.7/10
14349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 101
Sai Vị Trò Chơi

Sai Vị Trò Chơi

8.4/10
1228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Mục Hoà Khương Lan

Mục Hoà Khương Lan

8.4/10
2585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Em Như Hoa Trong Mộng

Em Như Hoa Trong Mộng

7.8/10
1289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 15
Trò Chơi Con Ma

Trò Chơi Con Ma

7.9/10
1334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 9
Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

8.2/10
7263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 85
Chế Bạo

Chế Bạo

7.6/10
1199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn

Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn

8.1/10
1430

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 18
Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ

Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ

8.3/10
3196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

7.9/10
1320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Chưa Từng Hối Hận Khi Yêu Anh FULL

Chưa Từng Hối Hận Khi Yêu Anh FULL

7.8/10
2803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố

Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố

7.6/10
3066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương

Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương

7.7/10
1422

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 26
Mua Gái Thành Phố Về Làm Vợ

Mua Gái Thành Phố Về Làm Vợ

7.8/10
4740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Vờ Ấu Trĩ

Vờ Ấu Trĩ

8.3/10
10421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 110
Đệ Nhất Gây Họa Ở Tu Tiên Giới

Đệ Nhất Gây Họa Ở Tu Tiên Giới

7.1/10
1114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 5
Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc

7.5/10
1751

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 45
Hộ Quốc Chiến Thần

Hộ Quốc Chiến Thần

7.6/10
17761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 436
Sau Khi Sống Lại Các Anh Hối Hận Rồi

Sau Khi Sống Lại Các Anh Hối Hận Rồi

7.7/10
3078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Tái Sinh Cùng Cô Em

Tái Sinh Cùng Cô Em

8.2/10
2321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 10
Tái Sinh Cùng Cô Em

Tái Sinh Cùng Cô Em

8.5/10
4098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 10
Họa Chi Đơn Vương

Họa Chi Đơn Vương

7.4/10
7834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 25
Tru Tiên Chi Thượng

Tru Tiên Chi Thượng

7.9/10
1672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

7.4/10
1211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 9
Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

7.4/10
1001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng

7.8/10
1210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 5
Mật Anh Đào

Mật Anh Đào

7.6/10
1187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 6
Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành

Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành

7.1/10
7605

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 50
Mãi Mãi Một Tình Yêu

Mãi Mãi Một Tình Yêu

8.4/10
4249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 49
Ly Miêu Hay Thái Tử

Ly Miêu Hay Thái Tử

7.3/10
1566

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 4
Cuộc Sống Cưng Chiều Vợ Nhỏ Thập Niên 70

Cuộc Sống Cưng Chiều Vợ Nhỏ Thập Niên 70

7.9/10
1620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 24
Ái Dục Tội Phạm Tình Yêu

Ái Dục Tội Phạm Tình Yêu

8.2/10
11440

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 62
Một Kiếp Đau Thương

Một Kiếp Đau Thương

7.6/10
16004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 161
Thánh Thể Bất Phàm

Thánh Thể Bất Phàm

7.8/10
12842

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 302
Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích

Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích

7.9/10
4461

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 28
Xuyên Không Rồi Làm Phú Bà Thôi

Xuyên Không Rồi Làm Phú Bà Thôi

8.1/10
2759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 7
Mộ Xuân Phong

Mộ Xuân Phong

7.1/10
2500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Như Mộng Giai Kỳ

Như Mộng Giai Kỳ

7.1/10
1292

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Sau Khi Từ Bỏ Người Đẹp Ốm Yếu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Chăm Trẻ

Sau Khi Từ Bỏ Người Đẹp Ốm Yếu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Chăm Trẻ

7.9/10
3228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 16
Tôi Là Đặc Vụ Ngầm

Tôi Là Đặc Vụ Ngầm

8.5/10
1717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Bạch Xà Giam Cầm

Bạch Xà Giam Cầm

7.6/10
1754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 29
Nhận Lầm Một Ánh Trăng

Nhận Lầm Một Ánh Trăng

7.2/10
1685

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Chất Bảo Quản Tình Yêu

Chất Bảo Quản Tình Yêu

8.4/10
1290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Người Yêu Minh Tinh Của Tôi

Người Yêu Minh Tinh Của Tôi

8.4/10
1426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Anh Không Xứng

Anh Không Xứng

7.6/10
1932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Trùm Trường Theo Đuổi Học Bá

Trùm Trường Theo Đuổi Học Bá

7.4/10
1491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Thế Giới Của Tôi

Thế Giới Của Tôi

7.8/10
1338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Sau Khi Công Lược Ta Thành Công Hắn Đã Bỏ Rơi Ta

Sau Khi Công Lược Ta Thành Công Hắn Đã Bỏ Rơi Ta

7.4/10
1621

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 12
Ấp Linh Lung

Ấp Linh Lung

8.1/10
1206

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Hắc Nguyệt Quang

Hắc Nguyệt Quang

8/10
3887

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Nhật Ký Điều Tra Của Cảnh Sát Lý Những Vụ Án Trong

Nhật Ký Điều Tra Của Cảnh Sát Lý Những Vụ Án Trong

8.2/10
2638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị

Chương 40
Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

8.4/10
41468

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 915
Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta

Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta

7.5/10
2246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu Cửu Gia Hãy Ôm Em

Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu Cửu Gia Hãy Ôm Em

7.4/10
38801

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 221
Rời Khỏi Đạo Giáo Tôi Lên Hương

Rời Khỏi Đạo Giáo Tôi Lên Hương

7.9/10
1692

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị

Chương 11
Sống Lại Đánh Học Bá Thật Mạnh Mẽ

Sống Lại Đánh Học Bá Thật Mạnh Mẽ

7.7/10
1870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Ông Chủ Muốn Thượng Vị

Ông Chủ Muốn Thượng Vị

7.4/10
2378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Nuôi Dưỡng Búp Bê

Nuôi Dưỡng Búp Bê

8.4/10
2583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 43
Đạo Chủ Ta Có Một Cái Thế Giới Quỷ Dị!dịch

Đạo Chủ Ta Có Một Cái Thế Giới Quỷ Dị!dịch

7.4/10
1555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 17
Người Chơi Hung Mãnh

Người Chơi Hung Mãnh

7/10
2978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1077
Hai Lần Gả

Hai Lần Gả

7.6/10
3378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Nhắm Mắt Chạm Môi Anh

Nhắm Mắt Chạm Môi Anh

8.2/10
3754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Phóng Viên Hạ Đừng Mơ Buông Tha

Phóng Viên Hạ Đừng Mơ Buông Tha

7.5/10
3370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 87
Xuyên Về Thời Dân Quốc Thiên Kim Giả Rung Chuyển Cửu Châu Cưa Đổ Thiếu Soái
7/10
1000

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Nữ Thanh Niên Trí Thức Yếu Đuối Nuôi Nhóc Con Ở Nông Thôn
7.1/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Đông Phương

Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị
7.9/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mật Ngọt Độc Địa Phần 2
7.7/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Người Tình Một Đời
8.5/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khoảnh Khắc Anh Bắt Đầu Động Tâm
7.4/10
1000

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Tôi Thừa Kế Một Vườn Bách Thú
7.8/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Hoa Hạ Giữa Xuân Ai Vẫn Chờ
7.6/10
1000

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ngoại Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Là Người Công Cụ
7.3/10
1041

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xem Vợ Như Mạng
7.1/10
1578

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cô Gái Ngốc Tôi Yêu Em
8/10
3854

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngược Hóa Đau Thương
7/10
1645

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nội Quy Hoàng Cung Chết Chóc
7.4/10
1586

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Niềm Vui Nho Nhỏ Của Oan Gia
7.2/10
2545

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thư Tình Của Anh
7.4/10
1359

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Tình Yêu Cắt Trĩ
8/10
1226

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Làm Sao Để Vớt Trăng Đáy Nước
7.8/10
1256

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Khắc Hoa Trên Giấy
7.5/10
1371

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chuyện Tình Tông Đuôi Xe
8/10
1271

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nghe Nói Tôi Yêu Thầm Em
7.9/10
1000

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Ruộng Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay
7.9/10
1111

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tôi Chơi Em Đến Nghiện
7.5/10
1238

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Xuyên Thành Nam Phản Diện Ta Xoay Chuyển Thế Cục Trở Thành Nam Chính
7.5/10
1118

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Dị Giới, Xuyên Không

Mẫu Thân Thần Y Và Bảo Bối Phúc Hắc
7/10
1121

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ông Chồng Cán Bộ Cấp Cao Làm Tôi Khóc
7.5/10
1314

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác

Mở Cửa Hàng Ở Các Vị Diện Tôi Dựa Vào Đánh Giá 5 Sao Để Làm Giàu
7.8/10
1366

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ
7.5/10
1276

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tử Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết
7.4/10
4525

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Lớp Trưởng Lại Phạm Quy Rồi
7.3/10
1174

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chú Là Ánh Dương Của Em
7.9/10
2917

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đậu Trạng Nguyên Ngươi Để Ta Đi Bắt Quỷ Đi Ta Bắt
7.4/10
1410

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng
7.6/10
1890

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Bão Táp Cảng Thành
7.2/10
1174

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Ta Rõ Ràng Là Luyện Võ Làm Sao Lại Biến Thành Thần Thông
7.8/10
1697

Thể loại: Huyền huyễn

Bạn Cùng Trường Theo Dõi Tôi Sau Giờ Tan Học H
7.6/10
5365

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ta Kết Giao Bằng Hữu Liền Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ!
7.9/10
1481

Thể loại: Huyền huyễn

Bánh Su Kem
8/10
1105

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hôn Nhân Xứng Đôi FULL
7.7/10
14349

Thể loại: Đam Mỹ

Sai Vị Trò Chơi
8.4/10
1228

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Mục Hoà Khương Lan
8.4/10
2585

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Em Như Hoa Trong Mộng
7.8/10
1289

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Trò Chơi Con Ma
7.9/10
1334

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ
8.2/10
7263

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chế Bạo
7.6/10
1199

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn
8.1/10
1430

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ
8.3/10
3196

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết
7.9/10
1320

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chưa Từng Hối Hận Khi Yêu Anh FULL
7.8/10
2803

Thể loại: Ngôn Tình

Ngẫu Nhiên Bày Quầy Bán Hàng Khách Hàng Đuổi Theo Tôi Mười Con Phố
7.6/10
3066

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền huyễn

Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương
7.7/10
1422

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không, Bách Hợp

Mua Gái Thành Phố Về Làm Vợ
7.8/10
4740

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Vờ Ấu Trĩ
8.3/10
10421

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đệ Nhất Gây Họa Ở Tu Tiên Giới
7.1/10
1114

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Lão Tử Không Phải Kẻ Ngốc
7.5/10
1751

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Xuyên Không

Hộ Quốc Chiến Thần
7.6/10
17761

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen

Sau Khi Sống Lại Các Anh Hối Hận Rồi
7.7/10
3078

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tái Sinh Cùng Cô Em
8.2/10
2321

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tái Sinh Cùng Cô Em
8.5/10
4098

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Họa Chi Đơn Vương
7.4/10
7834

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Tru Tiên Chi Thượng
7.9/10
1672

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Sứ Mệnh Vượt Thời Gian
7.4/10
1211

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng
7.4/10
1001

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Trộm Thương Sắc Cầu Vồng
7.8/10
1210

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Mật Anh Đào
7.6/10
1187

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành
7.1/10
7605

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Mãi Mãi Một Tình Yêu
8.4/10
4249

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Ly Miêu Hay Thái Tử
7.3/10
1566

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cuộc Sống Cưng Chiều Vợ Nhỏ Thập Niên 70
7.9/10
1620

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ái Dục Tội Phạm Tình Yêu
8.2/10
11440

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Một Kiếp Đau Thương
7.6/10
16004

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thánh Thể Bất Phàm
7.8/10
12842

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích
7.9/10
4461

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Không Rồi Làm Phú Bà Thôi
8.1/10
2759

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Mộ Xuân Phong
7.1/10
2500

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Như Mộng Giai Kỳ
7.1/10
1292

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Từ Bỏ Người Đẹp Ốm Yếu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Chăm Trẻ
7.9/10
3228

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tôi Là Đặc Vụ Ngầm
8.5/10
1717

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Bạch Xà Giam Cầm
7.6/10
1754

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhận Lầm Một Ánh Trăng
7.2/10
1685

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chất Bảo Quản Tình Yêu
8.4/10
1290

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Yêu Minh Tinh Của Tôi
8.4/10
1426

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Không Xứng
7.6/10
1932

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Trùm Trường Theo Đuổi Học Bá
7.4/10
1491

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thế Giới Của Tôi
7.8/10
1338

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sau Khi Công Lược Ta Thành Công Hắn Đã Bỏ Rơi Ta
7.4/10
1621

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ấp Linh Lung
8.1/10
1206

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hắc Nguyệt Quang
8/10
3887

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhật Ký Điều Tra Của Cảnh Sát Lý Những Vụ Án Trong
8.2/10
2638

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị

Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê
8.4/10
41468

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đầu Bếp Nọ Là Vợ Của Ta
7.5/10
2246

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu Cửu Gia Hãy Ôm Em
7.4/10
38801

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Rời Khỏi Đạo Giáo Tôi Lên Hương
7.9/10
1692

Thể loại: Dị Năng, Đoản Văn, Đô Thị, Linh Dị

Sống Lại Đánh Học Bá Thật Mạnh Mẽ
7.7/10
1870

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ông Chủ Muốn Thượng Vị
7.4/10
2378

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nuôi Dưỡng Búp Bê
8.4/10
2583

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Đạo Chủ Ta Có Một Cái Thế Giới Quỷ Dị!dịch
7.4/10
1555

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Người Chơi Hung Mãnh
7/10
2978

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Hai Lần Gả
7.6/10
3378

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhắm Mắt Chạm Môi Anh
8.2/10
3754

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Phóng Viên Hạ Đừng Mơ Buông Tha
7.5/10
3370

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng