Tác Giả Nặc Danh Hàm Ngư

Người Xấu

Người Xấu

7/10
1176

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Không Ai Thích Chu Tự Thư

Không Ai Thích Chu Tự Thư

7.8/10
1804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Điệu Valse Hoa Hồng Phương Nam FULL

Điệu Valse Hoa Hồng Phương Nam FULL

7.9/10
2251

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 17
Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây FULL

Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây FULL

7.9/10
2310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Dũng Sĩ Và Ma Pháp Sư FULL

Dũng Sĩ Và Ma Pháp Sư FULL

7.2/10
3562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 30
Sau Khi Giết Chết Người Yêu

Sau Khi Giết Chết Người Yêu

7.5/10
1725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 13
Ta Đau!

Ta Đau!

7.1/10
2136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Nghi Ngờ Có Căn Cứ FULL

Nghi Ngờ Có Căn Cứ FULL

7.6/10
7198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Vị Khách Nhỏ FULL

Vị Khách Nhỏ FULL

7.7/10
5663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Manh Hôn Ách Giá FULL

Manh Hôn Ách Giá FULL

7.8/10
28870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 22