Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Tailhook

Tailhook

8.2/10
1327

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 19
Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

7.4/10
2707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 53
Hộp Kẹo Thiếc

Hộp Kẹo Thiếc

8.3/10
1172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 5
abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

7.5/10
5754

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 63
Cưỡng Cầu

Cưỡng Cầu

7.4/10
4428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Mục Sư Và Lưu Manh

Mục Sư Và Lưu Manh

7.6/10
2950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 11
Tin Đồn Mập Mờ

Tin Đồn Mập Mờ

7.4/10
2450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 28
Dạ Oanh

Dạ Oanh

7.4/10
2147

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 25
Triều Hạ

Triều Hạ

8.4/10
1812

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 9
Tin Đồn Mập Mờ

Tin Đồn Mập Mờ

HOT
8.1/10
2725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 26
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

HOT
7.5/10
925736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 732
An Cư Lạc Nghiệp

An Cư Lạc Nghiệp

HOT
9.3/10
206670

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 73
Tailhook
8.2/10
1327

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất
7.4/10
2707

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Hộp Kẹo Thiếc
8.3/10
1172

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám
7.5/10
5754

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược

Cưỡng Cầu
7.4/10
4428

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Mục Sư Và Lưu Manh
7.6/10
2950

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Tin Đồn Mập Mờ
7.4/10
2450

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Dạ Oanh
7.4/10
2147

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Triều Hạ
8.4/10
1812

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Tin Đồn Mập Mờ
8.1/10
2725

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
7.5/10
925736

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng

An Cư Lạc Nghiệp
9.3/10
206670

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc

Top Đam Mỹ H Văn

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...