Truyện full
Truyện hot

Lịch Sử

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Hậu Cung Hoa Phi Trọng Sinh Dịch

Hậu Cung Hoa Phi Trọng Sinh Dịch

7.7/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 20
Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn

Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn

7.1/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Đại Sư Huyền Học Là Người Nổi Tiếng Trên Mạng

Đại Sư Huyền Học Là Người Nổi Tiếng Trên Mạng

7.9/10
1093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Làm Đám Vai Chính Khóc Rống

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Làm Đám Vai Chính Khóc Rống

7.1/10
2492

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 50
Xuyên Qua Thời Loạn Thế Ta Dẫn Tộc Nhân Hướng Về Núi Rừng

Xuyên Qua Thời Loạn Thế Ta Dẫn Tộc Nhân Hướng Về Núi Rừng

7.2/10
1617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 21
Quỷ Tam Quốc

Quỷ Tam Quốc

7.4/10
1294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 11
Quân Hôn Không Ly Được Quân Tẩu Xinh Đẹp Tức Giận Sinh Ba Con

Quân Hôn Không Ly Được Quân Tẩu Xinh Đẹp Tức Giận Sinh Ba Con

7.5/10
1503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Sau Khi Cởi Bỏ Khôi Giáp Ta Trở Thành Tiểu Nữ Nơi Khuê Phòng

Sau Khi Cởi Bỏ Khôi Giáp Ta Trở Thành Tiểu Nữ Nơi Khuê Phòng

7.4/10
5062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Chương 50
Người Vợ Lẽ Điên Bắt Cóc Hoàng Tử Để Gây Rắc Rối Cho Thiên Hạ

Người Vợ Lẽ Điên Bắt Cóc Hoàng Tử Để Gây Rắc Rối Cho Thiên Hạ

7/10
1237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 15
Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối

7/10
1383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Thám Hiểm

Chương 7
Cuộc Sống Nhàn Hạ Sau Khi Mất Chồng

Cuộc Sống Nhàn Hạ Sau Khi Mất Chồng

7.1/10
1581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Hậu Cung Hoa Phi Trọng Sinh Dịch
7.7/10
1000

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn
7.3/10
1000

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn
7.1/10
1000

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Đại Sư Huyền Học Là Người Nổi Tiếng Trên Mạng
7.9/10
1093

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Ta Làm Đám Vai Chính Khóc Rống
7.1/10
2492

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Xuyên Qua Thời Loạn Thế Ta Dẫn Tộc Nhân Hướng Về Núi Rừng
7.2/10
1617

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Quỷ Tam Quốc
7.4/10
1294

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Quân Hôn Không Ly Được Quân Tẩu Xinh Đẹp Tức Giận Sinh Ba Con
7.5/10
1503

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Sau Khi Cởi Bỏ Khôi Giáp Ta Trở Thành Tiểu Nữ Nơi Khuê Phòng
7.4/10
5062

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Người Vợ Lẽ Điên Bắt Cóc Hoàng Tử Để Gây Rắc Rối Cho Thiên Hạ
7/10
1237

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Thầy Đồng Cũng Phải Học Tiết Tự Học Tối
7/10
1383

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Cuộc Sống Nhàn Hạ Sau Khi Mất Chồng
7.1/10
1581

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử