Tác Giả Chilll

Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

7.4/10
2417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 82
Hóa Đơn Tam Khúc

Hóa Đơn Tam Khúc

7/10
1265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 6
Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始

Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始

7.1/10
1520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 5
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙

7.7/10
1425

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 5
Tâm Linh Chúa Tể

Tâm Linh Chúa Tể

7.1/10
8834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 50
Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对

Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对

7.4/10
1393

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế

Chương 5
Vô Thượng Chân Thân - 无上真身

Vô Thượng Chân Thân - 无上真身

7.5/10
1339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 5
Yêu Gia Sư

Yêu Gia Sư

7.7/10
7966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trinh Thám, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Thám Hiểm, Võng Du, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 90
Phu Quân Muốn Em … Vợ

Phu Quân Muốn Em … Vợ

7.1/10
6214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 34
Truy Tình Ký Ức

Truy Tình Ký Ức

7.4/10
3026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Gia Đấu

Chương 14
Gia Đình Cực Phẩm

Gia Đình Cực Phẩm

7.8/10
7962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Light Novel, Huyền huyễn

Chương 56
Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ

7.2/10
4379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Miêu Nghị

Miêu Nghị

7.5/10
5613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 50
Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao
7.4/10
2417

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Teen, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Hóa Đơn Tam Khúc
7/10
1265

Thể loại: Lịch Sử, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Quỷ Đạo Cầu Tiên Tòng Tương Tự Kỷ Luyện Thành Khôi Lỗi Khai Thủy - 诡道求仙 从将自己炼成傀儡开始
7.1/10
1520

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - 苟在妖武乱世修仙
7.7/10
1425

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Tâm Linh Chúa Tể
7.1/10
8834

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Phương Tây, Huyền huyễn

Sư Huynh Nói Đúng Sư Huynh Thuyết Đắc Đối - 师兄说得对
7.4/10
1393

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế

Vô Thượng Chân Thân - 无上真身
7.5/10
1339

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Yêu Gia Sư
7.7/10
7966

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trinh Thám, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Thám Hiểm, Võng Du, Đông Phương, Huyền huyễn

Phu Quân Muốn Em … Vợ
7.1/10
6214

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Truy Tình Ký Ức
7.4/10
3026

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Gia Đấu

Gia Đình Cực Phẩm
7.8/10
7962

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Bách Hợp, Light Novel, Huyền huyễn

Vẽ Em Bằng Nỗi Nhớ
7.2/10
4379

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Miêu Nghị
7.5/10
5613

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp