Tác Giả Phong Lưu Thư Ngốc

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10
3255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng

7.2/10
1256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Xuyên Nhanh Chi Vả Mặt Cuồng Ma

Xuyên Nhanh Chi Vả Mặt Cuồng Ma

8.5/10
21679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 324
Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia

Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia

8.1/10
14716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 128
Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam

8.1/10
13339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 127
Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2

7.6/10
45976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

8.1/10
56724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 476
Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1

8/10
53728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

7/10
4504

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên

7.1/10
9485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có

7.3/10
3752

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 16
Cô Nàng Quạ Đen

Cô Nàng Quạ Đen

7.9/10
6447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 72
Nữ phụ không trộn lẫn

Nữ phụ không trộn lẫn

8.5/10
59673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 349
Ngoại Cảm

Ngoại Cảm

9.2/10
37609

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 82
Nữ Phụ Không Lẫn Vào

Nữ Phụ Không Lẫn Vào

7.5/10
30077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 476
Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

7.5/10
178563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 215
Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

7.5/10
485635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 214
Lôi Phong Hệ Thống

Lôi Phong Hệ Thống

7.5/10
89013

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Bần Cùng Quý Công Chúa

Bần Cùng Quý Công Chúa

7.5/10
37673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 75
[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

7.5/10
105398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 148
Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

7.5/10
66316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 124
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

7.5/10
329097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 89
Tiết Tử Hiên

Tiết Tử Hiên

7.5/10
12943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 27
Một Đêm

Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới

7.5/10
711258

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 139
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

7.5/10
161247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 171
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

7.5/10
220763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 83
Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!
7.3/10
3255

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trọng Sinh Không Thẹn Với Lòng
7.2/10
1256

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Chi Vả Mặt Cuồng Ma
8.5/10
21679

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Hồng Lâu Chi Hoàn Tam Gia
8.1/10
14716

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xuyên Nhanh Yêu Thầm Chỉ Nam
8.1/10
13339

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Học Thần Tại Thủ Thiên Hạ Ngã Hữu Phiên Bản 2
7.6/10
45976

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh
8.1/10
56724

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có Phiên Bản 1
8/10
53728

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tra Nam Luôn Có Thiên Thu
7/10
4504

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Nguyệt Quang Thiếu Niên
7.1/10
9485

Thể loại: Đam Mỹ

Học Thần Nơi Tay Thiên Hạ Ta Có
7.3/10
3752

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Cô Nàng Quạ Đen
7.9/10
6447

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nữ phụ không trộn lẫn
8.5/10
59673

Thể loại: Truyện Khác

Ngoại Cảm
9.2/10
37609

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nữ Phụ Không Lẫn Vào
7.5/10
30077

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
7.5/10
178563

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”
7.5/10
485635

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lôi Phong Hệ Thống
7.5/10
89013

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bần Cùng Quý Công Chúa
7.5/10
37673

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu
7.5/10
105398

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Ai Yêu Ai
7.5/10
66316

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún
7.5/10
329097

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Tiết Tử Hiên
7.5/10
12943

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Một Đêm
7.5/10
711258

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
7.5/10
161247

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
7.5/10
220763

Thể loại: Ngôn Tình