Tác Giả Yên Đan (Amber)

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

7.6/10
1350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Giải Mã Trái Tim Em

Giải Mã Trái Tim Em

7.9/10
2684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL

Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL

7.2/10
3742

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL

Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL

7.6/10
10731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 96
Say Ai Ngoài Say Em

Say Ai Ngoài Say Em

7.1/10
4607

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 95
Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương

Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương

7.2/10
4395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

7.7/10
8484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!

Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!

7.8/10
5637

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 61
Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em

Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em

7.7/10
9979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

7/10
25963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL

Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL

7.5/10
29309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu

7.7/10
8248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Đường Vòng Đến Bên Em FULL

Đường Vòng Đến Bên Em FULL

7.6/10
20635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 106
Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ FULL

Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ FULL

7.9/10
35678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 52
Du Lan Truyện

Du Lan Truyện

7.9/10
1886

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Dẫn Dụ Sói Vào Hang
7.6/10
1350

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giải Mã Trái Tim Em
7.9/10
2684

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL
7.2/10
3742

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL
7.6/10
10731

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Say Ai Ngoài Say Em
7.1/10
4607

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen

Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương
7.2/10
4395

Thể loại: Ngôn Tình

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha
7.7/10
8484

Thể loại: Ngôn Tình

Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!
7.8/10
5637

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em
7.7/10
9979

Thể loại: Ngôn Tình

Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!
7/10
25963

Thể loại: Ngôn Tình

Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL
7.5/10
29309

Thể loại: Ngôn Tình

Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu
7.7/10
8248

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Vòng Đến Bên Em FULL
7.6/10
20635

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ FULL
7.9/10
35678

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Du Lan Truyện
7.9/10
1886

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác