Tác Giả Thẩm Nhất Đao

Hôm Nay Ta Cũng Ghét Nhiếp Chính Vương

Hôm Nay Ta Cũng Ghét Nhiếp Chính Vương

7.4/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn

Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn

7.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Đã Xuyên Vào Mạt Thế Rồi Còn Phải Sắm Vai Bé Cá Ư

Đã Xuyên Vào Mạt Thế Rồi Còn Phải Sắm Vai Bé Cá Ư

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 50
Thập Niên 90 Ta Nhặt Ve Chai Mua Nửa Khu Phố

Thập Niên 90 Ta Nhặt Ve Chai Mua Nửa Khu Phố

7.2/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không

Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không

8.1/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 19
Bạch Hoan

Bạch Hoan

7.9/10
1000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Mang Không Gian Xuyên 70 Ta Cầm Đầu Hội Pháo Hôi Của Nữ Chính

Mang Không Gian Xuyên 70 Ta Cầm Đầu Hội Pháo Hôi Của Nữ Chính

7.1/10
1052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 5
Mẹ Kế Hào Môn Cá Mặn Trở Nên Nổi Tiếng Trong Show Thiếu Nhi

Mẹ Kế Hào Môn Cá Mặn Trở Nên Nổi Tiếng Trong Show Thiếu Nhi

7.4/10
1166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 11
Đại Sư Huyền Học Là Người Nổi Tiếng Trên Mạng

Đại Sư Huyền Học Là Người Nổi Tiếng Trên Mạng

7.9/10
1093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Người Chơi Số 4

Người Chơi Số 4

7.6/10
1112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Bugs Ở Thế Giới Khác

Bugs Ở Thế Giới Khác

7.5/10
1096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 10
Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ

Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ

7.4/10
1471

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Thám Hiểm

Chương 3
Thập Niên 60 Nữ Phụ Mỹ Nhân Dựa Vào Cái Miệng Xui Xẻo Cứu Vớt Gia Đình Cực Phẩm

Thập Niên 60 Nữ Phụ Mỹ Nhân Dựa Vào Cái Miệng Xui Xẻo Cứu Vớt Gia Đình Cực Phẩm

7.2/10
1268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Hoạn Quan Thâm Trầm Của Công Chúa Tâm Cơ

Hoạn Quan Thâm Trầm Của Công Chúa Tâm Cơ

7/10
5216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 24
Hồng Kông Xuyên Vào Hồng Hưng Ngươi Bảo Ta Làm Việc Thiện

Hồng Kông Xuyên Vào Hồng Hưng Ngươi Bảo Ta Làm Việc Thiện

7.2/10
2299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 100
Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

8.5/10
15589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 89
Tinh Tế Xuyên Thành Nữ Vương Trùng Tộc Vạn Nhân Mê

Tinh Tế Xuyên Thành Nữ Vương Trùng Tộc Vạn Nhân Mê

7.9/10
3042

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Thám Hiểm, Đông Phương

Chương 30
Thâp Niên 90 Không Làm Hiền Thê Lương Mẫu Cũng Quá Sướng Rồi

Thâp Niên 90 Không Làm Hiền Thê Lương Mẫu Cũng Quá Sướng Rồi

7.9/10
1171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 6
Nhận Sai Vai Ác Sau Ta Công Lược Hắn

Nhận Sai Vai Ác Sau Ta Công Lược Hắn

7.5/10
1256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 16
Nữ Phụ Mạt Thế Công Lược Boss Phản Diện

Nữ Phụ Mạt Thế Công Lược Boss Phản Diện

7.9/10
1948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 29
Tâm Tiêm

Tâm Tiêm

7.1/10
1153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

7.7/10
1637

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

7.5/10
1276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Lãnh Thu

Lãnh Thu

7.5/10
1640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 7
Vai Ác U Ám Lại Là Người Yêu Con Gái Như Mạng

Vai Ác U Ám Lại Là Người Yêu Con Gái Như Mạng

7.3/10
2818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Lớp Trưởng Lại Phạm Quy Rồi

Lớp Trưởng Lại Phạm Quy Rồi

7.3/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 7
Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó

7.1/10
2645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
[free]_dựa vào cơ thể để trèo cao

[free]_dựa vào cơ thể để trèo cao

8.5/10
25465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 10
Ngã Rẽ Tình Yêu

Ngã Rẽ Tình Yêu

7.9/10
2614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Có Một Người Đã Yêu Em Rất Lâu

Có Một Người Đã Yêu Em Rất Lâu

8.4/10
2200

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tận Thế Quy Tắc Sinh Tồn Của Mỹ Nhân

Tận Thế Quy Tắc Sinh Tồn Của Mỹ Nhân

7.5/10
1478

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 14
Biển Khát

Biển Khát

7.9/10
2539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 41
Mua Gái Thành Phố Về Làm Vợ

Mua Gái Thành Phố Về Làm Vợ

7.8/10
4740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 50
Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời

7.2/10
3242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Em Chỉ Thèm Muốn Cơ Thể Anh FULL

Em Chỉ Thèm Muốn Cơ Thể Anh FULL

7/10
12392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Như Mộng Giai Kỳ

Như Mộng Giai Kỳ

7.1/10
1292

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Thanh Xuân Nam Thần Của Riêng Em

Thanh Xuân Nam Thần Của Riêng Em

8.2/10
1735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 33
Chồng Yêu Là Thỏ Tinh

Chồng Yêu Là Thỏ Tinh

7.3/10
6338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 13
Thiên Hạ Thái Bình

Thiên Hạ Thái Bình

8.2/10
2211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Kỳ Nghỉ

Kỳ Nghỉ

7.9/10
7799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 20
Chất Bảo Quản Tình Yêu

Chất Bảo Quản Tình Yêu

8.4/10
1290

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Người Yêu Minh Tinh Của Tôi

Người Yêu Minh Tinh Của Tôi

8.4/10
1426

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Thế Giới Của Tôi

Thế Giới Của Tôi

7.8/10
1338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Ấp Linh Lung

Ấp Linh Lung

8.1/10
1206

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Hạnh Phúc Đơn Sơ

Hạnh Phúc Đơn Sơ

8.5/10
1589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Thập Niên 60 Nàng Dâu Hợp Đồng

Thập Niên 60 Nàng Dâu Hợp Đồng

7.9/10
1252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Chương 5
Mạt Thế Thiên Tai Trữ Hàng Tất Cả Mọi Người Đều Muốn Quyến Rũ Vợ Yêu Của Ông Đây

Mạt Thế Thiên Tai Trữ Hàng Tất Cả Mọi Người Đều Muốn Quyến Rũ Vợ Yêu Của Ông Đây

7.6/10
1510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 6
Thập Niên 70 Ta Quậy Đục Nước Ở Niên Đại Văn

Thập Niên 70 Ta Quậy Đục Nước Ở Niên Đại Văn

7.5/10
1730

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 25
Hoan Dục H

Hoan Dục H

7/10
2120

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Ông Chủ Muốn Thượng Vị

Ông Chủ Muốn Thượng Vị

7.4/10
2378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Hoà Phong Du

Hoà Phong Du

8.2/10
1491

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Người Chơi Hung Mãnh

Người Chơi Hung Mãnh

7/10
2978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 1077
Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn Phải Làm Sao Đây

Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn Phải Làm Sao Đây

7.7/10
4666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 39
Điều Đó Có Thực Sự

Điều Đó Có Thực Sự

7.4/10
2416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Giáo Sư Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

Giáo Sư Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

8.4/10
3678

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
ngôn Tình Bỉ Ngạn Hoa

ngôn Tình Bỉ Ngạn Hoa

8.3/10
1614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Thập Niên 70 Nữ Bác Sĩ Chân Đất

Thập Niên 70 Nữ Bác Sĩ Chân Đất

7.2/10
2337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 26
Trọng Sinh 70 Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam

Trọng Sinh 70 Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam

7/10
8708

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 600
Ngoan Hôn Một Chút Thôi

Ngoan Hôn Một Chút Thôi

8.4/10
3177

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Chị Ruột Của Long Ngạo Thiên Cũng Xuyên Tới

Chị Ruột Của Long Ngạo Thiên Cũng Xuyên Tới

7.9/10
1259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Thiếu Gia Hắc Đạo Động Tình Không Cầm Chắc Cả Súng

Thiếu Gia Hắc Đạo Động Tình Không Cầm Chắc Cả Súng

8.1/10
1989

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Cao H Ám Hỏa

Cao H Ám Hỏa

7.8/10
42418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Cao H Hạ Lưu

Cao H Hạ Lưu

7.2/10
159582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 49
Mùa Hè Nóng Bỏng Cao H

Mùa Hè Nóng Bỏng Cao H

7.6/10
2248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta

Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta

7/10
1679

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 15
Trở Thành Kẻ Thao Túng Tu Tiên Giới

Trở Thành Kẻ Thao Túng Tu Tiên Giới

7.5/10
1382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 12
Thời Học Sinh Tươi Đẹp

Thời Học Sinh Tươi Đẹp

7.4/10
1756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Mỹ Nhân Trủng

Mỹ Nhân Trủng

8.3/10
1687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Thịt Linh Chi

Thịt Linh Chi

8.3/10
1405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 4
Khoa Tội Phạm Hình Sự Đại Thanh

Khoa Tội Phạm Hình Sự Đại Thanh

7.8/10
1527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Chương 10
Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng

Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng

7.1/10
1147

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Thiên Vấn - Thanh Khâu Thiên Dạ

Thiên Vấn - Thanh Khâu Thiên Dạ

7.8/10
1484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 13
Chuế Thê Muốn Hoà Ly

Chuế Thê Muốn Hoà Ly

8.5/10
1989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 24
Đêm Sương FULL

Đêm Sương FULL

7.8/10
12160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 80
Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn

7.1/10
6040

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Andersen Của Tôi

Andersen Của Tôi

7.6/10
8881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 88
Trong Nhà Có Chồng Quỷ

Trong Nhà Có Chồng Quỷ

7.5/10
1614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 11
Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

7.7/10
2610

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 83
Thư Tình Của Anh Hội Ngộ Tình Yêu Trong Phòng Nha

Thư Tình Của Anh Hội Ngộ Tình Yêu Trong Phòng Nha

7.7/10
1612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 16
Thập Niên 80 Xuyên Điền Văn Đền Đáp Tổ Quốc

Thập Niên 80 Xuyên Điền Văn Đền Đáp Tổ Quốc

7.1/10
2014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 50
Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL

Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL

7.2/10
1834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị

Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị

7.2/10
2100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị

Chương 31
Cha Sao Cha Xuyên Không Rồi

Cha Sao Cha Xuyên Không Rồi

7.6/10
2776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 52
Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

7.2/10
5331

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 1086
Ánh Trăng Sáng Như Nàng

Ánh Trăng Sáng Như Nàng

7.3/10
1781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 22
Cộng Điểm Cho Cây Kỹ Năng Yêu Phi Như Thế Nào

Cộng Điểm Cho Cây Kỹ Năng Yêu Phi Như Thế Nào

7.2/10
1463

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Ta Chỉ Là Luyện Khí Cảnh

Ta Chỉ Là Luyện Khí Cảnh

7.1/10
1893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 20
11 năm hạ chí

11 năm hạ chí

8.5/10
5198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 42
Sủng Ái Thiên Kim Giả

Sủng Ái Thiên Kim Giả

7.2/10
2086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Tổng Tài Ngược Kiều Thê

Tổng Tài Ngược Kiều Thê

7.5/10
9756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 56
Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ

Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ

7/10
2901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 48
Toàn Cầu Quái Vật Online

Toàn Cầu Quái Vật Online

7/10
1612

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chương 14
Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc

Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc

7.7/10
1485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 9
Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

7.7/10
3086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 78
Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế

Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế

7.9/10
1247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 5
Hoa Đào Rụng Rơi FULL

Hoa Đào Rụng Rơi FULL

7.3/10
2687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 16
Tứ Hợp Viện Hệ Thống Bác Sĩ Thiên Tài

Tứ Hợp Viện Hệ Thống Bác Sĩ Thiên Tài

7.3/10
3747

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn

Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn

7.2/10
1443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Trọng Sinh Về Thời Nguyên Thủy Làm Ruộng

Trọng Sinh Về Thời Nguyên Thủy Làm Ruộng

7.7/10
12001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng

Chương 499
Hai Năm

Hai Năm

7.3/10
1825

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Hôm Nay Ta Cũng Ghét Nhiếp Chính Vương
7.4/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn
7.5/10
1000

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Đã Xuyên Vào Mạt Thế Rồi Còn Phải Sắm Vai Bé Cá Ư
7.3/10
1000

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Thập Niên 90 Ta Nhặt Ve Chai Mua Nửa Khu Phố
7.2/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không
8.1/10
1000

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Bạch Hoan
7.9/10
1000

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Mang Không Gian Xuyên 70 Ta Cầm Đầu Hội Pháo Hôi Của Nữ Chính
7.1/10
1052

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Mẹ Kế Hào Môn Cá Mặn Trở Nên Nổi Tiếng Trong Show Thiếu Nhi
7.4/10
1166

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đại Sư Huyền Học Là Người Nổi Tiếng Trên Mạng
7.9/10
1093

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Người Chơi Số 4
7.6/10
1112

Thể loại: Đô Thị, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

Bugs Ở Thế Giới Khác
7.5/10
1096

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ
7.4/10
1471

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Thám Hiểm

Thập Niên 60 Nữ Phụ Mỹ Nhân Dựa Vào Cái Miệng Xui Xẻo Cứu Vớt Gia Đình Cực Phẩm
7.2/10
1268

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Hoạn Quan Thâm Trầm Của Công Chúa Tâm Cơ
7/10
5216

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hồng Kông Xuyên Vào Hồng Hưng Ngươi Bảo Ta Làm Việc Thiện
7.2/10
2299

Thể loại: Đô Thị

Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ
8.5/10
15589

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Tinh Tế Xuyên Thành Nữ Vương Trùng Tộc Vạn Nhân Mê
7.9/10
3042

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Thám Hiểm, Đông Phương

Thâp Niên 90 Không Làm Hiền Thê Lương Mẫu Cũng Quá Sướng Rồi
7.9/10
1171

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhận Sai Vai Ác Sau Ta Công Lược Hắn
7.5/10
1256

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nữ Phụ Mạt Thế Công Lược Boss Phản Diện
7.9/10
1948

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Tâm Tiêm
7.1/10
1153

Thể loại: Truyện Khác

Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến
7.7/10
1637

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Siểm Hôn Thành Sủng Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ
7.5/10
1276

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Thu
7.5/10
1640

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vai Ác U Ám Lại Là Người Yêu Con Gái Như Mạng
7.3/10
2818

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lớp Trưởng Lại Phạm Quy Rồi
7.3/10
1174

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Này Anh Hôm Nay Anh Gặp Hoạ Đó
7.1/10
2645

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

[free]_dựa vào cơ thể để trèo cao
8.5/10
25465

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Ngã Rẽ Tình Yêu
7.9/10
2614

Thể loại: Ngôn Tình

Có Một Người Đã Yêu Em Rất Lâu
8.4/10
2200

Thể loại: Ngôn Tình

Tận Thế Quy Tắc Sinh Tồn Của Mỹ Nhân
7.5/10
1478

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Biển Khát
7.9/10
2539

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mua Gái Thành Phố Về Làm Vợ
7.8/10
4740

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thần Y Phù Sư - Tà Quân Sủng Tận Trời
7.2/10
3242

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Em Chỉ Thèm Muốn Cơ Thể Anh FULL
7/10
12392

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Như Mộng Giai Kỳ
7.1/10
1292

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thanh Xuân Nam Thần Của Riêng Em
8.2/10
1735

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chồng Yêu Là Thỏ Tinh
7.3/10
6338

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Thiên Hạ Thái Bình
8.2/10
2211

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kỳ Nghỉ
7.9/10
7799

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình

Chất Bảo Quản Tình Yêu
8.4/10
1290

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Yêu Minh Tinh Của Tôi
8.4/10
1426

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Giới Của Tôi
7.8/10
1338

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ấp Linh Lung
8.1/10
1206

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hạnh Phúc Đơn Sơ
8.5/10
1589

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 60 Nàng Dâu Hợp Đồng
7.9/10
1252

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương

Mạt Thế Thiên Tai Trữ Hàng Tất Cả Mọi Người Đều Muốn Quyến Rũ Vợ Yêu Của Ông Đây
7.6/10
1510

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Thập Niên 70 Ta Quậy Đục Nước Ở Niên Đại Văn
7.5/10
1730

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình

Hoan Dục H
7/10
2120

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông Chủ Muốn Thượng Vị
7.4/10
2378

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hoà Phong Du
8.2/10
1491

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Người Chơi Hung Mãnh
7/10
2978

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Bỗng Dưng Thành Má Nhỏ Của Thằng Bạn Phải Làm Sao Đây
7.7/10
4666

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Điều Đó Có Thực Sự
7.4/10
2416

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Giáo Sư Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh
8.4/10
3678

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

ngôn Tình Bỉ Ngạn Hoa
8.3/10
1614

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Nữ Bác Sĩ Chân Đất
7.2/10
2337

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trọng Sinh 70 Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam
7/10
8708

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ngoan Hôn Một Chút Thôi
8.4/10
3177

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chị Ruột Của Long Ngạo Thiên Cũng Xuyên Tới
7.9/10
1259

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiếu Gia Hắc Đạo Động Tình Không Cầm Chắc Cả Súng
8.1/10
1989

Thể loại: Ngôn Tình

Cao H Ám Hỏa
7.8/10
42418

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cao H Hạ Lưu
7.2/10
159582

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mùa Hè Nóng Bỏng Cao H
7.6/10
2248

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta
7/10
1679

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trở Thành Kẻ Thao Túng Tu Tiên Giới
7.5/10
1382

Thể loại: Huyền huyễn

Thời Học Sinh Tươi Đẹp
7.4/10
1756

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Trủng
8.3/10
1687

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thịt Linh Chi
8.3/10
1405

Thể loại: Linh Dị

Khoa Tội Phạm Hình Sự Đại Thanh
7.8/10
1527

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng
7.1/10
1147

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Vấn - Thanh Khâu Thiên Dạ
7.8/10
1484

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chuế Thê Muốn Hoà Ly
8.5/10
1989

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đêm Sương FULL
7.8/10
12160

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Xuyên Tới Sau Đêm Tân Hôn
7.1/10
6040

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Andersen Của Tôi
7.6/10
8881

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trong Nhà Có Chồng Quỷ
7.5/10
1614

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
7.7/10
2610

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Thư Tình Của Anh Hội Ngộ Tình Yêu Trong Phòng Nha
7.7/10
1612

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Xuyên Điền Văn Đền Đáp Tổ Quốc
7.1/10
2014

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL
7.2/10
1834

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Kim Giác Kể Chuyện Quái Dị
7.2/10
2100

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị

Cha Sao Cha Xuyên Không Rồi
7.6/10
2776

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực
7.2/10
5331

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ánh Trăng Sáng Như Nàng
7.3/10
1781

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cộng Điểm Cho Cây Kỹ Năng Yêu Phi Như Thế Nào
7.2/10
1463

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Chỉ Là Luyện Khí Cảnh
7.1/10
1893

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

11 năm hạ chí
8.5/10
5198

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Sủng Ái Thiên Kim Giả
7.2/10
2086

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Ngược Kiều Thê
7.5/10
9756

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tà Thần Điên Cuồng Theo Đuổi Tôi Không Bỏ
7/10
2901

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Toàn Cầu Quái Vật Online
7/10
1612

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc
7.7/10
1485

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
7.7/10
3086

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bác Sĩ Tâm Thần Số 1 Mạt Thế
7.9/10
1247

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế

Hoa Đào Rụng Rơi FULL
7.3/10
2687

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tứ Hợp Viện Hệ Thống Bác Sĩ Thiên Tài
7.3/10
3747

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Xuyên Không Bị Ép Minh Hôn
7.2/10
1443

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trọng Sinh Về Thời Nguyên Thủy Làm Ruộng
7.7/10
12001

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng

Hai Năm
7.3/10
1825

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình