Tác Giả Minh Khai Dạ Hợp

Hoàng Tước Vũ FULL

Hoàng Tước Vũ FULL

7/10
12184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 61
Mưa Hoàng Tước

Mưa Hoàng Tước

7.4/10
5119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 48
Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

7/10
1990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Bắc Thành Có Tuyết FULL

Bắc Thành Có Tuyết FULL

7.3/10
61029

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Toà Tháp Hoa Hồng FULL

Toà Tháp Hoa Hồng FULL

7.4/10
34153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 63
Cát Bụi FULL

Cát Bụi FULL

7.5/10
39804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

7.1/10
2034

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Chu Sa Hồng

Chu Sa Hồng

7.8/10
5025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tuyết Rơi Đầy Núi

Tuyết Rơi Đầy Núi

8.5/10
34260

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Nam Thành Có Mưa

Nam Thành Có Mưa

7.5/10
25022

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 21
Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

7.5/10
73380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Cưới Lâu Sẽ Hợp

Cưới Lâu Sẽ Hợp

7.5/10
106805

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

7.5/10
69712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu

7.5/10
54239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

7.5/10
65548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Hoàng Tước Vũ FULL
7/10
12184

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mưa Hoàng Tước
7.4/10
5119

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL
7/10
1990

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Bắc Thành Có Tuyết FULL
7.3/10
61029

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Toà Tháp Hoa Hồng FULL
7.4/10
34153

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cát Bụi FULL
7.5/10
39804

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
7.1/10
2034

Thể loại: Ngôn Tình

Chu Sa Hồng
7.8/10
5025

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyết Rơi Đầy Núi
8.5/10
34260

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thành Có Mưa
7.5/10
25022

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
7.5/10
73380

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưới Lâu Sẽ Hợp
7.5/10
106805

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Không Phải Lúc
7.5/10
69712

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tôi Yêu
7.5/10
54239

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
7.5/10
65548

Thể loại: Ngôn Tình