Tác Giả Minh Khai Dạ Hợp

Đêm Sương FULL

Đêm Sương FULL

7.8/10
11109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 80
Andersen Của Tôi

Andersen Của Tôi

7.6/10
8247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 88
11 năm hạ chí

11 năm hạ chí

8.5/10
4418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 42
Hạ Chí Mười Một Năm

Hạ Chí Mười Một Năm

7.6/10
1948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Hoàng Tước Vũ FULL

Hoàng Tước Vũ FULL

7/10
22904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 61
Mưa Hoàng Tước

Mưa Hoàng Tước

7.4/10
10316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 62
Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

7/10
2756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Bắc Thành Có Tuyết FULL

Bắc Thành Có Tuyết FULL

7.3/10
85103

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Toà Tháp Hoa Hồng FULL

Toà Tháp Hoa Hồng FULL

7.4/10
38308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 63
Cát Bụi FULL

Cát Bụi FULL

7.5/10
44809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

7.1/10
3823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Chu Sa Hồng

Chu Sa Hồng

7.8/10
5990

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Tuyết Rơi Đầy Núi

Tuyết Rơi Đầy Núi

8.5/10
38561

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Nam Thành Có Mưa

Nam Thành Có Mưa

7.5/10
26911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 21
Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

7.5/10
78809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Cưới Lâu Sẽ Hợp

Cưới Lâu Sẽ Hợp

7.5/10
119839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

7.5/10
77689

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu

7.5/10
60204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

7.5/10
76376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Đêm Sương FULL
7.8/10
11109

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Andersen Của Tôi
7.6/10
8247

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

11 năm hạ chí
8.5/10
4418

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Hạ Chí Mười Một Năm
7.6/10
1948

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hoàng Tước Vũ FULL
7/10
22904

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mưa Hoàng Tước
7.4/10
10316

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL
7/10
2756

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Bắc Thành Có Tuyết FULL
7.3/10
85103

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Toà Tháp Hoa Hồng FULL
7.4/10
38308

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cát Bụi FULL
7.5/10
44809

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
7.1/10
3823

Thể loại: Ngôn Tình

Chu Sa Hồng
7.8/10
5990

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyết Rơi Đầy Núi
8.5/10
38561

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thành Có Mưa
7.5/10
26911

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
7.5/10
78809

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưới Lâu Sẽ Hợp
7.5/10
119839

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Không Phải Lúc
7.5/10
77689

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tôi Yêu
7.5/10
60204

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
7.5/10
76376

Thể loại: Ngôn Tình