Tác Giả Đại Vương Tha Mạng

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

8.3/10
2541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Dị Giới, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 67
Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

7.7/10
5705

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Hồ Sơ Linh Dị

Hồ Sơ Linh Dị

7.4/10
1655

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 31
Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10
2973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.3/10
1207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.9/10
3245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.8/10
13243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10
19617

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.8/10
17234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

7.8/10
16158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.6/10
14592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.8/10
22376

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Có Một Loại Bi Thương

Có Một Loại Bi Thương

7.9/10
4306

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 109
Sau Khi Xuyên Sách Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Nhờ Vào Bộ Phim Máu Chó

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Nhờ Vào Bộ Phim Máu Chó

7.2/10
2110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 17
Làm Sao Để Cứu Vớt Ánh Trăng Sáng Học Tra

Làm Sao Để Cứu Vớt Ánh Trăng Sáng Học Tra

7.9/10
1942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 11
Bí Mật Của Hộp Kẹo

Bí Mật Của Hộp Kẹo

7.8/10
1671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Đêm Nay Có Kịch Hay

Đêm Nay Có Kịch Hay

7.4/10
3978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 57
Ông lớn khom lưng vì tôi

Ông lớn khom lưng vì tôi

8.5/10
7461

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 45
Sau Khi Bị Phản Bội Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng

Sau Khi Bị Phản Bội Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng

7.9/10
5348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 53
Tiểu Mỹ Nhân Ngư Full

Tiểu Mỹ Nhân Ngư Full

7.7/10
3052

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 10
Vương Vấn

Vương Vấn

8.3/10
6174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 33
Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy

Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy

7.6/10
3782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 37
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10
20997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

7.7/10
17245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 282
Độc Tôn Chiến Lược

Độc Tôn Chiến Lược

7.3/10
3412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Việt Nam, Kiếm Hiệp

Chương 11
Trở thành mẹ của năm vị lão đại

Trở thành mẹ của năm vị lão đại

8.5/10
77317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 110
Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Thái Tử Đến Từ Tương Lai

7.1/10
8606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 45
Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10
8446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10
28553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Thời Đại Kết Hôn Mới

Thời Đại Kết Hôn Mới

8.5/10
10701

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10
101068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

7.5/10
27430

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 118
Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

7.5/10
50763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 101
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10
154152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Hạnh Phúc Mơ Hồ

Hạnh Phúc Mơ Hồ

7.5/10
1543

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10
70213

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

Đăng Hoa Bất Kham Tiễn

7.5/10
3042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 8
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

7.5/10
25518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 69
Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?

Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?

7.5/10
11966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 21
Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh

Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh

7.5/10
6603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 13
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

7.5/10
9576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 48
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10
75511

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10
27495

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10
282238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10
98232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
109278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10
32902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa
8.3/10
2541

Thể loại: Truyện Teen, Dị Giới, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn
7.7/10
5705

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Hồ Sơ Linh Dị
7.4/10
1655

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh
7.1/10
2973

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang
7.3/10
1207

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ
7.9/10
3245

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL
7.8/10
13243

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL
7.5/10
19617

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL
7.8/10
17234

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL
7.8/10
16158

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL
7.6/10
14592

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL
7.8/10
22376

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Có Một Loại Bi Thương
7.9/10
4306

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Nhờ Vào Bộ Phim Máu Chó
7.2/10
2110

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Làm Sao Để Cứu Vớt Ánh Trăng Sáng Học Tra
7.9/10
1942

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Bí Mật Của Hộp Kẹo
7.8/10
1671

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Đêm Nay Có Kịch Hay
7.4/10
3978

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ông lớn khom lưng vì tôi
8.5/10
7461

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Sau Khi Bị Phản Bội Tôi Kết Hôn Với Giang Tổng
7.9/10
5348

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tiểu Mỹ Nhân Ngư Full
7.7/10
3052

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Vương Vấn
8.3/10
6174

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác

Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy
7.6/10
3782

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Mật Nha
7.1/10
20997

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
7.7/10
17245

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Độc Tôn Chiến Lược
7.3/10
3412

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Việt Nam, Kiếm Hiệp

Trở thành mẹ của năm vị lão đại
8.5/10
77317

Thể loại: Truyện Khác

Thái Tử Đến Từ Tương Lai
7.1/10
8606

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Diệp Diệp Có Kim Tiêu
8/10
8446

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Mệnh Hoàng Hậu
8.7/10
28553

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thời Đại Kết Hôn Mới
8.5/10
10701

Thể loại: Ngôn Tình

Diện Thủ
7.5/10
101068

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II
7.5/10
27430

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị
7.5/10
50763

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
7.5/10
154152

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hạnh Phúc Mơ Hồ
7.5/10
1543

Thể loại: Ngôn Tình

Người Ẩn Hình
7.5/10
70213

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đăng Hoa Bất Kham Tiễn
7.5/10
3042

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
7.5/10
25518

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?
7.5/10
11966

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh
7.5/10
6603

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nhật Thực Lai
7.5/10
9576

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Huyền huyễn

Anh, Đã Lâu Không Gặp!
7.5/10
75511

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
7.5/10
27495

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn
7.5/10
282238

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi
7.5/10
98232

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
109278

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
7.5/10
32902

Thể loại: Ngôn Tình