Tác Giả Nữ vương không ở nhà

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10
1051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.3/10
1093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.9/10
1642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.8/10
11401

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10
14729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.8/10
13780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

7.8/10
13054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.6/10
12124

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.8/10
17776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ông lớn khom lưng vì tôi

Ông lớn khom lưng vì tôi

8.5/10
5938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 45
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10
19387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

7.7/10
15445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 282
Trở thành mẹ của năm vị lão đại

Trở thành mẹ của năm vị lão đại

8.5/10
62546

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 110
Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10
7858

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10
26963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10
98050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10
148777

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10
66510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10
73214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10
26264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10
269725

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10
93972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
105854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10
31451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh
7.1/10
1051

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang
7.3/10
1093

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ
7.9/10
1642

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL
7.8/10
11401

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL
7.5/10
14729

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL
7.8/10
13780

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL
7.8/10
13054

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL
7.6/10
12124

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL
7.8/10
17776

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông lớn khom lưng vì tôi
8.5/10
5938

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 70 Mật Nha
7.1/10
19387

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
7.7/10
15445

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở thành mẹ của năm vị lão đại
8.5/10
62546

Thể loại: Truyện Khác

Diệp Diệp Có Kim Tiêu
8/10
7858

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Mệnh Hoàng Hậu
8.7/10
26963

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Diện Thủ
7.5/10
98050

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
7.5/10
148777

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Ẩn Hình
7.5/10
66510

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh, Đã Lâu Không Gặp!
7.5/10
73214

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
7.5/10
26264

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn
7.5/10
269725

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi
7.5/10
93972

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
105854

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
7.5/10
31451

Thể loại: Ngôn Tình