Tác Giả Thu Thủy Mi Lộc

Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh

Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh

7.7/10
1061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 3
Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

7/10
3135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 20
Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

7.4/10
6252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 48
Chư Thiên Siêu Cấp Cắt Nối Biên Tập Hệ Thống

Chư Thiên Siêu Cấp Cắt Nối Biên Tập Hệ Thống

7.8/10
9899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 316
Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan

Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan

7.4/10
11939

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Tuyệt Không Thể Tả FULL

Tuyệt Không Thể Tả FULL

7.2/10
30930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Tận Thế Đệ Nhất Sủng

Tận Thế Đệ Nhất Sủng

7.4/10
1632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 4
Tình Sắc Dân Quốc

Tình Sắc Dân Quốc

7.3/10
15252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

7.4/10
17704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

7.3/10
2782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

7.1/10
1442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Gấu Trắng

Gấu Trắng

7.5/10
2014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Thu Hồn Nhân

Thu Hồn Nhân

7.6/10
2171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 13
Nhà Trẻ Tinh Tế

Nhà Trẻ Tinh Tế

7.1/10
2674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Ở Chung

Ở Chung

7.6/10
3845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 29
Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!

Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!

7.5/10
5649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 36
Đồng Nhân Ta Ở Khai Phong Đương Cố Vấn

Đồng Nhân Ta Ở Khai Phong Đương Cố Vấn

7.4/10
1888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Phố Cũ FULL

Phố Cũ FULL

7.9/10
9853

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

7.4/10
15885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 256
Anh Tôi FULL

Anh Tôi FULL

7.8/10
9115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

7.3/10
2817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 15
Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

7.1/10
12812

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Chương 45
Phố Phường Thị Tỉnh FULL

Phố Phường Thị Tỉnh FULL

7.6/10
9232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 48
Abo Phục Hôn FULL

Abo Phục Hôn FULL

7.4/10
15990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

7.8/10
2189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

7.3/10
1674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Chồng Chồng Vườn Trường FULL

Chồng Chồng Vườn Trường FULL

7/10
4813

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

10.1/10
38227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

8.8/10
51585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 103
Ký Sự Những Năm 80

Ký Sự Những Năm 80

7.3/10
20897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 105
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

8.8/10
130282

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 199
Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

7.5/10
108342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

9.5/10
66952

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 148
Yêu Qua Mạng

Yêu Qua Mạng

7.5/10
13060

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Thị Tỉnh

Thị Tỉnh

7.5/10
48885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 48
[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

8.5/10
13548

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 88
Phúc Thê Doanh Môn

Phúc Thê Doanh Môn

8.5/10
30318

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Bản Hùng Ca Lọ Lem

Bản Hùng Ca Lọ Lem

8.5/10
8011

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 33
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

8.5/10
5541

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

7.5/10
16201

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

8.8/10
60059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 50
Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

7.5/10
46938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

7.5/10
27755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Kẻ Xấu Xí

Kẻ Xấu Xí

7.5/10
3408

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

7.5/10
48835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 192
Độc Thiếp

Độc Thiếp

7.5/10
27819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 103
Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi

Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi

7.5/10
8819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 41
Lưu Luyến

Lưu Luyến

7.5/10
7269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 17
Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

7.5/10
207827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 178
Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn

Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn

7.5/10
18533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 88
[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

7.5/10
10940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 88
Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

7.5/10
3904

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Gió Đông Tiều Tụy

Gió Đông Tiều Tụy

7.5/10
10833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Tuý Hoa Ấm

Tuý Hoa Ấm

7.5/10
5047

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

7.5/10
18776

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 45
Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

7.5/10
27230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 145
Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!

Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!

7.5/10
3370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Tân Lang, Ái

Tân Lang, Ái

7.5/10
1532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 0
Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình

Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình

7.5/10
5516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 24
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu

7.5/10
15413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc

Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc

7.5/10
5091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 16
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

7.5/10
18563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 46
Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

7.5/10
14523

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

7.5/10
221518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 276
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

7.5/10
50645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh
7.7/10
1061

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa
7/10
3135

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả
7.4/10
6252

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chư Thiên Siêu Cấp Cắt Nối Biên Tập Hệ Thống
7.8/10
9899

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan
7.4/10
11939

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tuyệt Không Thể Tả FULL
7.2/10
30930

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tận Thế Đệ Nhất Sủng
7.4/10
1632

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Tình Sắc Dân Quốc
7.3/10
15252

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh
7.4/10
17704

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa
7.3/10
2782

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp
7.1/10
1442

Thể loại: Đam Mỹ

Gấu Trắng
7.5/10
2014

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thu Hồn Nhân
7.6/10
2171

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Nhà Trẻ Tinh Tế
7.1/10
2674

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ở Chung
7.6/10
3845

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!
7.5/10
5649

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Đồng Nhân Ta Ở Khai Phong Đương Cố Vấn
7.4/10
1888

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Phố Cũ FULL
7.9/10
9853

Thể loại: Đam Mỹ

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
7.4/10
15885

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Tôi FULL
7.8/10
9115

Thể loại: Đam Mỹ

Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng
7.3/10
2817

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký
7.1/10
12812

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Phố Phường Thị Tỉnh FULL
7.6/10
9232

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Abo Phục Hôn FULL
7.4/10
15990

Thể loại: Đam Mỹ

Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây
7.8/10
2189

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên
7.3/10
1674

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chồng Chồng Vườn Trường FULL
7/10
4813

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan
10.1/10
38227

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
8.8/10
51585

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Ký Sự Những Năm 80
7.3/10
20897

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan
8.8/10
130282

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
7.5/10
108342

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể
9.5/10
66952

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Yêu Qua Mạng
7.5/10
13060

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thị Tỉnh
7.5/10
48885

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
8.5/10
13548

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Phúc Thê Doanh Môn
8.5/10
30318

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Hùng Ca Lọ Lem
8.5/10
8011

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Điên Cuồng
8.5/10
5541

Thể loại: Ngôn Tình

Tối Cường Vô Thượng Tông
7.5/10
16201

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)
8.8/10
60059

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
7.5/10
46938

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gái Già Xì Tin
7.5/10
27755

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Kẻ Xấu Xí
7.5/10
3408

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
7.5/10
48835

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Thiếp
7.5/10
27819

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi
7.5/10
8819

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lưu Luyến
7.5/10
7269

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc
7.5/10
207827

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn
7.5/10
18533

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
7.5/10
10940

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ
7.5/10
3904

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Gió Đông Tiều Tụy
7.5/10
10833

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuý Hoa Ấm
7.5/10
5047

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
7.5/10
18776

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Mặt Nạ Hoàn Mỹ
7.5/10
27230

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!
7.5/10
3370

Thể loại: Truyện Teen

Tân Lang, Ái
7.5/10
1532

Thể loại: Đam Mỹ

Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình
7.5/10
5516

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
7.5/10
15413

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc
7.5/10
5091

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời
7.5/10
18563

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý
7.5/10
14523

Thể loại: Ngôn Tình

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
7.5/10
221518

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
7.5/10
50645

Thể loại: Ngôn Tình