Tác Giả Lưu Thủy Thủy

Thập Niên 90 Hoa Hướng Dương

Thập Niên 90 Hoa Hướng Dương

7.8/10
1119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Tôi Làm Đại Ca Ở Hoàng Cung

Tôi Làm Đại Ca Ở Hoàng Cung

7.2/10
1092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

7.6/10
3273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Về Quê Trước Năm 70 Tôi Dùng Không Gian Dọn Sạch Kẻ Thù

Về Quê Trước Năm 70 Tôi Dùng Không Gian Dọn Sạch Kẻ Thù

7.9/10
4757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Hoàng Gia Đệ Nhất Phúc Tinh

Hoàng Gia Đệ Nhất Phúc Tinh

7.5/10
1411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 9
Đuổi Theo Gió FULL

Đuổi Theo Gió FULL

7.9/10
3899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Thập Niên 80 Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu FULL

Thập Niên 80 Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu FULL

7.5/10
18976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh

Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh

7.7/10
1286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 3
Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

7/10
3910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 20
Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

7.4/10
12144

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
Chư Thiên Siêu Cấp Cắt Nối Biên Tập Hệ Thống

Chư Thiên Siêu Cấp Cắt Nối Biên Tập Hệ Thống

7.8/10
17476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 316
Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan

Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan

7.4/10
27189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Tuyệt Không Thể Tả FULL

Tuyệt Không Thể Tả FULL

7.2/10
42082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Tận Thế Đệ Nhất Sủng

Tận Thế Đệ Nhất Sủng

7.4/10
1959

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 4
Tình Sắc Dân Quốc

Tình Sắc Dân Quốc

7.3/10
18188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

7.4/10
29083

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 98
Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

7.3/10
3757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 14
Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

7.1/10
1644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Gấu Trắng

Gấu Trắng

7.5/10
2522

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Thu Hồn Nhân

Thu Hồn Nhân

7.6/10
2587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 13
Nhà Trẻ Tinh Tế

Nhà Trẻ Tinh Tế

7.1/10
3288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Ở Chung

Ở Chung

7.6/10
5278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 29
Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!

Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!

7.5/10
7342

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 36
Đồng Nhân Ta Ở Khai Phong Đương Cố Vấn

Đồng Nhân Ta Ở Khai Phong Đương Cố Vấn

7.4/10
2294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Phố Cũ FULL

Phố Cũ FULL

7.9/10
12644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

7.4/10
27375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 256
Anh Tôi FULL

Anh Tôi FULL

7.8/10
10366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

7.3/10
3695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 15
Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

7.1/10
15530

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Chương 50
Phố Phường Thị Tỉnh FULL

Phố Phường Thị Tỉnh FULL

7.6/10
10713

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 48
Abo Phục Hôn FULL

Abo Phục Hôn FULL

7.4/10
17245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

7.8/10
2447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 5
Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

7.3/10
1906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Chồng Chồng Vườn Trường FULL

Chồng Chồng Vườn Trường FULL

7/10
5532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

10.1/10
43257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 86
Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi

8.8/10
58755

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 103
Ký Sự Những Năm 80

Ký Sự Những Năm 80

7.3/10
28085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 105
Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

8.8/10
136026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 199
Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

7.5/10
116681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 130
Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

9.5/10
74487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 148
Yêu Qua Mạng

Yêu Qua Mạng

7.5/10
14203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Thị Tỉnh

Thị Tỉnh

7.5/10
52949

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 48
[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

8.5/10
15522

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 88
Phúc Thê Doanh Môn

Phúc Thê Doanh Môn

8.5/10
33815

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Bản Hùng Ca Lọ Lem

Bản Hùng Ca Lọ Lem

8.5/10
8857

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 33
Tình Yêu Điên Cuồng

Tình Yêu Điên Cuồng

8.5/10
6195

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

7.5/10
17666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

8.8/10
66057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 50
Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

7.5/10
54162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

7.5/10
31715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Kẻ Xấu Xí

Kẻ Xấu Xí

7.5/10
3775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

7.5/10
53396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 192
Độc Thiếp

Độc Thiếp

7.5/10
31502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 103
Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi

Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi

7.5/10
10447

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 41
Lưu Luyến

Lưu Luyến

7.5/10
7820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 17
Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

7.5/10
228829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 178
Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn

Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn

7.5/10
21547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 88
[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

7.5/10
11015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 88
Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

7.5/10
4450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Gió Đông Tiều Tụy

Gió Đông Tiều Tụy

7.5/10
12061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Tuý Hoa Ấm

Tuý Hoa Ấm

7.5/10
5829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

7.5/10
20273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 45
Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Mặt Nạ Hoàn Mỹ

7.5/10
32470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 145
Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!

Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!

7.5/10
3807

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Tân Lang, Ái

Tân Lang, Ái

7.5/10
1563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 0
Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình

Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình

7.5/10
6359

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 24
Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu

7.5/10
17609

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc

Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc

7.5/10
5856

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 16
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

7.5/10
21459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 46
Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

7.5/10
16130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

7.5/10
233107

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 276
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

7.5/10
56006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Thập Niên 90 Hoa Hướng Dương
7.8/10
1119

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Tôi Làm Đại Ca Ở Hoàng Cung
7.2/10
1092

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL
7.6/10
3273

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Về Quê Trước Năm 70 Tôi Dùng Không Gian Dọn Sạch Kẻ Thù
7.9/10
4757

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Hoàng Gia Đệ Nhất Phúc Tinh
7.5/10
1411

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đuổi Theo Gió FULL
7.9/10
3899

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Sống Lại Phấn Đấu Làm Giàu FULL
7.5/10
18976

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh
7.7/10
1286

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa
7/10
3910

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả
7.4/10
12144

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chư Thiên Siêu Cấp Cắt Nối Biên Tập Hệ Thống
7.8/10
17476

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vai Ác Hôm Nay Cũng Thực Ngoan
7.4/10
27189

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tuyệt Không Thể Tả FULL
7.2/10
42082

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tận Thế Đệ Nhất Sủng
7.4/10
1959

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Tình Sắc Dân Quốc
7.3/10
18188

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh
7.4/10
29083

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa
7.3/10
3757

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp
7.1/10
1644

Thể loại: Đam Mỹ

Gấu Trắng
7.5/10
2522

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thu Hồn Nhân
7.6/10
2587

Thể loại: Linh Dị, Huyền huyễn

Nhà Trẻ Tinh Tế
7.1/10
3288

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ở Chung
7.6/10
5278

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!
7.5/10
7342

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Đồng Nhân Ta Ở Khai Phong Đương Cố Vấn
7.4/10
2294

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Phố Cũ FULL
7.9/10
12644

Thể loại: Đam Mỹ

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
7.4/10
27375

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Tôi FULL
7.8/10
10366

Thể loại: Đam Mỹ

Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng
7.3/10
3695

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký
7.1/10
15530

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Phố Phường Thị Tỉnh FULL
7.6/10
10713

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Abo Phục Hôn FULL
7.4/10
17245

Thể loại: Đam Mỹ

Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây
7.8/10
2447

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên
7.3/10
1906

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chồng Chồng Vườn Trường FULL
7/10
5532

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan
10.1/10
43257

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiếu Nữ Hai Mươi Tám Tuổi
8.8/10
58755

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Ký Sự Những Năm 80
7.3/10
28085

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan
8.8/10
136026

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con
7.5/10
116681

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể
9.5/10
74487

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Yêu Qua Mạng
7.5/10
14203

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thị Tỉnh
7.5/10
52949

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

[Qủy Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
8.5/10
15522

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Phúc Thê Doanh Môn
8.5/10
33815

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Hùng Ca Lọ Lem
8.5/10
8857

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Điên Cuồng
8.5/10
6195

Thể loại: Ngôn Tình

Tối Cường Vô Thượng Tông
7.5/10
17666

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)
8.8/10
66057

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
7.5/10
54162

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gái Già Xì Tin
7.5/10
31715

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Kẻ Xấu Xí
7.5/10
3775

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
7.5/10
53396

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Thiếp
7.5/10
31502

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hỷ Kiếp Lương Duyên.. Hoàn Khố Tiểu Y Phi
7.5/10
10447

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lưu Luyến
7.5/10
7820

Thể loại: Đoản Văn, Dị Giới, Đam Mỹ

Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc
7.5/10
228829

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn
7.5/10
21547

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
7.5/10
11015

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ
7.5/10
4450

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Gió Đông Tiều Tụy
7.5/10
12061

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuý Hoa Ấm
7.5/10
5829

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh
7.5/10
20273

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Mặt Nạ Hoàn Mỹ
7.5/10
32470

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chồng!!! Có Em Ở Đây Rồi!
7.5/10
3807

Thể loại: Truyện Teen

Tân Lang, Ái
7.5/10
1563

Thể loại: Đam Mỹ

Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình
7.5/10
6359

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu
7.5/10
17609

Thể loại: Đam Mỹ

Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc
7.5/10
5856

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời
7.5/10
21459

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý
7.5/10
16130

Thể loại: Ngôn Tình

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
7.5/10
233107

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
7.5/10
56006

Thể loại: Ngôn Tình