Tác Giả Lưu Thủy Thủy

Thập Niên 90 Hoa Hướng Dương

Thập Niên 90 Hoa Hướng Dương

7.8/10
1119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 6
Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

7.1/10
1644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Ở Chung

Ở Chung

7.6/10
5278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 29
Phố Cũ FULL

Phố Cũ FULL

7.9/10
12644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Anh Tôi FULL

Anh Tôi FULL

7.8/10
10366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

7.3/10
3695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 15
Phố Phường Thị Tỉnh FULL

Phố Phường Thị Tỉnh FULL

7.6/10
10713

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 48
Abo Phục Hôn FULL

Abo Phục Hôn FULL

7.4/10
17245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Yêu Qua Mạng

Yêu Qua Mạng

7.5/10
14203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Thị Tỉnh

Thị Tỉnh

7.5/10
52949

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 48
Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

8.8/10
66057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 50
Kẻ Xấu Xí

Kẻ Xấu Xí

7.5/10
3775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Gió Đông Tiều Tụy

Gió Đông Tiều Tụy

7.5/10
12061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Tuý Hoa Ấm

Tuý Hoa Ấm

7.5/10
5829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Thập Niên 90 Hoa Hướng Dương
7.8/10
1119

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp
7.1/10
1644

Thể loại: Đam Mỹ

Ở Chung
7.6/10
5278

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Phố Cũ FULL
7.9/10
12644

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Tôi FULL
7.8/10
10366

Thể loại: Đam Mỹ

Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng
7.3/10
3695

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Phố Phường Thị Tỉnh FULL
7.6/10
10713

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Abo Phục Hôn FULL
7.4/10
17245

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Qua Mạng
7.5/10
14203

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thị Tỉnh
7.5/10
52949

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)
8.8/10
66057

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Kẻ Xấu Xí
7.5/10
3775

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Gió Đông Tiều Tụy
7.5/10
12061

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuý Hoa Ấm
7.5/10
5829

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ