Tác Giả San Hô Dữ Hạ Thiên

Ta Làm Cán Bộ Công Chức Ở Thiên Đình

Ta Làm Cán Bộ Công Chức Ở Thiên Đình

7.9/10
1074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 20
Trọng Sinh 70 Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam

Trọng Sinh 70 Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam

7/10
1055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé FULL

Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé FULL

7.9/10
1499

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Không Là Bè Bạn Bình Thường FULL

Không Là Bè Bạn Bình Thường FULL

7.3/10
2146

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Thập Niên 60 Tổ Chức Mai Mối Cho Tôi

Thập Niên 60 Tổ Chức Mai Mối Cho Tôi

7/10
1089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 24
Thập Niên 80 Kiều Nữ Trong Tay

Thập Niên 80 Kiều Nữ Trong Tay

7.2/10
1118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 33
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

7.1/10
1087

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

7.8/10
1121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

7.1/10
1061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

7.1/10
1252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

8.3/10
1006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

8.2/10
1058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

7.4/10
1024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

8.5/10
1036

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Chồng Tôi Không Phải Người

Chồng Tôi Không Phải Người

7.5/10
1143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 5
Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới

Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới

7.2/10
1502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Một Đường Vinh Hoa

Một Đường Vinh Hoa

7.1/10
1141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Xuyên Đến Thập Niên 70 Ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

Xuyên Đến Thập Niên 70 Ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10
4502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thời Học Sinh Tươi Đẹp

Thời Học Sinh Tươi Đẹp

7.4/10
1367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Phu Quân Về Cùng Ta

Phu Quân Về Cùng Ta

7.1/10
1857

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 11
Chuyện Lạ Thang Máy Lúc Nửa Đêm

Chuyện Lạ Thang Máy Lúc Nửa Đêm

8/10
1116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 8
Định Mệnh Đời Anh

Định Mệnh Đời Anh

8/10
5091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 47
Nhiếp Chính Vương Là Trúc Mã

Nhiếp Chính Vương Là Trúc Mã

7.8/10
1467

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 8
Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

7.5/10
1358

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 16
công Chúa Của Ác Long

công Chúa Của Ác Long

7.6/10
1098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Hậu Cung 3000 Mỹ Nam

Hậu Cung 3000 Mỹ Nam

7.5/10
1151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Chương 6
Mẹ Tôi Là Nữ Phụ Đáng Ghét

Mẹ Tôi Là Nữ Phụ Đáng Ghét

7.8/10
1283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Tĩnh Quế Vân Lan

Tĩnh Quế Vân Lan

8.2/10
1232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 9
Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta

Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta

8.4/10
1149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Hạ Như Y

Hạ Như Y

7.7/10
1221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Hạ Như Y

Hạ Như Y

7.2/10
1056

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Hạ Như Y

Hạ Như Y

8.3/10
1353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 8
Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ

Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ

8.3/10
1096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ

Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ

8.5/10
1381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Kẻ Khát Máu

Kẻ Khát Máu

8/10
1139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 19
bhtt Tâm Can

bhtt Tâm Can

8.4/10
1141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Tái Hợp

Tái Hợp

8.2/10
1194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 11
Tối Nay Người Sẽ Rời Đi

Tối Nay Người Sẽ Rời Đi

7.4/10
1199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Hóa Ra Ta Yêu Nhau Tự Bao Giờ

Hóa Ra Ta Yêu Nhau Tự Bao Giờ

7.1/10
1090

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Thiên Vấn - Thanh Khâu Thiên Dạ

Thiên Vấn - Thanh Khâu Thiên Dạ

7.8/10
1152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 11
Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

7.4/10
1275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Ước Hẹn Thanh Sơn

Ước Hẹn Thanh Sơn

7.4/10
1575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Sau Khi Trùng Sinh Gả Cho Thủ Lĩnh Phản Quân

Sau Khi Trùng Sinh Gả Cho Thủ Lĩnh Phản Quân

7.5/10
1079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Bị Tiên Quân Chứng Vô Tình Đạo Sau

Bị Tiên Quân Chứng Vô Tình Đạo Sau

7.2/10
1367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 14
Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Ở Thập Niên 70

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Ở Thập Niên 70

7.3/10
2689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Nhanh Manga Anime Luân Hồi Địa Đàng

Xuyên Nhanh Manga Anime Luân Hồi Địa Đàng

7.5/10
1344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Thám Hiểm, Võng Du, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 20
Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

7.9/10
2160

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 45
Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi

7.4/10
3634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 50
Tình Cảm Đơn Phương

Tình Cảm Đơn Phương

7.6/10
2549

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 88
Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7.5/10
4548

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 80 Xuyên Điền Văn Đền Đáp Tổ Quốc

Thập Niên 80 Xuyên Điền Văn Đền Đáp Tổ Quốc

7.1/10
1080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 6
Khát Dục Công Tức Ll

Khát Dục Công Tức Ll

7.7/10
1275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Tôi Omega A Nhất Toàn Vũ Trụ

Tôi Omega A Nhất Toàn Vũ Trụ

7.1/10
4261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 55
Chân Lý Thuộc Về Tay Ai

Chân Lý Thuộc Về Tay Ai

7.4/10
1274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

7.2/10
2476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Muốn Làm Vợ Ba Cấm Kỵ

Muốn Làm Vợ Ba Cấm Kỵ

7.1/10
4604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Hành Trình Tự Vả Của Chồng Tôi FULL

Hành Trình Tự Vả Của Chồng Tôi FULL

7.1/10
2685

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

7/10
2286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 82
Hệ Thống Mợ Lục Mắc Chứng Câu Giờ

Hệ Thống Mợ Lục Mắc Chứng Câu Giờ

7.6/10
1217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Tổng Tài Ngược Kiều Thê

Tổng Tài Ngược Kiều Thê

7.5/10
3723

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 38
Hôn Nhân Lừa Dối Bà Xã Đừng Bỏ Anh FULL

Hôn Nhân Lừa Dối Bà Xã Đừng Bỏ Anh FULL

7.4/10
4362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Người Đẹp Ngốc Nghếch

Người Đẹp Ngốc Nghếch

7.1/10
1608

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 28
Toàn Cầu Quái Vật Online

Toàn Cầu Quái Vật Online

7/10
1231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Chương 14
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.9/10
5318

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Liệp Mệnh Nhân

Liệp Mệnh Nhân

7.7/10
1136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 10
Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường FULL

Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường FULL

7.5/10
5863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 108
Tứ Hợp Viện Hệ Thống Bác Sĩ Thiên Tài

Tứ Hợp Viện Hệ Thống Bác Sĩ Thiên Tài

7.3/10
3078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Vương Phi Thất Sủng Của Châu Vương FULL

Vương Phi Thất Sủng Của Châu Vương FULL

7.4/10
3562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 29
Tống Dực Và Nghiên Dương FULL

Tống Dực Và Nghiên Dương FULL

7.7/10
3138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 18
Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ Ba Thật Là Xấu Xa

Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ Ba Thật Là Xấu Xa

7.8/10
3298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Toàn Dân Trò Chơi Từ Zombie Tận Thế Bắt Đầu Treo Máy

Toàn Dân Trò Chơi Từ Zombie Tận Thế Bắt Đầu Treo Máy

7.5/10
10140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 52
Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên

Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên

7.6/10
2956

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ

Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ

7.1/10
1117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 6
Tĩnh Lạc Nhất Niệm

Tĩnh Lạc Nhất Niệm

7.8/10
1374

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 26
Rượu Mừng Hoá Người Dưng

Rượu Mừng Hoá Người Dưng

7.2/10
1626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 33
Tôi Mang Theo Đám Nhãi Con Ở Nhà Trẻ Đi Cầu Sinh

Tôi Mang Theo Đám Nhãi Con Ở Nhà Trẻ Đi Cầu Sinh

7.9/10
1109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 5
Xuyên Nhanh Kết Hôn Trong Truyện Thập Niên

Xuyên Nhanh Kết Hôn Trong Truyện Thập Niên

7/10
1547

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 30
Yêu Theo Cách Của Boss FULL

Yêu Theo Cách Của Boss FULL

7.2/10
3732

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 60
Hạn Sử Dụng Của Vị Chủ Nhân Này Hình Như Có Hơi Lâu

Hạn Sử Dụng Của Vị Chủ Nhân Này Hình Như Có Hơi Lâu

7/10
1219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

7.2/10
1275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 8
Thần Ma Cung Ứng Thương Bản Dịch FULL

Thần Ma Cung Ứng Thương Bản Dịch FULL

7.4/10
20361

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 60
Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ Dịch Full FULL

Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ Dịch Full FULL

7.2/10
16732

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Không Chạm Đến Người

Không Chạm Đến Người

7.9/10
1576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 39
Cùng Mục Tiêu Phá Vỡ Quy Tắc

Cùng Mục Tiêu Phá Vỡ Quy Tắc

7.7/10
1614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 30
Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi

7.6/10
1829

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 23
Đấu Huyền Chi Tinh

Đấu Huyền Chi Tinh

8.2/10
1356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Từ Một Phế Vật Trở Thành Kẻ Sát Ma Thần

Từ Một Phế Vật Trở Thành Kẻ Sát Ma Thần

8.1/10
2052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 63
Tôi Không Phải Sát Thần

Tôi Không Phải Sát Thần

7.8/10
1456

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 23
Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Ngoan Ngoãn Chui Vào Lòng Ta

Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Ngoan Ngoãn Chui Vào Lòng Ta

7.9/10
8011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 50
Hoa Dại

Hoa Dại

7.2/10
1506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng

7.5/10
1136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

7.9/10
7048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 174
Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80 Xuyên Thư FULL

Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80 Xuyên Thư FULL

7.1/10
10775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 30
Thập Niên 70 Nhị Hôn Thê FULL

Thập Niên 70 Nhị Hôn Thê FULL

7.5/10
15445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Phi Điển Hình Thế Thân

Phi Điển Hình Thế Thân

7.2/10
1418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 14
Đã Trùng Sinh Rồi Ai Còn Yêu Đương Nữa

Đã Trùng Sinh Rồi Ai Còn Yêu Đương Nữa

7.7/10
1237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 5
Ái Muội Đô Thị Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Ái Muội Đô Thị Ngận Thuần Ngận Ái Muội

7.8/10
3522

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 160
Sổ Tay Nuôi Bé Yêu Của Boss Phản Diện

Sổ Tay Nuôi Bé Yêu Của Boss Phản Diện

7.9/10
1167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 5
Thập Niên 90 Nữ Phượng Hoàng FULL

Thập Niên 90 Nữ Phượng Hoàng FULL

7/10
11483

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Đoàn Sủng Thiên Kim Thật FULL

Thập Niên 70 Đoàn Sủng Thiên Kim Thật FULL

7.9/10
10009

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Ta Làm Cán Bộ Công Chức Ở Thiên Đình
7.9/10
1074

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh 70 Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam
7/10
1055

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé FULL
7.9/10
1499

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình

Không Là Bè Bạn Bình Thường FULL
7.3/10
2146

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 60 Tổ Chức Mai Mối Cho Tôi
7/10
1089

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Kiều Nữ Trong Tay
7.2/10
1118

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chồng Tôi Không Phải Người
7.1/10
1087

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
7.8/10
1121

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
7.1/10
1061

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
7.1/10
1252

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
8.3/10
1006

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
8.2/10
1058

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
7.4/10
1024

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
8.5/10
1036

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chồng Tôi Không Phải Người
7.5/10
1143

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới
7.2/10
1502

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Một Đường Vinh Hoa
7.1/10
1141

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Đến Thập Niên 70 Ác Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu
7.1/10
4502

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thời Học Sinh Tươi Đẹp
7.4/10
1367

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Phu Quân Về Cùng Ta
7.1/10
1857

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chuyện Lạ Thang Máy Lúc Nửa Đêm
8/10
1116

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Định Mệnh Đời Anh
8/10
5091

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhiếp Chính Vương Là Trúc Mã
7.8/10
1467

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động
7.5/10
1358

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

công Chúa Của Ác Long
7.6/10
1098

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hậu Cung 3000 Mỹ Nam
7.5/10
1151

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không

Mẹ Tôi Là Nữ Phụ Đáng Ghét
7.8/10
1283

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tĩnh Quế Vân Lan
8.2/10
1232

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ẩm Thực Tạo Nên Tình Yêu Đôi Ta
8.4/10
1149

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hạ Như Y
7.7/10
1221

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hạ Như Y
7.2/10
1056

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hạ Như Y
8.3/10
1353

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ
8.3/10
1096

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ
8.5/10
1381

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Kẻ Khát Máu
8/10
1139

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

bhtt Tâm Can
8.4/10
1141

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tái Hợp
8.2/10
1194

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tối Nay Người Sẽ Rời Đi
7.4/10
1199

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Hóa Ra Ta Yêu Nhau Tự Bao Giờ
7.1/10
1090

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thiên Vấn - Thanh Khâu Thiên Dạ
7.8/10
1152

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con
7.4/10
1275

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ước Hẹn Thanh Sơn
7.4/10
1575

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Trùng Sinh Gả Cho Thủ Lĩnh Phản Quân
7.5/10
1079

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bị Tiên Quân Chứng Vô Tình Đạo Sau
7.2/10
1367

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền huyễn

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Ở Thập Niên 70
7.3/10
2689

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Manga Anime Luân Hồi Địa Đàng
7.5/10
1344

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Mạt Thế, Phương Tây, Thám Hiểm, Võng Du, Đông Phương, Huyền huyễn

Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn
7.9/10
2160

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
7.4/10
3634

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Tình Cảm Đơn Phương
7.6/10
2549

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc
7.5/10
4548

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Xuyên Điền Văn Đền Đáp Tổ Quốc
7.1/10
1080

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Đông Phương

Khát Dục Công Tức Ll
7.7/10
1275

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi Omega A Nhất Toàn Vũ Trụ
7.1/10
4261

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chân Lý Thuộc Về Tay Ai
7.4/10
1274

Thể loại: Truyện Khác

Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực
7.2/10
2476

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Muốn Làm Vợ Ba Cấm Kỵ
7.1/10
4604

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hành Trình Tự Vả Của Chồng Tôi FULL
7.1/10
2685

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm
7/10
2286

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Hệ Thống Mợ Lục Mắc Chứng Câu Giờ
7.6/10
1217

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tổng Tài Ngược Kiều Thê
7.5/10
3723

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hôn Nhân Lừa Dối Bà Xã Đừng Bỏ Anh FULL
7.4/10
4362

Thể loại: Ngôn Tình

Người Đẹp Ngốc Nghếch
7.1/10
1608

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Toàn Cầu Quái Vật Online
7/10
1231

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Võng Du

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.9/10
5318

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Liệp Mệnh Nhân
7.7/10
1136

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đông Phương, Huyền huyễn

Học Tra Không Cho Tôi Xuống Giường FULL
7.5/10
5863

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tứ Hợp Viện Hệ Thống Bác Sĩ Thiên Tài
7.3/10
3078

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Vương Phi Thất Sủng Của Châu Vương FULL
7.4/10
3562

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tống Dực Và Nghiên Dương FULL
7.7/10
3138

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ Ba Thật Là Xấu Xa
7.8/10
3298

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Toàn Dân Trò Chơi Từ Zombie Tận Thế Bắt Đầu Treo Máy
7.5/10
10140

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên
7.6/10
2956

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ
7.1/10
1117

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Tĩnh Lạc Nhất Niệm
7.8/10
1374

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Rượu Mừng Hoá Người Dưng
7.2/10
1626

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tôi Mang Theo Đám Nhãi Con Ở Nhà Trẻ Đi Cầu Sinh
7.9/10
1109

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Kết Hôn Trong Truyện Thập Niên
7/10
1547

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Yêu Theo Cách Của Boss FULL
7.2/10
3732

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hạn Sử Dụng Của Vị Chủ Nhân Này Hình Như Có Hơi Lâu
7/10
1219

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL
7.2/10
1275

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Thần Ma Cung Ứng Thương Bản Dịch FULL
7.4/10
20361

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ Dịch Full FULL
7.2/10
16732

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Không Chạm Đến Người
7.9/10
1576

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Cùng Mục Tiêu Phá Vỡ Quy Tắc
7.7/10
1614

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi
7.6/10
1829

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không

Đấu Huyền Chi Tinh
8.2/10
1356

Thể loại: Truyện Khác

Từ Một Phế Vật Trở Thành Kẻ Sát Ma Thần
8.1/10
2052

Thể loại: Truyện Khác

Tôi Không Phải Sát Thần
7.8/10
1456

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Ngoan Ngoãn Chui Vào Lòng Ta
7.9/10
8011

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Hoa Dại
7.2/10
1506

Thể loại: Ngôn Tình

Nhà Ăn Nhỏ Đông Xưởng
7.5/10
1136

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi
7.9/10
7048

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Mỹ Nhân Nõn Nà Ở Năm 80 Xuyên Thư FULL
7.1/10
10775

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Nhị Hôn Thê FULL
7.5/10
15445

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Phi Điển Hình Thế Thân
7.2/10
1418

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đã Trùng Sinh Rồi Ai Còn Yêu Đương Nữa
7.7/10
1237

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Ái Muội Đô Thị Ngận Thuần Ngận Ái Muội
7.8/10
3522

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Khác

Sổ Tay Nuôi Bé Yêu Của Boss Phản Diện
7.9/10
1167

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Võng Du, Huyền huyễn

Thập Niên 90 Nữ Phượng Hoàng FULL
7/10
11483

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Đoàn Sủng Thiên Kim Thật FULL
7.9/10
10009

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng