Tác Giả Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác

Trôm Môt Mua Xuân

Trôm Môt Mua Xuân

7.5/10
3045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 67
Ôm Lấy Em FULL

Ôm Lấy Em FULL

7.8/10
22225

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 117
Xuyên Thành Bạn Thân Cực Phẩm Của Nữ Phụ Niên Đại Văn

Xuyên Thành Bạn Thân Cực Phẩm Của Nữ Phụ Niên Đại Văn

7.5/10
1137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Chẳng Đắm Chìm

Chẳng Đắm Chìm

7.8/10
1924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Giả Thiếu Gia Bạo Hồng Tại Phát Sóng Mỹ Thực

Giả Thiếu Gia Bạo Hồng Tại Phát Sóng Mỹ Thực

7.7/10
1657

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 8
Kiêm Gia Kỷ Sự

Kiêm Gia Kỷ Sự

8.2/10
1804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 19
Thập Niên 80 Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Thập Niên 80 Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

7.8/10
1234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Lâm Nam

Lâm Nam

7.5/10
32647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 74
Chỉ Tiếc

Chỉ Tiếc

8/10
1262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Mèo Và Linh Hồn

Mèo Và Linh Hồn

8.1/10
1198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 3
Ngạo Mạn FULL

Ngạo Mạn FULL

7/10
5229

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 42
Nhu Giá

Nhu Giá

7.2/10
2798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 49
Chiết Thảo Vi Giới

Chiết Thảo Vi Giới

7.7/10
1439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 5
Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

8.5/10
4340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 64
Mùa Xuân Ở Nam Thành FULL

Mùa Xuân Ở Nam Thành FULL

7.5/10
15750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Nổi Tiếng Rồi

Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Nổi Tiếng Rồi

7.3/10
1942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Cá Mặn Phu Nhân Của Boss Phản Diện

Cá Mặn Phu Nhân Của Boss Phản Diện

7.6/10
2570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 10
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

7.2/10
2386

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 41
Thập Niên 70 Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo FULL

Thập Niên 70 Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo FULL

7.6/10
12003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 45
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút

7.9/10
2828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 43
Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi

7.3/10
1484

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Ăn khuya

Ăn khuya

8.5/10
75247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 100
Nam Nam Nương Náu FULL

Nam Nam Nương Náu FULL

7.9/10
1967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Tìm Núi

Tìm Núi

7.4/10
3353

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

7.8/10
30642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 50
Sau Khi Tiếp Nhận Cục Diện Rối Rắm Của Người Xuyên Không FULL

Sau Khi Tiếp Nhận Cục Diện Rối Rắm Của Người Xuyên Không FULL

7.5/10
19589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Tôi Phá Cp Của Nhân Vật Chính Để Bảo Vệ Người Yêu

Tôi Phá Cp Của Nhân Vật Chính Để Bảo Vệ Người Yêu

7.8/10
1509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 11
Tạ Tướng

Tạ Tướng

7.7/10
1245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 4
Hoàng Thượng Trùng Sinh Ngài Bị Hưu

Hoàng Thượng Trùng Sinh Ngài Bị Hưu

7/10
2683

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 70
Trường Sinh Du Tiên

Trường Sinh Du Tiên

7/10
2153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 15
Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

7.4/10
4162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

7.3/10
5593

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 136
Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập

7.6/10
2467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

7.5/10
3062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Thập Niên 70 Gả Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn

Thập Niên 70 Gả Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn

7.8/10
20811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cứu Vớt Vai Ác Cố Chấp

Cứu Vớt Vai Ác Cố Chấp

7.8/10
4775

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 58
Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

7.8/10
20417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Là Mẹ Kế Không Phải Tỷ Tỷ 70

Là Mẹ Kế Không Phải Tỷ Tỷ 70

8.5/10
68015

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 137
Thế Giới Của Em Vì Anh Trở Nên Tươi Đẹp

Thế Giới Của Em Vì Anh Trở Nên Tươi Đẹp

7.1/10
2260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 14
Bắc Uyên Tiên Tộc

Bắc Uyên Tiên Tộc

8.5/10
20793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Ta Ở Liyue Viết Tiểu Thuyết

Ta Ở Liyue Viết Tiểu Thuyết

7.1/10
15457

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 354
70 Hải Đảo Dưỡng Oa Hằng Ngày

70 Hải Đảo Dưỡng Oa Hằng Ngày

8.3/10
79145

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 166
Thế Thân Giả Cùng Diễn Xuất Thật

Thế Thân Giả Cùng Diễn Xuất Thật

7/10
1843

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 9
Yêu Thương Ẩn Giấu

Yêu Thương Ẩn Giấu

7.2/10
2344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 19
Ngôn Tình Đại Ngàn

Ngôn Tình Đại Ngàn

7.7/10
1786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

7.3/10
18063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Tôi Làm Khùng Làm Điên Chỉ Để Chết

Tôi Làm Khùng Làm Điên Chỉ Để Chết

7.9/10
1344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 3
Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch

Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch

7/10
6164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 130
Đại Hiệp Và Người Hâm Mộ FULL

Đại Hiệp Và Người Hâm Mộ FULL

7.6/10
2654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 8
Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

7.6/10
62366

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 580
Phượng Hoàng Mắc Nạn Hoá Thân Thành Kol

Phượng Hoàng Mắc Nạn Hoá Thân Thành Kol

7.1/10
1979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 8
Bà Bùi Em Đã Kết Hôn

Bà Bùi Em Đã Kết Hôn

7.4/10
17570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Đèn Đêm Trên Bến Cảng

7.1/10
2243

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thập Niên 70 Là Mẹ Kế Không Phải Chị

Thập Niên 70 Là Mẹ Kế Không Phải Chị

7.6/10
13661

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 791
Muốn Em Là Của Riêng Anh

Muốn Em Là Của Riêng Anh

7.5/10
14205

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Bách Chu

Bách Chu

7.4/10
2325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 33
Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

7/10
87671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 1842
Tinh Di

Tinh Di

7.7/10
3318

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Không Mừng

Không Mừng

7.6/10
6170

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Sớm Chiều

Sớm Chiều

7.8/10
7580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 95
Cùng Quân Duyên

Cùng Quân Duyên

7.3/10
7853

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 76
Càng Chơi Càng Lớn FULL

Càng Chơi Càng Lớn FULL

7/10
31609

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 123
Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

7.4/10
8240

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

7.4/10
21354

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 114
Tràn Ngập Ôn Nhu

Tràn Ngập Ôn Nhu

7.5/10
3380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 13
Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế FULL

Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế FULL

7.7/10
23678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Bách Hợp, Mạt Thế

Chương 77
Nữ Đế Trọng Sinh FULL

Nữ Đế Trọng Sinh FULL

7.2/10
17453

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 57
Không Để Ý Tây Đông

Không Để Ý Tây Đông

10.3/10
8619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Xuân Như Cựu

Xuân Như Cựu

9.3/10
22697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 122
Tâm Sâu Tựa Biển

Tâm Sâu Tựa Biển

/10
8214

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 86
Ta là Văn Mị Nhi

Ta là Văn Mị Nhi

4.3/10
6935

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 52
Ái Tình (Quy Đồ)

Ái Tình (Quy Đồ)

8.3/10
14656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 73
Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

8.3/10
21964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 96
Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

Độc Chiếm Em, Để Em Trạch

10.1/10
16892

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 84
Con rể giả heo ăn hổ

Con rể giả heo ăn hổ

8.3/10
16774

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 73
Dị Giới Siêu Cấp Quán Nét

Dị Giới Siêu Cấp Quán Nét

7.5/10
6939

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 24
Nhất Thế Vi Nô

Nhất Thế Vi Nô

8.5/10
192618

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

8.5/10
15583

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

7.5/10
26640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 205
Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái

7.5/10
82186

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 86
Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

7.5/10
906994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1574
Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

7.5/10
43367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 200
Ngạo Thế Tuyệt Trần

Ngạo Thế Tuyệt Trần

7.5/10
48136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 95
Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo

7.5/10
17830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 31
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
2546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Sở Tư Tại Viễn Đạo

Sở Tư Tại Viễn Đạo

7.5/10
15268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Luxury Man

Luxury Man

7.5/10
20334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 76
[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!

7.5/10
7295

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 14
Phối Giác

Phối Giác

7.5/10
23770

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 36
Trí Thức Lưu Manh

Trí Thức Lưu Manh

9.6/10
5172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống

Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống

8.4/10
8667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

7.2/10
34315

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 205
Cỏ Lau Mùa Hè

Cỏ Lau Mùa Hè

7.5/10
12141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 26
[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

7.5/10
14735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 65
Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

7.5/10
4550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Vinh Hoa Phú Quý - Kết Tử Thụ

Vinh Hoa Phú Quý - Kết Tử Thụ

7.5/10
3251

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

7.5/10
13431

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Thần Y Tiểu Vương Phi

Thần Y Tiểu Vương Phi

7.5/10
47039

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 125
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

7.5/10
42121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 207
Thiên Tứ Kỳ Duyên

Thiên Tứ Kỳ Duyên

7.5/10
27346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Trôm Môt Mua Xuân
7.5/10
3045

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ôm Lấy Em FULL
7.8/10
22225

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Thành Bạn Thân Cực Phẩm Của Nữ Phụ Niên Đại Văn
7.5/10
1137

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chẳng Đắm Chìm
7.8/10
1924

Thể loại: Đam Mỹ

Giả Thiếu Gia Bạo Hồng Tại Phát Sóng Mỹ Thực
7.7/10
1657

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Kiêm Gia Kỷ Sự
8.2/10
1804

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp

Thập Niên 80 Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu
7.8/10
1234

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Lâm Nam
7.5/10
32647

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chỉ Tiếc
8/10
1262

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Mèo Và Linh Hồn
8.1/10
1198

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Ngạo Mạn FULL
7/10
5229

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nhu Giá
7.2/10
2798

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chiết Thảo Vi Giới
7.7/10
1439

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân
8.5/10
4340

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Mùa Xuân Ở Nam Thành FULL
7.5/10
15750

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Nổi Tiếng Rồi
7.3/10
1942

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cá Mặn Phu Nhân Của Boss Phản Diện
7.6/10
2570

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm
7.2/10
2386

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 70 Dưỡng Oa Hàng Ngày Trên Hải Đảo FULL
7.6/10
12003

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút
7.9/10
2828

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Ta Đem Kịch Bản Của Long Ngạo Thiên Sửa Hỏng Rồi
7.3/10
1484

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ăn khuya
8.5/10
75247

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Nam Nam Nương Náu FULL
7.9/10
1967

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tìm Núi
7.4/10
3353

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh
7.8/10
30642

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Sau Khi Tiếp Nhận Cục Diện Rối Rắm Của Người Xuyên Không FULL
7.5/10
19589

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tôi Phá Cp Của Nhân Vật Chính Để Bảo Vệ Người Yêu
7.8/10
1509

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tạ Tướng
7.7/10
1245

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Hoàng Thượng Trùng Sinh Ngài Bị Hưu
7/10
2683

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Trường Sinh Du Tiên
7/10
2153

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh
7.4/10
4162

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn
7.3/10
5593

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ma Đạo Tổ Sư Truy Lăng Nguyên Sang Văn Tập
7.6/10
2467

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân
7.5/10
3062

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Gả Cho Đối Thủ Một Mất Một Còn
7.8/10
20811

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cứu Vớt Vai Ác Cố Chấp
7.8/10
4775

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt
7.8/10
20417

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Là Mẹ Kế Không Phải Tỷ Tỷ 70
8.5/10
68015

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Thế Giới Của Em Vì Anh Trở Nên Tươi Đẹp
7.1/10
2260

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Bắc Uyên Tiên Tộc
8.5/10
20793

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Ta Ở Liyue Viết Tiểu Thuyết
7.1/10
15457

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp

70 Hải Đảo Dưỡng Oa Hằng Ngày
8.3/10
79145

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thế Thân Giả Cùng Diễn Xuất Thật
7/10
1843

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Yêu Thương Ẩn Giấu
7.2/10
2344

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Ngôn Tình Đại Ngàn
7.7/10
1786

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột
7.3/10
18063

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Làm Khùng Làm Điên Chỉ Để Chết
7.9/10
1344

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch
7/10
6164

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Đại Hiệp Và Người Hâm Mộ FULL
7.6/10
2654

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác
7.6/10
62366

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phượng Hoàng Mắc Nạn Hoá Thân Thành Kol
7.1/10
1979

Thể loại: Bách Hợp

Bà Bùi Em Đã Kết Hôn
7.4/10
17570

Thể loại: Ngôn Tình

Đèn Đêm Trên Bến Cảng
7.1/10
2243

Thể loại: Đam Mỹ

Thập Niên 70 Là Mẹ Kế Không Phải Chị
7.6/10
13661

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Muốn Em Là Của Riêng Anh
7.5/10
14205

Thể loại: Ngôn Tình

Bách Chu
7.4/10
2325

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo
7/10
87671

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tinh Di
7.7/10
3318

Thể loại: Đam Mỹ

Không Mừng
7.6/10
6170

Thể loại: Đam Mỹ

Sớm Chiều
7.8/10
7580

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Cùng Quân Duyên
7.3/10
7853

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Bách Hợp

Càng Chơi Càng Lớn FULL
7/10
31609

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu
7.4/10
8240

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả
7.4/10
21354

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tràn Ngập Ôn Nhu
7.5/10
3380

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế FULL
7.7/10
23678

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Bách Hợp, Mạt Thế

Nữ Đế Trọng Sinh FULL
7.2/10
17453

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Không Để Ý Tây Đông
10.3/10
8619

Thể loại: Đam Mỹ

Xuân Như Cựu
9.3/10
22697

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Tâm Sâu Tựa Biển
/10
8214

Thể loại:

Ta là Văn Mị Nhi
4.3/10
6935

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không

Ái Tình (Quy Đồ)
8.3/10
14656

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ
8.3/10
21964

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp, Truyện Sủng

Độc Chiếm Em, Để Em Trạch
10.1/10
16892

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Con rể giả heo ăn hổ
8.3/10
16774

Thể loại: Ngôn Tình

Dị Giới Siêu Cấp Quán Nét
7.5/10
6939

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nhất Thế Vi Nô
8.5/10
192618

Thể loại: Đam Mỹ

Ảo Tưởng Hôn Nhân
8.5/10
15583

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
7.5/10
26640

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Huyền huyễn

Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái
7.5/10
82186

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
7.5/10
906994

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
7.5/10
43367

Thể loại: Ngôn Tình

Ngạo Thế Tuyệt Trần
7.5/10
48136

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Xuyên Không

Tình Yêu Của Tôi Và Tổng Tài Cao Ngạo
7.5/10
17830

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
2546

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Sở Tư Tại Viễn Đạo
7.5/10
15268

Thể loại: Đam Mỹ

Luxury Man
7.5/10
20334

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

[Hư Nhĩ Dĩ Đãi] Ở Đây Chờ Em Đến!
7.5/10
7295

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phối Giác
7.5/10
23770

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Trí Thức Lưu Manh
9.6/10
5172

Thể loại: Ngôn Tình

Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống
8.4/10
8667

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
7.2/10
34315

Thể loại: Hài Hước, Dị Giới, Huyền huyễn

Cỏ Lau Mùa Hè
7.5/10
12141

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

[Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
7.5/10
14735

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ
7.5/10
4550

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vinh Hoa Phú Quý - Kết Tử Thụ
7.5/10
3251

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
7.5/10
13431

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thần Y Tiểu Vương Phi
7.5/10
47039

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
7.5/10
42121

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thiên Tứ Kỳ Duyên
7.5/10
27346

Thể loại: Đam Mỹ