Tác Giả Tử Hồn

Trọng Sinh Hào Môn Tay Trái Xé Tra Nam Tay Phải Trêu Ghẹo Boss

Trọng Sinh Hào Môn Tay Trái Xé Tra Nam Tay Phải Trêu Ghẹo Boss

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Đạp Tinh

Đạp Tinh

7.2/10
1077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 10
Hào Môn Tranh Đấu

Hào Môn Tranh Đấu

7.8/10
1817

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

7.2/10
1681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 44
Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ

Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ

7.1/10
1089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 2
Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất

Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất

7.5/10
3043

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ

Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ

7.5/10
7287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 49
Dấu Vết Của Quá Khứ

Dấu Vết Của Quá Khứ

7.6/10
2274

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Một Đường Vinh Hoa

Một Đường Vinh Hoa

7.1/10
1292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

7.5/10
2525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 50
Viện Nghiên Cứu Cosmos

Viện Nghiên Cứu Cosmos

7.8/10
1465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 20
Vén Màn Bí Mật

Vén Màn Bí Mật

7.8/10
1716

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Phượng Hoàng Vô Song FULL

Phượng Hoàng Vô Song FULL

7.6/10
8289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 111
Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

7.6/10
6285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 50
Em Là Mật Ngọt Của Anh 2 FULL

Em Là Mật Ngọt Của Anh 2 FULL

7.8/10
10156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế FULL

Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế FULL

7.3/10
17909

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 127
Quốc Bảo Cấp Học Bá

Quốc Bảo Cấp Học Bá

7/10
2086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 28
Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

7.2/10
45583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Tấc Tấc Nhung Nhớ

Tấc Tấc Nhung Nhớ

7/10
1839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Kỷ Thiếu Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Kỷ Thiếu Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

7.7/10
14016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 234
Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

7.8/10
11152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 225
Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

7.9/10
22547

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Võng Du

Chương 100
Đào Chước Sinh Xuân

Đào Chước Sinh Xuân

7.7/10
7608

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 140
Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

7.4/10
4350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh

7.4/10
20092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Võ Tôn Đỉnh Cấp

Võ Tôn Đỉnh Cấp

7.7/10
19624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 480
Xuyên Thành Ngọc Tỷ Rồi He Với Hoàng Đế

Xuyên Thành Ngọc Tỷ Rồi He Với Hoàng Đế

7.9/10
1888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

7.3/10
1811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 6
Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

7.1/10
22378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 126
Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn

Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn

7.7/10
5854

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 21
Havana Tôi Không Còn Yêu Người Nữa FULL

Havana Tôi Không Còn Yêu Người Nữa FULL

7.6/10
1931

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi

7.1/10
1580

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Đêm Cuồng Loạn

Đêm Cuồng Loạn

7.5/10
2471

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 7
Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

7.1/10
2700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 17
Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

7.8/10
2556

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái

7.9/10
8269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 112
Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

7.8/10
39606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 140
Cô Là Em Gái Của Cặn Bã Nam FULL

Cô Là Em Gái Của Cặn Bã Nam FULL

7.6/10
57418

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 76
Giáng Sinh Đến Muộn

Giáng Sinh Đến Muộn

7.9/10
1603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch

Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch

7/10
4159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 10
Từng Chút Một Yêu Thương Em

Từng Chút Một Yêu Thương Em

7.9/10
38905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Cỗ Quan Tài

Cỗ Quan Tài

8.3/10
5793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 36
Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

8.1/10
28918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 140
App Địa Ngục

App Địa Ngục

7.7/10
6744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 17
Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

8.5/10
8120

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Đệ Nhất Tà Quân

Đệ Nhất Tà Quân

8.5/10
14777

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

8.5/10
17728

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

8.5/10
14167

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Hữu duyên thiên niên tương hội II

Hữu duyên thiên niên tương hội II

8.5/10
20797

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Ai là định mệnh của ai

Ai là định mệnh của ai

8.5/10
24752

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Ngạo khí hoàng phi

Ngạo khí hoàng phi

8.5/10
19472

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 78
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

8.5/10
48273

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Đô Thị Quỷ Vương

Đô Thị Quỷ Vương

7.5/10
54991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 419
Tình Sắc Dụ Hoặc

Tình Sắc Dụ Hoặc

8.2/10
2327403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 190
Sơ Huân Tâm Ý

Sơ Huân Tâm Ý

7.5/10
42546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 59
Không Dám

Không Dám

7.5/10
88163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 63
Phía Sau Lưng Em

Phía Sau Lưng Em

7.5/10
4427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Tổng Tài, Em Yêu Anh!

Tổng Tài, Em Yêu Anh!

7.5/10
14460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Cẩm Tú Đích Nữ

Cẩm Tú Đích Nữ

7.5/10
225249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 422
Yêu Em Lại Một Lần

Yêu Em Lại Một Lần

7.5/10
31113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Em Là Mị Dược!

Em Là Mị Dược!

7.5/10
4905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Tận Thế Đàn Thú

Tận Thế Đàn Thú

7.5/10
94741

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 196
[Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương

[Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương

7.5/10
6992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 9
Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

8.9/10
144118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 116
Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

7.5/10
54366

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đông Phương

Chương 120
Phong Hoa Kỷ

Phong Hoa Kỷ

7.5/10
15012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 43
Tia Nắng Bên Em

Tia Nắng Bên Em

7.5/10
1518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 0
Hợp Hoan

Hợp Hoan

7.5/10
6049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

7.5/10
10042

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 29
Cổ Cầm Dị Truyện

Cổ Cầm Dị Truyện

7.5/10
8057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 14
Tây Xan Tiểu Tình Nhân

Tây Xan Tiểu Tình Nhân

7.5/10
4194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Dẫn Ly Tôn

Dẫn Ly Tôn

7.5/10
11888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 38
Không Sợ Chết, Sợ Đau

Không Sợ Chết, Sợ Đau

7.5/10
18114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 44
Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã

7.5/10
119990

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 76
Cuồng Đế

Cuồng Đế

7.5/10
19445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 71
All About True Love

All About True Love

7.5/10
4190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Xuyên Việt Thành Thần Điêu

7.5/10
20473

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 63
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

7.5/10
31454

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 106
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

7.5/10
7869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người

Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người

7.5/10
6911

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Hủy Tâm Chú

Hủy Tâm Chú

7.5/10
10250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

7.5/10
42112

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 85
Nhất Kiến Khuynh Tâm

Nhất Kiến Khuynh Tâm

7.5/10
5541

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Chàng Trai Năm Ấy

Chàng Trai Năm Ấy

7.5/10
10729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

7.5/10
73098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 91
Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

7.5/10
27404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

7.5/10
50470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 90
Trọng Sinh Hào Môn Tay Trái Xé Tra Nam Tay Phải Trêu Ghẹo Boss
7.3/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đạp Tinh
7.2/10
1077

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Huyền huyễn

Hào Môn Tranh Đấu
7.8/10
1817

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm
7.2/10
1681

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không

Đoàn Sủng Tiểu Phúc Nữ Nàng Là Thần Tài Thân Khuê Nữ
7.1/10
1089

Thể loại: Trọng Sinh

Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất
7.5/10
3043

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ
7.5/10
7287

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Dấu Vết Của Quá Khứ
7.6/10
2274

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Một Đường Vinh Hoa
7.1/10
1292

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tôi Có Một Tòa Nhà Ma
7.5/10
2525

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Viện Nghiên Cứu Cosmos
7.8/10
1465

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Vén Màn Bí Mật
7.8/10
1716

Thể loại: Ngôn Tình

Phượng Hoàng Vô Song FULL
7.6/10
8289

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão
7.6/10
6285

Thể loại: Huyền huyễn

Em Là Mật Ngọt Của Anh 2 FULL
7.8/10
10156

Thể loại: Ngôn Tình

Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế FULL
7.3/10
17909

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quốc Bảo Cấp Học Bá
7/10
2086

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư
7.2/10
45583

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tấc Tấc Nhung Nhớ
7/10
1839

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Kỷ Thiếu Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi
7.7/10
14016

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra
7.8/10
11152

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi
7.9/10
22547

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Võng Du

Đào Chước Sinh Xuân
7.7/10
7608

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh
7.4/10
4350

Thể loại: Đam Mỹ

Chờ Ngày Em Nói Lời Yêu Anh
7.4/10
20092

Thể loại: Ngôn Tình

Võ Tôn Đỉnh Cấp
7.7/10
19624

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh

Xuyên Thành Ngọc Tỷ Rồi He Với Hoàng Đế
7.9/10
1888

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc
7.3/10
1811

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không
7.1/10
22378

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn
7.7/10
5854

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Havana Tôi Không Còn Yêu Người Nữa FULL
7.6/10
1931

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hậu Cung Của Ta Đã Thay Đổi
7.1/10
1580

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đêm Cuồng Loạn
7.5/10
2471

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Phương Tây

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt
7.1/10
2700

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật
7.8/10
2556

Thể loại: Đam Mỹ

Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
7.9/10
8269

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Cậu Mộ Muốn Tái Hôn
7.8/10
39606

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Là Em Gái Của Cặn Bã Nam FULL
7.6/10
57418

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Giáng Sinh Đến Muộn
7.9/10
1603

Thể loại: Truyện Khác

Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch
7/10
4159

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Từng Chút Một Yêu Thương Em
7.9/10
38905

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cỗ Quan Tài
8.3/10
5793

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Khác, Bách Hợp

Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
8.1/10
28918

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

App Địa Ngục
7.7/10
6744

Thể loại: Linh Dị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược
8.5/10
8120

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Đệ Nhất Tà Quân
8.5/10
14777

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tình yêu pha lê
8.5/10
17728

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người
8.5/10
14167

Thể loại: Ngôn Tình

Hữu duyên thiên niên tương hội II
8.5/10
20797

Thể loại: Ngôn Tình

Ai là định mệnh của ai
8.5/10
24752

Thể loại: Ngôn Tình

Ngạo khí hoàng phi
8.5/10
19472

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội
8.5/10
48273

Thể loại: Ngôn Tình

Đô Thị Quỷ Vương
7.5/10
54991

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền huyễn

Tình Sắc Dụ Hoặc
8.2/10
2327403

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Sơ Huân Tâm Ý
7.5/10
42546

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Không Dám
7.5/10
88163

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phía Sau Lưng Em
7.5/10
4427

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tổng Tài, Em Yêu Anh!
7.5/10
14460

Thể loại: Ngôn Tình

Cẩm Tú Đích Nữ
7.5/10
225249

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Yêu Em Lại Một Lần
7.5/10
31113

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em Là Mị Dược!
7.5/10
4905

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tận Thế Đàn Thú
7.5/10
94741

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

[Khuynh Càn] – Dạ Vị Ương
7.5/10
6992

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
8.9/10
144118

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Võng Du

Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn
7.5/10
54366

Thể loại: Ngôn Tình, Đông Phương

Phong Hoa Kỷ
7.5/10
15012

Thể loại: Bách Hợp

Tia Nắng Bên Em
7.5/10
1518

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hợp Hoan
7.5/10
6049

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh
7.5/10
10042

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cổ Cầm Dị Truyện
7.5/10
8057

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tây Xan Tiểu Tình Nhân
7.5/10
4194

Thể loại: Đam Mỹ

Dẫn Ly Tôn
7.5/10
11888

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Không Sợ Chết, Sợ Đau
7.5/10
18114

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã
7.5/10
119990

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuồng Đế
7.5/10
19445

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

All About True Love
7.5/10
4190

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Xuyên Việt Thành Thần Điêu
7.5/10
20473

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Những Tháng Năm Hổ Phách
7.5/10
31454

Thể loại: Ngôn Tình

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở
7.5/10
7869

Thể loại: Ngôn Tình

Gặp Anh Giữa Hàng Vạn Người
7.5/10
6911

Thể loại: Ngôn Tình

Hủy Tâm Chú
7.5/10
10250

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
7.5/10
42112

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhất Kiến Khuynh Tâm
7.5/10
5541

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng Trai Năm Ấy
7.5/10
10729

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải
7.5/10
73098

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Luôn Có Người Đợi Anh
7.5/10
27404

Thể loại: Ngôn Tình

Quân Sư Vương Phi
7.5/10
50470

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không