Tác Giả Tố Tiểu Tửu

Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu

Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu

7.5/10
1113

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

7.2/10
6007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 428
Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

7.9/10
9651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 93
Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

7.7/10
1228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn

Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn

7.7/10
1250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Tiểu Thiếp Vương Phủ

7.6/10
30085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 398
Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

7.3/10
2296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 24
Cấm Nói

Cấm Nói

7.5/10
2830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 35
Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!

Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!

7.6/10
1573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 8
Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần

Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần

7/10
8719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức

Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức

7.6/10
17808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 99
Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

7.1/10
9270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 175
Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau

Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau

8/10
18846

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 100
Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu

Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu

8.4/10
10392

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 104
Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

7.8/10
5242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 81
Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu

Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu

7.9/10
17487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 490
Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

7.4/10
5619

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 76
Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

7.5/10
17769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 88
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

7.5/10
15939

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 344
Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

7.3/10
20451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 70
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

7.7/10
1977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

7.9/10
5966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 59
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
1823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

7.9/10
9231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 281
Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

7.5/10
10127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 493
Chỉ Gian Sa FULL

Chỉ Gian Sa FULL

7.1/10
1837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

7.8/10
67617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 69
Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

7/10
2888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

7.7/10
2816

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 25
Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

7/10
16742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

7/10
10450

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 104
Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

7.7/10
1496

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 3
Tam Thế Bán Sinh FULL

Tam Thế Bán Sinh FULL

7.6/10
2169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Bạn Nhỏ Thân Yêu

Bạn Nhỏ Thân Yêu

7.8/10
3352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

7.5/10
2010

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 8
Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Bà Đây Muốn Ly Hôn!

7.4/10
10513

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Hắc Hoàng Hậu

Hắc Hoàng Hậu

7.7/10
7250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Ăn vạ chị đại

Ăn vạ chị đại

8.5/10
25806

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 79
Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây

Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây

7.3/10
6178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 34
Mật hôn

Mật hôn

8.5/10
14323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 94
Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

9.3/10
5836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 47
Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

7.8/10
526719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 515
Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

7.5/10
37353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 90
Ta Là Nữ Phụ Vô Hại

Ta Là Nữ Phụ Vô Hại

8.5/10
7606

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

8.5/10
24240

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 18
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

8.5/10
14760

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần

Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần

8.5/10
34962

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

8.5/10
187697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mệnh Thất Sát

Mệnh Thất Sát

7.5/10
9810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 22
Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

7.5/10
21105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 121
Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

7.5/10
16412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Quân Sự, Truyện Cung Đấu

Chương 75
Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi

Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi

7.5/10
7635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 26
Thập Ngũ Niên Chi Dương

Thập Ngũ Niên Chi Dương

7.5/10
13365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
29167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 163
Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

7.5/10
37564

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
56704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 403
Cạm Bẫy Nam Nam

Cạm Bẫy Nam Nam

7.5/10
8405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 30
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
29672

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 60
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
27479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 163
Phong Khởi Đích Nhật Tử

Phong Khởi Đích Nhật Tử

7.5/10
15302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
15616

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
15113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 49
Hình Bóng

Hình Bóng

7.5/10
52674

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Chân Thành Thâm Tình

Chân Thành Thâm Tình

7.5/10
27925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 33
Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

7.5/10
56262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
5967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 24
Nghệ ~~ Bảo bối

Nghệ ~~ Bảo bối

7.5/10
14386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 76
Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

7.5/10
10247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 59
Vân Khuynh Thiên Khuyết

Vân Khuynh Thiên Khuyết

7.5/10
27665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không

Chương 115
[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

7.5/10
11697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

7.5/10
12413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Xin Nuôi Ta

Xin Nuôi Ta

7.5/10
18318

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Võng Du

Chương 76
Danh Gia Vọng Tộc

Danh Gia Vọng Tộc

7.5/10
42779

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 91
Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

7.5/10
55683

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 119
Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

7.5/10
2466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Bối Phụ Dương Quang

Bối Phụ Dương Quang

7.5/10
22549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 136
Tần Ca

Tần Ca

7.5/10
29151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 107
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

7.5/10
16580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

7.5/10
9110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử

Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử

7.5/10
5431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

7.5/10
16327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Võng Du

Chương 92
Thập Niên Hoa Hạ Miên

Thập Niên Hoa Hạ Miên

7.5/10
4444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

7.5/10
9689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 33
Nhi Nữ Hầu Môn

Nhi Nữ Hầu Môn

7.5/10
30469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Chương 85
Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

7.5/10
28303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 78
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

7.5/10
16839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Công Tử Vô Sỉ

Công Tử Vô Sỉ

7.5/10
22766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 34
Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu
7.5/10
1113

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL
7.2/10
6007

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân
7.9/10
9651

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét
7.7/10
1228

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn
7.7/10
1250

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiểu Thiếp Vương Phủ
7.6/10
30085

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra
7.3/10
2296

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không

Cấm Nói
7.5/10
2830

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!
7.6/10
1573

Thể loại: Huyền huyễn

Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần
7/10
8719

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức
7.6/10
17808

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính
7.1/10
9270

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau
8/10
18846

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu
8.4/10
10392

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
7.8/10
5242

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu
7.9/10
17487

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng
7.4/10
5619

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước
7.5/10
17769

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn
7.5/10
15939

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái
7.3/10
20451

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác
7.7/10
1977

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
7.9/10
5966

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
1823

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn
7.9/10
9231

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính
7.5/10
10127

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chỉ Gian Sa FULL
7.1/10
1837

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!
7.8/10
67617

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào
7/10
2888

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng
7.7/10
2816

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp, Phương Tây, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết
7/10
16742

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
7/10
10450

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên
7.7/10
1496

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Tam Thế Bán Sinh FULL
7.6/10
2169

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Bạn Nhỏ Thân Yêu
7.8/10
3352

Thể loại: Ngôn Tình

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp
7.5/10
2010

Thể loại: Bách Hợp

Bà Đây Muốn Ly Hôn!
7.4/10
10513

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắc Hoàng Hậu
7.7/10
7250

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Ăn vạ chị đại
8.5/10
25806

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây
7.3/10
6178

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mật hôn
8.5/10
14323

Thể loại: Truyện Khác

Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
9.3/10
5836

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Cô Vợ Trọng Sinh
7.8/10
526719

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập
7.5/10
37353

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Ta Là Nữ Phụ Vô Hại
8.5/10
7606

Thể loại: Truyện Teen

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế
8.5/10
24240

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Ảo Tưởng Hôn Nhân
8.5/10
14760

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần
8.5/10
34962

Thể loại: Ngôn Tình

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
8.5/10
187697

Thể loại: Ngôn Tình

Mệnh Thất Sát
7.5/10
9810

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
7.5/10
21105

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đại Ngụy Cung Đình
7.5/10
16412

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Quân Sự, Truyện Cung Đấu

Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi
7.5/10
7635

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Ngũ Niên Chi Dương
7.5/10
13365

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
29167

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Công Tử Khuynh Thành
7.5/10
37564

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
56704

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cạm Bẫy Nam Nam
7.5/10
8405

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
29672

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
27479

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phong Khởi Đích Nhật Tử
7.5/10
15302

Thể loại: Đam Mỹ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
15616

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
15113

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình Bóng
7.5/10
52674

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Thành Thâm Tình
7.5/10
27925

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
7.5/10
56262

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
5967

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nghệ ~~ Bảo bối
7.5/10
14386

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)
7.5/10
10247

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Vân Khuynh Thiên Khuyết
7.5/10
27665

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không

[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan
7.5/10
11697

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đam Mỹ

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
7.5/10
12413

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xin Nuôi Ta
7.5/10
18318

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Võng Du

Danh Gia Vọng Tộc
7.5/10
42779

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
7.5/10
55683

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé
7.5/10
2466

Thể loại: Đam Mỹ

Bối Phụ Dương Quang
7.5/10
22549

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tần Ca
7.5/10
29151

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
7.5/10
16580

Thể loại: Đam Mỹ

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
7.5/10
9110

Thể loại: Đam Mỹ

Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử
7.5/10
5431

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua
7.5/10
16327

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Võng Du

Thập Niên Hoa Hạ Miên
7.5/10
4444

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi
7.5/10
9689

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhi Nữ Hầu Môn
7.5/10
30469

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
7.5/10
28303

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Công Tử Liên Thành
7.5/10
16839

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Công Tử Vô Sỉ
7.5/10
22766

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp