Tác Giả Tô Từ Lí

Thiên Kim Giả Dựa Vào Huyền Học Bạo Hồng

Thiên Kim Giả Dựa Vào Huyền Học Bạo Hồng

7.6/10
1102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Bánh Đào

Bánh Đào

8.3/10
1533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 3
Giả Làm Sủng Phi Của Thánh Thượng

Giả Làm Sủng Phi Của Thánh Thượng

7.4/10
2789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 43
Dịu Dàng Ngược Lối

Dịu Dàng Ngược Lối

8/10
1725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương

Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương

7/10
2864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

7.7/10
6823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He

Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He

7/10
2925

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

7.8/10
1335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

7.9/10
1179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu

Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu

7.5/10
1423

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 8
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

7.2/10
9434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân

7.9/10
13417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 93
Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

7.7/10
1665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn

Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn

7.7/10
1508

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Tiểu Thiếp Vương Phủ

7.6/10
38058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra

7.3/10
3650

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 31
Cấm Nói

Cấm Nói

7.5/10
3349

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 35
Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!

Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!

7.6/10
1858

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 8
Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần

Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần

7/10
9670

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức

Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức

7.6/10
28578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 99
Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

7.1/10
12054

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau

Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau

8/10
28514

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 100
Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu

Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu

8.4/10
13779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 104
Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

7.8/10
7907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 81
Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu

Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu

7.9/10
21363

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

7.4/10
8272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 76
Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

7.5/10
23379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 88
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

7.5/10
21097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

7.3/10
83555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 85
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

7.7/10
2332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

7.9/10
7946

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 59
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
2149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

7.9/10
12520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

7.5/10
13018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 366
Chỉ Gian Sa FULL

Chỉ Gian Sa FULL

7.1/10
2047

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!

7.8/10
75309

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 84
Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

7/10
3532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng

7.7/10
3454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 25
Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

7/10
18742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

7/10
18769

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 125
Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên

7.7/10
1654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 3
Tam Thế Bán Sinh FULL

Tam Thế Bán Sinh FULL

7.6/10
2320

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Bạn Nhỏ Thân Yêu

Bạn Nhỏ Thân Yêu

7.8/10
3934

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

7.5/10
2289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 8
Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Bà Đây Muốn Ly Hôn!

7.4/10
11460

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Hắc Hoàng Hậu

Hắc Hoàng Hậu

7.7/10
8807

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Ăn vạ chị đại

Ăn vạ chị đại

8.5/10
29789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 79
Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây

Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây

7.3/10
7350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 34
Mật hôn

Mật hôn

8.5/10
18591

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 94
Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn

9.3/10
7141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 47
Cô Vợ Trọng Sinh

Cô Vợ Trọng Sinh

7.8/10
537813

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 515
Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập

7.5/10
41343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 90
Ta Là Nữ Phụ Vô Hại

Ta Là Nữ Phụ Vô Hại

8.5/10
8040

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 26
Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

8.5/10
26257

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 18
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

8.5/10
15797

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần

Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần

8.5/10
37748

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

8.5/10
193668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mệnh Thất Sát

Mệnh Thất Sát

7.5/10
10491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 22
Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

7.5/10
23919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 121
Đại Ngụy Cung Đình

Đại Ngụy Cung Đình

7.5/10
18262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Quân Sự, Truyện Cung Đấu

Chương 75
Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi

Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi

7.5/10
8509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 26
Thập Ngũ Niên Chi Dương

Thập Ngũ Niên Chi Dương

7.5/10
14559

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
33870

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 163
Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

7.5/10
39702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 77
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
61694

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 403
Cạm Bẫy Nam Nam

Cạm Bẫy Nam Nam

7.5/10
9137

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 30
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
31643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 60
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
29518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 163
Phong Khởi Đích Nhật Tử

Phong Khởi Đích Nhật Tử

7.5/10
17449

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
17739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
16872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 49
Hình Bóng

Hình Bóng

7.5/10
55485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Chân Thành Thâm Tình

Chân Thành Thâm Tình

7.5/10
30568

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 33
Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

7.5/10
59008

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
6600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 24
Nghệ ~~ Bảo bối

Nghệ ~~ Bảo bối

7.5/10
16145

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 76
Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)

7.5/10
11500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 59
Vân Khuynh Thiên Khuyết

Vân Khuynh Thiên Khuyết

7.5/10
29914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không

Chương 115
[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan

7.5/10
12845

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi

7.5/10
13710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Xin Nuôi Ta

Xin Nuôi Ta

7.5/10
19895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Võng Du

Chương 76
Danh Gia Vọng Tộc

Danh Gia Vọng Tộc

7.5/10
45316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 91
Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo

7.5/10
61032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 119
Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

7.5/10
2755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Bối Phụ Dương Quang

Bối Phụ Dương Quang

7.5/10
26087

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 136
Tần Ca

Tần Ca

7.5/10
33120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 107
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

7.5/10
18073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

7.5/10
9764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử

Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử

7.5/10
5797

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua

7.5/10
17854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Võng Du

Chương 92
Thập Niên Hoa Hạ Miên

Thập Niên Hoa Hạ Miên

7.5/10
4794

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

7.5/10
10611

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 33
Nhi Nữ Hầu Môn

Nhi Nữ Hầu Môn

7.5/10
33510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Chương 85
Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

7.5/10
30729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 78
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

7.5/10
17678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Công Tử Vô Sỉ

Công Tử Vô Sỉ

7.5/10
23690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 34
Thiên Kim Giả Dựa Vào Huyền Học Bạo Hồng
7.6/10
1102

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bánh Đào
8.3/10
1533

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Giả Làm Sủng Phi Của Thánh Thượng
7.4/10
2789

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Dịu Dàng Ngược Lối
8/10
1725

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương
7/10
2864

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá
7.7/10
6823

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He
7/10
2925

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác
7.8/10
1335

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác
7.9/10
1179

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ta Ở Niên Đại Văn Làm Giàu
7.5/10
1423

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL
7.2/10
9434

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phu Quân Ngốc Vậy Mà Là Đại Tướng Quân
7.9/10
13417

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét
7.7/10
1665

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Niên 50 Nhật Ký Kết Hôn
7.7/10
1508

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiểu Thiếp Vương Phủ
7.6/10
38058

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra
7.3/10
3650

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không

Cấm Nói
7.5/10
3349

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Miệt Thị Thần Tông Đạo Tử Ta Muốn Chết Nha!
7.6/10
1858

Thể loại: Huyền huyễn

Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần
7/10
9670

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức
7.6/10
28578

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính
7.1/10
12054

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đương Hung Trạch Trở Thành Vạn Người Ngại Về Sau
8/10
28514

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tiểu Ngọt A Ai Không Thích Đâu
8.4/10
13779

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế
7.8/10
7907

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Thập Niên 60 Cuộc Sống Mãn Nguyện Của Quân Tẩu
7.9/10
21363

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng
7.4/10
8272

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước
7.5/10
23379

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn
7.5/10
21097

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái
7.3/10
83555

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác
7.7/10
2332

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
7.9/10
7946

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
2149

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn
7.9/10
12520

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính
7.5/10
13018

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chỉ Gian Sa FULL
7.1/10
2047

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Nguyệt Lão Không Làm Nữa!
7.8/10
75309

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào
7/10
3532

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng
7.7/10
3454

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Bách Hợp, Phương Tây, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết
7/10
18742

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
7/10
18769

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Hoàng Đế Là Học Sinh Chuyên Tự Nhiên
7.7/10
1654

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Tam Thế Bán Sinh FULL
7.6/10
2320

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Bạn Nhỏ Thân Yêu
7.8/10
3934

Thể loại: Ngôn Tình

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp
7.5/10
2289

Thể loại: Bách Hợp

Bà Đây Muốn Ly Hôn!
7.4/10
11460

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắc Hoàng Hậu
7.7/10
8807

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Ăn vạ chị đại
8.5/10
29789

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây
7.3/10
7350

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mật hôn
8.5/10
18591

Thể loại: Truyện Khác

Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
9.3/10
7141

Thể loại: Linh Dị, Bách Hợp, Truyện Sủng

Cô Vợ Trọng Sinh
7.8/10
537813

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hướng Dẫn Mỹ Nhân Phế Vật Nghịch Tập
7.5/10
41343

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Ta Là Nữ Phụ Vô Hại
8.5/10
8040

Thể loại: Truyện Teen

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế
8.5/10
26257

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Ảo Tưởng Hôn Nhân
8.5/10
15797

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Ma Tổng Tài, Chớ Tới Gần
8.5/10
37748

Thể loại: Ngôn Tình

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
8.5/10
193668

Thể loại: Ngôn Tình

Mệnh Thất Sát
7.5/10
10491

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
7.5/10
23919

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đại Ngụy Cung Đình
7.5/10
18262

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Hài Hước, Quân Sự, Truyện Cung Đấu

Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi
7.5/10
8509

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Ngũ Niên Chi Dương
7.5/10
14559

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
33870

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Công Tử Khuynh Thành
7.5/10
39702

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
61694

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cạm Bẫy Nam Nam
7.5/10
9137

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
31643

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
29518

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phong Khởi Đích Nhật Tử
7.5/10
17449

Thể loại: Đam Mỹ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
17739

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
16872

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hình Bóng
7.5/10
55485

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Thành Thâm Tình
7.5/10
30568

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
7.5/10
59008

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
6600

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nghệ ~~ Bảo bối
7.5/10
16145

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào)
7.5/10
11500

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Vân Khuynh Thiên Khuyết
7.5/10
29914

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quân Sự, Xuyên Không

[Đồng Nhân Conan] Kha Nam – Conan
7.5/10
12845

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đam Mỹ

Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
7.5/10
13710

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xin Nuôi Ta
7.5/10
19895

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Võng Du

Danh Gia Vọng Tộc
7.5/10
45316

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
7.5/10
61032

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé
7.5/10
2755

Thể loại: Đam Mỹ

Bối Phụ Dương Quang
7.5/10
26087

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tần Ca
7.5/10
33120

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
7.5/10
18073

Thể loại: Đam Mỹ

Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ
7.5/10
9764

Thể loại: Đam Mỹ

Sống Cùng Quỷ Hồn Công Tử
7.5/10
5797

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mở Ra Ngoại Đeo Liền Xuyên Qua
7.5/10
17854

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Võng Du

Thập Niên Hoa Hạ Miên
7.5/10
4794

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi
7.5/10
10611

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhi Nữ Hầu Môn
7.5/10
33510

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
7.5/10
30729

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Công Tử Liên Thành
7.5/10
17678

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Công Tử Vô Sỉ
7.5/10
23690

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Kiếm Hiệp