Tác Giả Hồng Cần Tô Tửu

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

7.7/10
2803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He

Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He

7/10
1890

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL

7.2/10
8746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Tiểu Thiếp Vương Phủ

7.6/10
34994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức

Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức

7.6/10
24634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 99
Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính

7.1/10
11183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước

7.5/10
21242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 88
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn

7.5/10
19728

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái

7.3/10
74771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 85
Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác

7.7/10
2175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện

7.2/10
2023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn

7.9/10
11309

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính

7.5/10
12140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 366
Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết

7/10
17864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây

Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây

7.3/10
6818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 34
Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá
7.7/10
2803

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Sách Cùng Nam Phụ Bệnh Kiều He
7/10
1890

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Yêu Kiều FULL
7.2/10
8746

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Thiếp Vương Phủ
7.6/10
34994

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Cái Kia Xinh Đẹp Nam Thanh Niên Trí Thức
7.6/10
24634

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên Sau Khi Xuyên Thư Tôi Xúi Giục Em Trai Nữ Chính
7.1/10
11183

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Nữ Nhi Nô Đại Lão Vợ Trước
7.5/10
21242

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác Trong Văn Quân Hôn
7.5/10
19728

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Lão Đại Cưng Chiều Con Gái
7.3/10
74771

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thập Niên 70 Xuyên Thành Tức Phụ Vai Ác
7.7/10
2175

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Của Nhân Vật Phản Diện
7.2/10
2023

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Tiểu Tức Phụ Nông Thôn
7.9/10
11309

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính
7.5/10
12140

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Nữ Phụ Tìm Đường Chết
7/10
17864

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đồng Thời Xuyên Vào Hai Quyển Sách Làm Sao Đây
7.3/10
6818

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác