Tác Giả Thụy Thần Tái Thế

Vật Ô Nhiễm Đỉnh Cấp Hôm Nay Cũng Giả Làm Mèo Con

Vật Ô Nhiễm Đỉnh Cấp Hôm Nay Cũng Giả Làm Mèo Con

7.6/10
1229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 10
Là Bé Cưng Của Người

Là Bé Cưng Của Người

8.4/10
2525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 66
Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia

Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia

8.1/10
1372

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia

Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia

7.1/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 0
Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL

7.6/10
3273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Không Hiểu Sao

Không Hiểu Sao

7.5/10
1681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 37
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.9/10
6437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

8.5/10
4932

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 64
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

7.4/10
3225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 26
Giấc Mộng Cuồng Si

Giấc Mộng Cuồng Si

7.9/10
3076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 61
Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

7.3/10
1934

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 23
Xuyên Thư Niên Đại 70 Ta Dựa Vào Trồng Cây Trở Thành Đại Lão

Xuyên Thư Niên Đại 70 Ta Dựa Vào Trồng Cây Trở Thành Đại Lão

7.3/10
12598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

7.9/10
8303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 105
Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

7.5/10
3163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Bảo Liên Đăng Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

Bảo Liên Đăng Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

7.3/10
2620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền huyễn

Chương 18
Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn

Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn

7.1/10
24030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 392
Người Đưa Thư Khủng Bố

Người Đưa Thư Khủng Bố

7.7/10
35332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 50
Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

7.5/10
8874

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

7/10
5258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 66
80 Đoàn Sủng Phúc Khí Bao

80 Đoàn Sủng Phúc Khí Bao

8.5/10
140578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 501
Vệ Gia Nữ

Vệ Gia Nữ

7/10
2259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Nhất Phong Hoa

Nhất Phong Hoa

7.3/10
30409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 501
Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

7.7/10
4798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 34
Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

7/10
3265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 22
Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

7.5/10
2544

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 11
Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

7.7/10
4272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 16
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
11840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 49
Người Đưa Thư Vô Hạn

Người Đưa Thư Vô Hạn

7.5/10
2263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Dư Tình Nan Liễu

Dư Tình Nan Liễu

7/10
15851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 118
Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

7.1/10
8783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

7.3/10
7598

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 58
Sênh Ca

Sênh Ca

7.7/10
2036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Như Ảnh Tùy Hình

Như Ảnh Tùy Hình

7.9/10
5088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 55
Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

7.9/10
35131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 68
Di Thư Thủy Tháp Tk FULL

Di Thư Thủy Tháp Tk FULL

7.1/10
2898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Thay Người Hoàn Ước Nguyện

7/10
3271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 11
Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

7.1/10
15530

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Chương 50
Chim Công Trắng FULL

Chim Công Trắng FULL

7.8/10
28961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

7.3/10
6891

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 32
Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

7.3/10
13199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 99
Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

7.4/10
8375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Anh Thanh Niên Số Hưởng

Anh Thanh Niên Số Hưởng

7/10
9789

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

7.6/10
5942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 48
Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

7.2/10
20107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 76
Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào

Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào

7.6/10
5740

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 21
Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL

Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL

7.5/10
61279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 179
Chồng Chồng Vườn Trường FULL

Chồng Chồng Vườn Trường FULL

7/10
5532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Triêu Tần Mộ Sở

Triêu Tần Mộ Sở

7/10
11953

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 71
[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

7.5/10
6202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 44
Cô Vợ Hoàn Hảo

Cô Vợ Hoàn Hảo

6.5/10
14202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 237
Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

7.7/10
12518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

9.1/10
594618

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 303
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

8.5/10
87810

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 74
Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi

8.5/10
93257

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Triền miên - Thủy Hổ Phách

Triền miên - Thủy Hổ Phách

8.5/10
2392

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Yêu Anh Em Có Thể Không

Yêu Anh Em Có Thể Không

8.5/10
7808

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 28
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

8.5/10
23648

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

8.5/10
24457

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 191
Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

8.5/10
85003

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Cực Phẩm Vú Em (Nãi Ba)

Cực Phẩm Vú Em (Nãi Ba)

8.5/10
192099

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 514
Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

7.5/10
112871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 202
Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

7.5/10
30502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

7.5/10
43989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 149
Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

7.5/10
51206

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

7.5/10
170289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

7.5/10
150506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 171
Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

7.5/10
22189

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 41
Hỉ Tương Phùng

Hỉ Tương Phùng

7.5/10
50740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 163
[YunJae] Kiếp Quân Nhân

[YunJae] Kiếp Quân Nhân

7.5/10
6761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Ai Mới Là Phù Thủy

Ai Mới Là Phù Thủy

7.5/10
2932

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 7
Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Tóm Lấy Anh Giúp Việc

7.5/10
13123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

7.5/10
39034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 79
Bạo Nữ Thuần Phu

Bạo Nữ Thuần Phu

7.5/10
20053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa

Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa

7.5/10
4289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

7.5/10
127256

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 120
Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

7.5/10
33470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 97
Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

7.5/10
34207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 85
Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

7.5/10
7119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Hậu Phi Bí Sử

Hậu Phi Bí Sử

7.5/10
6534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Kia Một Luồng Hy Vọng

Kia Một Luồng Hy Vọng

7.5/10
11462

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 29
Thiên Cân

Thiên Cân

7.5/10
3920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang

7.5/10
4028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Ma Tiếu Xinh Đẹp

Ma Tiếu Xinh Đẹp

7.5/10
8839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Phù Ảnh Ám Hương

Phù Ảnh Ám Hương

7.5/10
115243

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Ảm Dạ Ly Du

Ảm Dạ Ly Du

7.5/10
50141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 126
Xấu Thì Sao? Nữ Phụ Thì Sao?

Xấu Thì Sao? Nữ Phụ Thì Sao?

7.5/10
5204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 8
Thiên Hàng Yêu Nghiệt

Thiên Hàng Yêu Nghiệt

7.5/10
14801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

7.5/10
82861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 183
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

7.5/10
12162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 20
Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên

Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên

7.5/10
5767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Dây Leo

Dây Leo

7.5/10
47323

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 93
Dearing Yêu Không Không

Dearing Yêu Không Không

7.5/10
2438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Băng Nữ Sủng Phu

Băng Nữ Sủng Phu

7.5/10
33627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 59
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

7.5/10
287253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 115
Cuồng Ba

Cuồng Ba

7.5/10
13396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 49
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

7.5/10
15208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

7.5/10
569500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 1633
Cực Phẩm Vú Em

Cực Phẩm Vú Em

7.5/10
163561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 483
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

7.4/10
169790

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

7.5/10
56006

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Vật Ô Nhiễm Đỉnh Cấp Hôm Nay Cũng Giả Làm Mèo Con
7.6/10
1229

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Là Bé Cưng Của Người
8.4/10
2525

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia
8.1/10
1372

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Người Còn Tỏa Sáng Hơn Cả Ánh Trăng Kia
7.1/10
1000

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Muốn Ăn Tôi FULL
7.6/10
3273

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Không Hiểu Sao
7.5/10
1681

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.9/10
6437

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân
8.5/10
4932

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
7.4/10
3225

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Giấc Mộng Cuồng Si
7.9/10
3076

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi
7.3/10
1934

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Xuyên Thư Niên Đại 70 Ta Dựa Vào Trồng Cây Trở Thành Đại Lão
7.3/10
12598

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu
7.9/10
8303

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân
7.5/10
3163

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Bảo Liên Đăng Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông
7.3/10
2620

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn
7.1/10
24030

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Người Đưa Thư Khủng Bố
7.7/10
35332

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động
7.5/10
8874

Thể loại: Ngôn Tình

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng
7/10
5258

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

80 Đoàn Sủng Phúc Khí Bao
8.5/10
140578

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vệ Gia Nữ
7/10
2259

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhất Phong Hoa
7.3/10
30409

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi
7.7/10
4798

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên
7/10
3265

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cậu Thật Đáng Yêu
7.5/10
2544

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê
7.7/10
4272

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
11840

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Người Đưa Thư Vô Hạn
7.5/10
2263

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Dư Tình Nan Liễu
7/10
15851

Thể loại: Bách Hợp

Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng
7.1/10
8783

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
7.3/10
7598

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Sênh Ca
7.7/10
2036

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Như Ảnh Tùy Hình
7.9/10
5088

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em
7.9/10
35131

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Di Thư Thủy Tháp Tk FULL
7.1/10
2898

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thay Người Hoàn Ước Nguyện
7/10
3271

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký
7.1/10
15530

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Chim Công Trắng FULL
7.8/10
28961

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới
7.3/10
6891

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức
7.3/10
13199

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu
7.4/10
8375

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Anh Thanh Niên Số Hưởng
7/10
9789

Thể loại: Ngôn Tình

Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!
7.6/10
5942

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc
7.2/10
20107

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào
7.6/10
5740

Thể loại: Đô Thị

Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL
7.5/10
61279

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chồng Chồng Vườn Trường FULL
7/10
5532

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Triêu Tần Mộ Sở
7/10
11953

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
7.5/10
6202

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Cô Vợ Hoàn Hảo
6.5/10
14202

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ảnh Đế Hiền Thê
7.7/10
12518

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
9.1/10
594618

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
8.5/10
87810

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Tà Đế Cuồng Phi
8.5/10
93257

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Triền miên - Thủy Hổ Phách
8.5/10
2392

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Anh Em Có Thể Không
8.5/10
7808

Thể loại: Truyện Teen

Ông Xã Thực Tập
8.5/10
23648

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu
8.5/10
24457

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu
8.5/10
85003

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Vú Em (Nãi Ba)
8.5/10
192099

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
7.5/10
112871

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
7.5/10
30502

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
7.5/10
43989

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ
7.5/10
51206

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
7.5/10
170289

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
7.5/10
150506

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng
7.5/10
22189

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hỉ Tương Phùng
7.5/10
50740

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

[YunJae] Kiếp Quân Nhân
7.5/10
6761

Thể loại: Đam Mỹ

Ai Mới Là Phù Thủy
7.5/10
2932

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Huyền huyễn

Tóm Lấy Anh Giúp Việc
7.5/10
13123

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
7.5/10
39034

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bạo Nữ Thuần Phu
7.5/10
20053

Thể loại: Ngôn Tình

Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
7.5/10
4289

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
7.5/10
127256

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hậu Cung Thăng Cấp Ký
7.5/10
33470

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
7.5/10
34207

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc
7.5/10
7119

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hậu Phi Bí Sử
7.5/10
6534

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Kia Một Luồng Hy Vọng
7.5/10
11462

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thiên Cân
7.5/10
3920

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang
7.5/10
4028

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ma Tiếu Xinh Đẹp
7.5/10
8839

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Phù Ảnh Ám Hương
7.5/10
115243

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Ảm Dạ Ly Du
7.5/10
50141

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Xấu Thì Sao? Nữ Phụ Thì Sao?
7.5/10
5204

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Thiên Hàng Yêu Nghiệt
7.5/10
14801

Thể loại: Đam Mỹ

36 Chiêu Ly Hôn
7.5/10
82861

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Ái Thuần Nam
7.5/10
12162

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên
7.5/10
5767

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Dây Leo
7.5/10
47323

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Dearing Yêu Không Không
7.5/10
2438

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Băng Nữ Sủng Phu
7.5/10
33627

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
7.5/10
287253

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Cuồng Ba
7.5/10
13396

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao
7.5/10
15208

Thể loại: Ngôn Tình

Hứa Tiên Chí
7.5/10
569500

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Cực Phẩm Vú Em
7.5/10
163561

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không

Độc Sủng Chị Dâu
7.4/10
169790

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
7.5/10
56006

Thể loại: Ngôn Tình