Tác Giả Thanh Thanh Thủy Phì Tạo Phao

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

Thập Niên 70 Nữ Giả Nam

7.9/10
2085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 84
Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân

8.5/10
1233

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 27
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

7.4/10
1511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 23
Giấc Mộng Cuồng Si

Giấc Mộng Cuồng Si

7.9/10
1995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 61
Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

7.3/10
1100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 12
Xuyên Thư Niên Đại 70 Ta Dựa Vào Trồng Cây Trở Thành Đại Lão

Xuyên Thư Niên Đại 70 Ta Dựa Vào Trồng Cây Trở Thành Đại Lão

7.3/10
8442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 490
Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

7.9/10
5571

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 105
Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

7.5/10
2557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Bảo Liên Đăng Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

Bảo Liên Đăng Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

7.3/10
2191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền huyễn

Chương 18
Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn

Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn

7.1/10
19946

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 392
Người Đưa Thư Khủng Bố

Người Đưa Thư Khủng Bố

7.7/10
29102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 2231
Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

7.5/10
6798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

7/10
3783

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 56
80 Đoàn Sủng Phúc Khí Bao

80 Đoàn Sủng Phúc Khí Bao

8.5/10
99847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 501
Vệ Gia Nữ

Vệ Gia Nữ

7/10
1824

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Nhất Phong Hoa

Nhất Phong Hoa

7.3/10
22400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 501
Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi

7.7/10
3712

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 34
Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

7/10
2668

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 22
Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

7.5/10
2014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 8
Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê

7.7/10
3751

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 16
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
9910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 194
Người Đưa Thư Vô Hạn

Người Đưa Thư Vô Hạn

7.5/10
2022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Dư Tình Nan Liễu

Dư Tình Nan Liễu

7/10
11587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 118
Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

7.1/10
5503

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 23
Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

7.3/10
6307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 58
Sênh Ca

Sênh Ca

7.7/10
1798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Như Ảnh Tùy Hình

Như Ảnh Tùy Hình

7.9/10
4174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 55
Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

7.9/10
33538

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 68
Di Thư Thủy Tháp Tk FULL

Di Thư Thủy Tháp Tk FULL

7.1/10
2657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Thay Người Hoàn Ước Nguyện

7/10
2823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 11
Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký

7.1/10
14010

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Chương 104
Chim Công Trắng FULL

Chim Công Trắng FULL

7.8/10
26748

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới

7.3/10
6086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 32
Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

7.3/10
9730

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 99
Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

7.4/10
7618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Anh Thanh Niên Số Hưởng

Anh Thanh Niên Số Hưởng

7/10
8482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!

7.6/10
4735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 48
Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

7.2/10
17469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 1017
Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào

Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào

7.6/10
5095

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 21
Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL

Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL

7.5/10
54486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 179
Chồng Chồng Vườn Trường FULL

Chồng Chồng Vườn Trường FULL

7/10
5050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Triêu Tần Mộ Sở

Triêu Tần Mộ Sở

7/10
10236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 71
[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

7.5/10
5434

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 44
Cô Vợ Hoàn Hảo

Cô Vợ Hoàn Hảo

6.5/10
10766

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 237
Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

7.7/10
11709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

9.1/10
557183

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 303
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

8.5/10
82353

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 74
Tà Đế Cuồng Phi

Tà Đế Cuồng Phi

8.5/10
88462

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Triền miên - Thủy Hổ Phách

Triền miên - Thủy Hổ Phách

8.5/10
2277

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Yêu Anh Em Có Thể Không

Yêu Anh Em Có Thể Không

8.5/10
7256

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 28
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

8.5/10
22399

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

8.5/10
20750

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 191
Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

8.5/10
77576

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Cực Phẩm Vú Em (Nãi Ba)

Cực Phẩm Vú Em (Nãi Ba)

8.5/10
181560

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 514
Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

7.5/10
107588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 202
Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

7.5/10
28643

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

7.5/10
40771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 149
Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ

7.5/10
47004

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

7.5/10
165858

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 300
Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

7.5/10
144854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 171
Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

7.5/10
20275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 41
Hỉ Tương Phùng

Hỉ Tương Phùng

7.5/10
46030

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 163
[YunJae] Kiếp Quân Nhân

[YunJae] Kiếp Quân Nhân

7.5/10
6217

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Ai Mới Là Phù Thủy

Ai Mới Là Phù Thủy

7.5/10
2749

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 7
Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Tóm Lấy Anh Giúp Việc

7.5/10
12365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử

7.5/10
37413

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 79
Bạo Nữ Thuần Phu

Bạo Nữ Thuần Phu

7.5/10
19159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa

Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa

7.5/10
3923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

7.5/10
122891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 120
Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

7.5/10
30906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 97
Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

7.5/10
31346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 85
Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

7.5/10
6632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Hậu Phi Bí Sử

Hậu Phi Bí Sử

7.5/10
6016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Kia Một Luồng Hy Vọng

Kia Một Luồng Hy Vọng

7.5/10
10708

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 29
Thiên Cân

Thiên Cân

7.5/10
3594

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang

7.5/10
3788

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Ma Tiếu Xinh Đẹp

Ma Tiếu Xinh Đẹp

7.5/10
8233

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Phù Ảnh Ám Hương

Phù Ảnh Ám Hương

7.5/10
112785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Ảm Dạ Ly Du

Ảm Dạ Ly Du

7.5/10
47065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 126
Xấu Thì Sao? Nữ Phụ Thì Sao?

Xấu Thì Sao? Nữ Phụ Thì Sao?

7.5/10
4941

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 8
Thiên Hàng Yêu Nghiệt

Thiên Hàng Yêu Nghiệt

7.5/10
13435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

7.5/10
78279

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 183
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

7.5/10
11344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 20
Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên

Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên

7.5/10
5431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Dây Leo

Dây Leo

7.5/10
44656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 93
Dearing Yêu Không Không

Dearing Yêu Không Không

7.5/10
2247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Băng Nữ Sủng Phu

Băng Nữ Sủng Phu

7.5/10
31746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 59
Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

7.5/10
279603

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Chương 115
Cuồng Ba

Cuồng Ba

7.5/10
12316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 49
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

7.5/10
13338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

7.5/10
536965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 1633
Cực Phẩm Vú Em

Cực Phẩm Vú Em

7.5/10
151436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 483
Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

7.4/10
162136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

7.5/10
52436

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Linh La Giới

Linh La Giới

7.5/10
814681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 1062
Thập Niên 70 Nữ Giả Nam
7.9/10
2085

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hoàng hậu thích diễn của bạo quân
8.5/10
1233

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
7.4/10
1511

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Giấc Mộng Cuồng Si
7.9/10
1995

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi
7.3/10
1100

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Xuyên Thư Niên Đại 70 Ta Dựa Vào Trồng Cây Trở Thành Đại Lão
7.3/10
8442

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu
7.9/10
5571

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân
7.5/10
2557

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Bảo Liên Đăng Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông
7.3/10
2191

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Danh Viện Quân Hôn
7.1/10
19946

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Người Đưa Thư Khủng Bố
7.7/10
29102

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền huyễn

Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động
7.5/10
6798

Thể loại: Ngôn Tình

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng
7/10
3783

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

80 Đoàn Sủng Phúc Khí Bao
8.5/10
99847

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vệ Gia Nữ
7/10
1824

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhất Phong Hoa
7.3/10
22400

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sau Khi Bị Bạch Tuộc Tiên Sinh Mang Đi
7.7/10
3712

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên
7/10
2668

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cậu Thật Đáng Yêu
7.5/10
2014

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Hào Môn Mật Ái Độc Sủng Thiên Hậu Tiểu Manh Thê
7.7/10
3751

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
9910

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Người Đưa Thư Vô Hạn
7.5/10
2022

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Dư Tình Nan Liễu
7/10
11587

Thể loại: Bách Hợp

Nông Môn Y Hương Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng
7.1/10
5503

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bệ Hạ Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta
7.3/10
6307

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Sênh Ca
7.7/10
1798

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Như Ảnh Tùy Hình
7.9/10
4174

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em
7.9/10
33538

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Di Thư Thủy Tháp Tk FULL
7.1/10
2657

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thay Người Hoàn Ước Nguyện
7/10
2823

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Về Viễn Cổ Chủng Điền Ký
7.1/10
14010

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Thám Hiểm

Chim Công Trắng FULL
7.8/10
26748

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thư Nam Chính Muốn Diệt Thế Giới
7.3/10
6086

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức
7.3/10
9730

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu
7.4/10
7618

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Anh Thanh Niên Số Hưởng
7/10
8482

Thể loại: Ngôn Tình

Đóng Vai Tình Địch Tôi Bị Nam Chủ Coi Trọng!
7.6/10
4735

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc
7.2/10
17469

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí Không Thể Trêu Vào
7.6/10
5095

Thể loại: Đô Thị

Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút FULL
7.5/10
54486

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chồng Chồng Vườn Trường FULL
7/10
5050

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Triêu Tần Mộ Sở
7/10
10236

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
7.5/10
5434

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Cô Vợ Hoàn Hảo
6.5/10
10766

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ảnh Đế Hiền Thê
7.7/10
11709

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?
9.1/10
557183

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
8.5/10
82353

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Tà Đế Cuồng Phi
8.5/10
88462

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Triền miên - Thủy Hổ Phách
8.5/10
2277

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Anh Em Có Thể Không
8.5/10
7256

Thể loại: Truyện Teen

Ông Xã Thực Tập
8.5/10
22399

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu
8.5/10
20750

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu
8.5/10
77576

Thể loại: Ngôn Tình

Cực Phẩm Vú Em (Nãi Ba)
8.5/10
181560

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
7.5/10
107588

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
7.5/10
28643

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
7.5/10
40771

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ
7.5/10
47004

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư
7.5/10
165858

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
7.5/10
144854

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng
7.5/10
20275

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hỉ Tương Phùng
7.5/10
46030

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

[YunJae] Kiếp Quân Nhân
7.5/10
6217

Thể loại: Đam Mỹ

Ai Mới Là Phù Thủy
7.5/10
2749

Thể loại: Dị Năng, Truyện Teen, Huyền huyễn

Tóm Lấy Anh Giúp Việc
7.5/10
12365

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
7.5/10
37413

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bạo Nữ Thuần Phu
7.5/10
19159

Thể loại: Ngôn Tình

Quỷ Ở Hồ Mãn Hoa
7.5/10
3923

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
7.5/10
122891

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Hậu Cung Thăng Cấp Ký
7.5/10
30906

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
7.5/10
31346

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc
7.5/10
6632

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hậu Phi Bí Sử
7.5/10
6016

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Kia Một Luồng Hy Vọng
7.5/10
10708

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thiên Cân
7.5/10
3594

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thỏ Ăn Cỏ Gần Hang
7.5/10
3788

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Ma Tiếu Xinh Đẹp
7.5/10
8233

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Phù Ảnh Ám Hương
7.5/10
112785

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Ảm Dạ Ly Du
7.5/10
47065

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Xấu Thì Sao? Nữ Phụ Thì Sao?
7.5/10
4941

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Thiên Hàng Yêu Nghiệt
7.5/10
13435

Thể loại: Đam Mỹ

36 Chiêu Ly Hôn
7.5/10
78279

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc Ái Thuần Nam
7.5/10
11344

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Cung Nữ Chọc Trạng Nguyên
7.5/10
5431

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Dây Leo
7.5/10
44656

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Dearing Yêu Không Không
7.5/10
2247

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Băng Nữ Sủng Phu
7.5/10
31746

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
7.5/10
279603

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Truyện Gia Đấu

Cuồng Ba
7.5/10
12316

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao
7.5/10
13338

Thể loại: Ngôn Tình

Hứa Tiên Chí
7.5/10
536965

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Cực Phẩm Vú Em
7.5/10
151436

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không

Độc Sủng Chị Dâu
7.4/10
162136

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
7.5/10
52436

Thể loại: Ngôn Tình

Linh La Giới
7.5/10
814681

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp