Tác Giả Mị Dạ Thủy Thảo

Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

7.7/10
12518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

8.5/10
23648

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

7.5/10
112871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 202
Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

7.5/10
30502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

7.5/10
43989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 149
Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Tóm Lấy Anh Giúp Việc

7.5/10
13123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Bạo Nữ Thuần Phu

Bạo Nữ Thuần Phu

7.5/10
20053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

7.5/10
34207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 85
Ma Tiếu Xinh Đẹp

Ma Tiếu Xinh Đẹp

7.5/10
8839

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Độc Ái Thuần Nam

Độc Ái Thuần Nam

7.5/10
12162

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 20
Băng Nữ Sủng Phu

Băng Nữ Sủng Phu

7.5/10
33627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 59
Cuồng Ba

Cuồng Ba

7.5/10
13396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 49
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

7.5/10
15208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Ảnh Đế Hiền Thê
7.7/10
12518

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ông Xã Thực Tập
8.5/10
23648

Thể loại: Ngôn Tình

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
7.5/10
112871

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
7.5/10
30502

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
7.5/10
43989

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tóm Lấy Anh Giúp Việc
7.5/10
13123

Thể loại: Ngôn Tình

Bạo Nữ Thuần Phu
7.5/10
20053

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
7.5/10
34207

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ma Tiếu Xinh Đẹp
7.5/10
8839

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Độc Ái Thuần Nam
7.5/10
12162

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Băng Nữ Sủng Phu
7.5/10
33627

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cuồng Ba
7.5/10
13396

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao
7.5/10
15208

Thể loại: Ngôn Tình