Tác Giả Phong Thỏ Tử

Công Lược Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Công Lược Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

7.8/10
1139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 6
Khế Ước Phò Mã

Khế Ước Phò Mã

7.3/10
12358

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 190
Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ

Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ

7.5/10
6978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 49
Anh Đã Đánh Mất Em Rồi

Anh Đã Đánh Mất Em Rồi

7.6/10
2582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 20
Đánh Mất Người Ở Florence

Đánh Mất Người Ở Florence

7.2/10
1227

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Sau Khi Tôi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Sau Khi Tôi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

7.1/10
9357

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 106
Tôi Bị Trêu Đùa Bởi Npc Trong Trò Chơi Kinh Dị Ảo Tưởng

Tôi Bị Trêu Đùa Bởi Npc Trong Trò Chơi Kinh Dị Ảo Tưởng

8.3/10
1489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 12
Kiến Sắc Khởi Ý FULL

Kiến Sắc Khởi Ý FULL

7.4/10
3979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch Kiểm

Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch Kiểm

7.7/10
2341

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Chương 36
Sau Khi Nhặt Được Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu Đi Lạc

Sau Khi Nhặt Được Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu Đi Lạc

7.4/10
1788

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 12
Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

7.6/10
6253

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 50
Phối Hợp

Phối Hợp

7.2/10
1833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 19
Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn

Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn

8.5/10
3945

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 24
Sau Khi Vai Ác Mất Trí Nhớ

Sau Khi Vai Ác Mất Trí Nhớ

7.3/10
13887

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 50
Một Lần Nữa Yêu Lại Từ Đầu

Một Lần Nữa Yêu Lại Từ Đầu

7.3/10
6960

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 70
Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

7/10
25154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 106
Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

7.2/10
16562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 115
Fans Đều Muốn Tôi Công Khai FULL

Fans Đều Muốn Tôi Công Khai FULL

7.3/10
5721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 57
Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

7/10
6449

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 61
Đứng Đầu Nguyên Tố Nam Chủ Gotham Hằng Ngày

Đứng Đầu Nguyên Tố Nam Chủ Gotham Hằng Ngày

7.9/10
10596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 192
Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Thế Thân Khó Làm Đi

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Thế Thân Khó Làm Đi

7.6/10
43759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 177
Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

7.3/10
54242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi

Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi

7.5/10
15537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 63
Dị Tủng

Dị Tủng

7.1/10
7928

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp

Chương 114
Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em

7.3/10
23263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 442
Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

7.9/10
6227

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 78
Thỉnh Quân Nhập Ung

Thỉnh Quân Nhập Ung

7.7/10
2856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 24
Câu Chuyện Cảnh Sát

Câu Chuyện Cảnh Sát

7.8/10
1636

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Nhân Khí Npc Đang Lẩn Trốn Trung Vô Hạn

Nhân Khí Npc Đang Lẩn Trốn Trung Vô Hạn

8.4/10
11101

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Võng Du

Chương 166
Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Alpha Này Sao Lại Như Vậy

7.8/10
2292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 11
Lời Thề FULL

Lời Thề FULL

7.4/10
8936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 125
Kế Hoạch Được Sủng Ái FULL

Kế Hoạch Được Sủng Ái FULL

7.1/10
23552

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 90
Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

7.5/10
17201

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 90
Ta Là Chưởng Môn

Ta Là Chưởng Môn

7.3/10
7106

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
Nhiên Độ FULL

Nhiên Độ FULL

7.8/10
2369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Hôn Một Cái Làm Một Đề

Hôn Một Cái Làm Một Đề

7/10
2765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

7.7/10
4023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 15
Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa

Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa

7.8/10
4965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 24
Cưỡng Chế Hoan Sủng Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Cưỡng Chế Hoan Sủng Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

7/10
19307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 130
Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp

7.7/10
4350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 28
Đích Nữ Trọng Sinh Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Đích Nữ Trọng Sinh Nịch Sủng Tàn Vương Phi

7.7/10
12178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 37
Nữ Phụ Hắc Ám FULL

Nữ Phụ Hắc Ám FULL

7/10
57196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 105
Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình! FULL

Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình! FULL

7.2/10
27872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 87
Đế Vương Tại Hạ

Đế Vương Tại Hạ

7.9/10
9172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 30
Say Mê Bất Tỉnh

Say Mê Bất Tỉnh

7.7/10
3731

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 11
Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ

Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ

7.5/10
2183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 5
Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

7.6/10
25078

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 114
Cà Phê Đụng Sữa Bò

Cà Phê Đụng Sữa Bò

7.7/10
6937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 42
Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

7.8/10
150553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 744
Giao Dịch Hào Môn Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

Giao Dịch Hào Môn Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần

7.8/10
48000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 113
Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người

7.3/10
9367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 122
Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

7.5/10
29117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 107
Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang

Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang

10.3/10
13545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 51
Tần Tấn Chi Hảo

Tần Tấn Chi Hảo

/10
3585

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 50
Vô Thanh Hí 1938

Vô Thanh Hí 1938

7.3/10
7636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 35
Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Thần Cấp Triệu Hoán Sư

6.3/10
28382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 146
Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu

8.5/10
20980

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 46
Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh

8.5/10
48638

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 139
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

8.5/10
31254

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

8.5/10
39651

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Lĩnh Nam Ký

Lĩnh Nam Ký

8.8/10
56700

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 169
Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên

7.5/10
49906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 334
Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

7.5/10
24396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 88
Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

7.5/10
12383

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Võng Du, Huyền huyễn

Chương 70
Zanersyl: Mục Sư Nghịch Tập

Zanersyl: Mục Sư Nghịch Tập

7.5/10
11925

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 71
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ

7.5/10
75636

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Mạt Thế

Chương 107
Ý Xuân Hòa Hợp

Ý Xuân Hòa Hợp

7.5/10
376364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 97
[Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ

[Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ

7.5/10
5642

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 19
Hoang Đường

Hoang Đường

7.5/10
179007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 75
Vong Giả Quy Lai

Vong Giả Quy Lai

7.5/10
20494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 79
Tâm Ngứa

Tâm Ngứa

7.5/10
102239

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

7.5/10
62934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 139
Ngút Trời

Ngút Trời

7.5/10
20285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 95
Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

7.5/10
70650

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 216
Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

7.5/10
172525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Nữ Phụ Báo Thù

Nữ Phụ Báo Thù

7.5/10
212028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 83
Quá Trình Trưởng Thành Của Cô Gái Mập

Quá Trình Trưởng Thành Của Cô Gái Mập

7.5/10
3439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Dị Loại

Dị Loại

7.5/10
52993

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 53
Độc Phi Ngự Tà Vương

Độc Phi Ngự Tà Vương

7.5/10
22633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 64
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh

7.5/10
3879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

7.5/10
4016

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Cỏ Lau Mùa Hè

Cỏ Lau Mùa Hè

7.5/10
12261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 26
Câu Chuyện Hồ Đồ

Câu Chuyện Hồ Đồ

7.5/10
177382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 105
Vì Vùng Biển Xanh Của Em

Vì Vùng Biển Xanh Của Em

7.5/10
5308

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Thiên Tài Nổi Danh Ba Thế Giới (Đám Nam Nhân Chết Tiệt! Tránh Ra Cho Lão Nương)

Thiên Tài Nổi Danh Ba Thế Giới (Đám Nam Nhân Chết Tiệt! Tránh Ra Cho Lão Nương)

7.5/10
2693

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 4
Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn

Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn

7.5/10
57011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

7.5/10
125032

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 108
Khi Nho Chín

Khi Nho Chín

7.5/10
9123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Vẫn Còn Vương Vấn

Vẫn Còn Vương Vấn

7.5/10
41331

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá

7.5/10
104000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 134
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

7.5/10
60052

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

7.5/10
21614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Máu Đọng

Máu Đọng

7.5/10
77818

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

7.5/10
186092

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 89
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

7.5/10
131135

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

7.5/10
16192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

7.5/10
200620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

7.5/10
12737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hơi Ấm

Hơi Ấm

7.5/10
180662

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

7.5/10
17044

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Công Lược Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính
7.8/10
1139

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Truyện Khác, Bách Hợp

Khế Ước Phò Mã
7.3/10
12358

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Cao H Tình Nhân Bé Nhỏ
7.5/10
6978

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Anh Đã Đánh Mất Em Rồi
7.6/10
2582

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Đánh Mất Người Ở Florence
7.2/10
1227

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Tôi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn
7.1/10
9357

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Bị Trêu Đùa Bởi Npc Trong Trò Chơi Kinh Dị Ảo Tưởng
8.3/10
1489

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Kiến Sắc Khởi Ý FULL
7.4/10
3979

Thể loại: Đam Mỹ

Những Năm Tôi Diễn Pháo Hôi Tiểu Bạch Kiểm
7.7/10
2341

Thể loại: Đô Thị, Xuyên Không

Sau Khi Nhặt Được Tiểu Thiếu Gia Nhà Giàu Đi Lạc
7.4/10
1788

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão
7.6/10
6253

Thể loại: Huyền huyễn

Phối Hợp
7.2/10
1833

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn
8.5/10
3945

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Sau Khi Vai Ác Mất Trí Nhớ
7.3/10
13887

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Một Lần Nữa Yêu Lại Từ Đầu
7.3/10
6960

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn
7/10
25154

Thể loại: Ngôn Tình

Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo
7.2/10
16562

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Fans Đều Muốn Tôi Công Khai FULL
7.3/10
5721

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!
7/10
6449

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Đứng Đầu Nguyên Tố Nam Chủ Gotham Hằng Ngày
7.9/10
10596

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Phương Tây, Huyền huyễn

Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Thế Thân Khó Làm Đi
7.6/10
43759

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên
7.3/10
54242

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi
7.5/10
15537

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Dị Tủng
7.1/10
7928

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Linh Dị, Bách Hợp

Tổng Tài Bá Đạo Yêu Phải Em
7.3/10
23263

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai
7.9/10
6227

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Thỉnh Quân Nhập Ung
7.7/10
2856

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Câu Chuyện Cảnh Sát
7.8/10
1636

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nhân Khí Npc Đang Lẩn Trốn Trung Vô Hạn
8.4/10
11101

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Võng Du

Alpha Này Sao Lại Như Vậy
7.8/10
2292

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lời Thề FULL
7.4/10
8936

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Kế Hoạch Được Sủng Ái FULL
7.1/10
23552

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ
7.5/10
17201

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta Là Chưởng Môn
7.3/10
7106

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nhiên Độ FULL
7.8/10
2369

Thể loại: Đam Mỹ

Hôn Một Cái Làm Một Đề
7/10
2765

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân
7.7/10
4023

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Làm Sao Để Khiến Đồ Đệ Của Ta Hắc Hóa
7.8/10
4965

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cưỡng Chế Hoan Sủng Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
7/10
19307

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vương Giả Đã Chơi Đến Mãn Cấp
7.7/10
4350

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đích Nữ Trọng Sinh Nịch Sủng Tàn Vương Phi
7.7/10
12178

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Nữ Phụ Hắc Ám FULL
7/10
57196

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không

Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình! FULL
7.2/10
27872

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Đế Vương Tại Hạ
7.9/10
9172

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Say Mê Bất Tỉnh
7.7/10
3731

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ
7.5/10
2183

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình
7.6/10
25078

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Cà Phê Đụng Sữa Bò
7.7/10
6937

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người
7.8/10
150553

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Giao Dịch Hào Môn Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần
7.8/10
48000

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tổng Tài Đừng Có Khi Dễ Người
7.3/10
9367

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!
7.5/10
29117

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Xuyên Thành Vợ Trước Của Bạch Nguyệt Quang
10.3/10
13545

Thể loại: Ngôn Tình, Bách Hợp

Tần Tấn Chi Hảo
/10
3585

Thể loại:

Vô Thanh Hí 1938
7.3/10
7636

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Cấp Triệu Hoán Sư
6.3/10
28382

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nếu Như Gặp Mặt Lúc Chưa Yêu
8.5/10
20980

Thể loại: Ngôn Tình

Do Kí Kinh Hồng Chiếu Ảnh
8.5/10
48638

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em
8.5/10
31254

Thể loại: Ngôn Tình

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh
8.5/10
39651

Thể loại: Ngôn Tình

Lĩnh Nam Ký
8.8/10
56700

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Dị Giới, Xuyên Không

Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên
7.5/10
49906

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Xuyên Không

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt
7.5/10
24396

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Võng Du Mục Sư Nghịch Tập
7.5/10
12383

Thể loại: Võng Du, Huyền huyễn

Zanersyl: Mục Sư Nghịch Tập
7.5/10
11925

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Võng Du, Huyền huyễn

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
7.5/10
75636

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Mạt Thế

Ý Xuân Hòa Hợp
7.5/10
376364

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Hồ Ly Tinh Hệ Liệt Nhất Bộ) - Kim Hồ
7.5/10
5642

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hoang Đường
7.5/10
179007

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Vong Giả Quy Lai
7.5/10
20494

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Tâm Ngứa
7.5/10
102239

Thể loại: Ngôn Tình

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
7.5/10
62934

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Ngút Trời
7.5/10
20285

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ
7.5/10
70650

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng
7.5/10
172525

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Phụ Báo Thù
7.5/10
212028

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Quá Trình Trưởng Thành Của Cô Gái Mập
7.5/10
3439

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dị Loại
7.5/10
52993

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Độc Phi Ngự Tà Vương
7.5/10
22633

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh
7.5/10
3879

Thể loại: Đam Mỹ

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ
7.5/10
4016

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Cỏ Lau Mùa Hè
7.5/10
12261

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Câu Chuyện Hồ Đồ
7.5/10
177382

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Vì Vùng Biển Xanh Của Em
7.5/10
5308

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Thiên Tài Nổi Danh Ba Thế Giới (Đám Nam Nhân Chết Tiệt! Tránh Ra Cho Lão Nương)
7.5/10
2693

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn
7.5/10
57011

Thể loại: Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
7.5/10
125032

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Khi Nho Chín
7.5/10
9123

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vẫn Còn Vương Vấn
7.5/10
41331

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Sắc Lang Anh Đừng Hư Quá
7.5/10
104000

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Thoại Anh Và Em
7.5/10
60052

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trọn Đời Bình An
7.5/10
21614

Thể loại: Ngôn Tình

Máu Đọng
7.5/10
77818

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Màu Ấm
7.5/10
186092

Thể loại: Ngôn Tình

Gả Cho Lâm An Thâm
7.5/10
131135

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
7.5/10
16192

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Lửa
7.5/10
200620

Thể loại: Ngôn Tình

Khống Chế Tuyệt Đối
7.5/10
12737

Thể loại: Ngôn Tình

Hơi Ấm
7.5/10
180662

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vẫn Luôn Cố Chấp
7.5/10
17044

Thể loại: Ngôn Tình