Tác Giả Phong Tử Tam Tam

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

8.5/10
27309

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

8.5/10
32464

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hoang Đường

Hoang Đường

7.5/10
126203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 56
Tâm Ngứa

Tâm Ngứa

7.5/10
92610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

7.5/10
156711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Câu Chuyện Hồ Đồ

Câu Chuyện Hồ Đồ

7.5/10
156583

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 105
Vì Vùng Biển Xanh Của Em

Vì Vùng Biển Xanh Của Em

7.5/10
4685

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Khi Nho Chín

Khi Nho Chín

7.5/10
8175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 15
Vẫn Còn Vương Vấn

Vẫn Còn Vương Vấn

7.5/10
35667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

7.5/10
53118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

7.5/10
18786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Máu Đọng

Máu Đọng

7.5/10
66711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

7.5/10
170957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 89
Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

7.5/10
13080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

7.5/10
183058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

7.5/10
11160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Hơi Ấm

Hơi Ấm

7.5/10
166636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

7.5/10
15849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tương Tư

Tương Tư

7.5/10
68164

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 61
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em
8.5/10
27309

Thể loại: Ngôn Tình

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh
8.5/10
32464

Thể loại: Ngôn Tình

Hoang Đường
7.5/10
126203

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tâm Ngứa
7.5/10
92610

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng
7.5/10
156711

Thể loại: Ngôn Tình

Câu Chuyện Hồ Đồ
7.5/10
156583

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Vì Vùng Biển Xanh Của Em
7.5/10
4685

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Khi Nho Chín
7.5/10
8175

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vẫn Còn Vương Vấn
7.5/10
35667

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Thoại Anh Và Em
7.5/10
53118

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trọn Đời Bình An
7.5/10
18786

Thể loại: Ngôn Tình

Máu Đọng
7.5/10
66711

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Màu Ấm
7.5/10
170957

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
7.5/10
13080

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Lửa
7.5/10
183058

Thể loại: Ngôn Tình

Khống Chế Tuyệt Đối
7.5/10
11160

Thể loại: Ngôn Tình

Hơi Ấm
7.5/10
166636

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vẫn Luôn Cố Chấp
7.5/10
15849

Thể loại: Ngôn Tình

Tương Tư
7.5/10
68164

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình