Tác Giả Bất Miên Đảo

Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

7.2/10
1402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Vẵn Luôn Chờ Em

Vẵn Luôn Chờ Em

7.7/10
1120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Đêm Sương FULL

Đêm Sương FULL

7.8/10
12160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 80
Andersen Của Tôi

Andersen Của Tôi

7.6/10
8881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 88
11 năm hạ chí

11 năm hạ chí

8.5/10
5198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 42
[cao H] Vô Hạn Yêu

[cao H] Vô Hạn Yêu

7.8/10
5564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Bóng Tối Bao Trùm

Bóng Tối Bao Trùm

7.9/10
2864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 54
Bệnh Dịu Dàng

Bệnh Dịu Dàng

7.6/10
1196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 3
Ango Không Muốn Đi Làm Nữa

Ango Không Muốn Đi Làm Nữa

7.7/10
1511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Hạ Chí Mười Một Năm

Hạ Chí Mười Một Năm

7.6/10
1997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt

Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt

7.1/10
2256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 25
Hoàng Tước Vũ FULL

Hoàng Tước Vũ FULL

7/10
24072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 61
Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Cuộc Sống Tuổi Học Trò

7/10
3414

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 68
Điền Viên Xuân FULL

Điền Viên Xuân FULL

7.1/10
7576

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 37
Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

7.6/10
2292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 3
Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

8.4/10
2262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Song Hậu

Song Hậu

7.8/10
1929

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 9
Huyết Tình Hắc Đạo Full

Huyết Tình Hắc Đạo Full

7.1/10
12889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 85
Lui Lui Lui Lui Ra! - Bố Đinh Lưu Ly Full

Lui Lui Lui Lui Ra! - Bố Đinh Lưu Ly Full

7.1/10
7651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 79
Mưa Hoàng Tước

Mưa Hoàng Tước

7.4/10
11198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 62
Mãi Ái FULL

Mãi Ái FULL

7.9/10
2208

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 9
Tương Ngữ FULL

Tương Ngữ FULL

7.8/10
10345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 134
Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

7/10
2848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Lời Khó Diễn Ý FULL

Lời Khó Diễn Ý FULL

7.2/10
5180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Bắc Thành Có Tuyết FULL

Bắc Thành Có Tuyết FULL

7.3/10
86440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Toà Tháp Hoa Hồng FULL

Toà Tháp Hoa Hồng FULL

7.4/10
38775

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 63
Cát Bụi FULL

Cát Bụi FULL

7.5/10
45083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

7.1/10
3972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

7.3/10
6561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 43
Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy FULL

Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy FULL

7.2/10
14743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 53
Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng FULL

Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng FULL

7/10
10542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL

Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL

7.3/10
26516

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 56
Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

7.2/10
11646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 111
Thư sinh ta muốn xuyên

Thư sinh ta muốn xuyên

8.5/10
4045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Thế Tử Gia Đừng Làm Loạn!

Thế Tử Gia Đừng Làm Loạn!

7.2/10
8244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Kết Hôn Với Tổng Tài

Kết Hôn Với Tổng Tài

7.6/10
2187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Ái Thanh Tích Độ FULL

Ái Thanh Tích Độ FULL

7.3/10
4717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 26
Thiện Cơ FULL

Thiện Cơ FULL

7.9/10
16960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 66
Tam Ẩn FULL

Tam Ẩn FULL

7/10
4429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 21
Mất - Minh Dã

Mất - Minh Dã

8.3/10
29691

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 110
Nữ Nhân Bất Phôi

Nữ Nhân Bất Phôi

7.5/10
32133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 111
Tâm Ẩn - Minh Dã

Tâm Ẩn - Minh Dã

8.3/10
3978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 21
Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

10.3/10
13131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 72
Thiện Cơ - Minh Dã

Thiện Cơ - Minh Dã

7.3/10
13404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 66
Một Loại Khác Có Thể

Một Loại Khác Có Thể

10.3/10
14364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 60
Tiểu Tỷ, Bất Hung

Tiểu Tỷ, Bất Hung

6/10
32158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 166
Niên Niên Hữu Dư

Niên Niên Hữu Dư

10.3/10
39455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 132
Bạch long chi ước hệ liệt

Bạch long chi ước hệ liệt

8.5/10
17152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 57
Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá

Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá

9.3/10
6096

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Bách Hợp

Chương 7
Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

7.9/10
112624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Ảnh Đế Hiền Thê

Ảnh Đế Hiền Thê

7.7/10
12518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Tiểu Tổ Tông

Tiểu Tổ Tông

8.3/10
207590

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Chu Sa Hồng

Chu Sa Hồng

7.8/10
6097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Thanh Xuyên - Miêu Đại Phu

Thanh Xuyên - Miêu Đại Phu

7.5/10
32786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 90
8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

7.5/10
18127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Tuyết Rơi Đầy Núi

Tuyết Rơi Đầy Núi

8.5/10
39223

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Trường Tình

Trường Tình

8.5/10
143008

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 121
Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

8.5/10
21308

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 97
Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại

Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại

8.5/10
7144

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 22
Phu Nhân Tại Thượng

Phu Nhân Tại Thượng

8.5/10
90360

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

8.5/10
23648

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Nam Thành Có Mưa

Nam Thành Có Mưa

7.5/10
26977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 21
Pháp Sư Trùng Sinh Trâu Bò

Pháp Sư Trùng Sinh Trâu Bò

7.5/10
4671

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Võng Du

Chương 14
Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

7.5/10
112871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 202
Lộ Khiết

Lộ Khiết

8.2/10
26461

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 15
Nô Thê Muốn Xoay Người

Nô Thê Muốn Xoay Người

8.1/10
242770

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 188
Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu

7.5/10
30502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 103
Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch

7.5/10
43989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 149
Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

7.5/10
31631

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 29
[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

7.5/10
10452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 11
Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

7.5/10
43506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Huyết Tình Hắc Đạo

Huyết Tình Hắc Đạo

7.5/10
66500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 83
Cô Nhỏ Xấu Xí

Cô Nhỏ Xấu Xí

7.5/10
3012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Nguyện Giả Thượng Câu

Nguyện Giả Thượng Câu

7.5/10
210222

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 137
Dụ Lang

Dụ Lang

7.5/10
46712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 90
Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

7.5/10
79132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Cưới Lâu Sẽ Hợp

Cưới Lâu Sẽ Hợp

7.5/10
121047

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Nhụ Mộ

Nhụ Mộ

7.5/10
26595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 92
Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

7.5/10
17684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 62
Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường

Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường

7.5/10
7153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Đôi Nhạn Quay Về

Đôi Nhạn Quay Về

7.5/10
20428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 58
Tóm Lấy Anh Giúp Việc

Tóm Lấy Anh Giúp Việc

7.5/10
13123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

7.5/10
78099

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Nữ Thần Diễn Xuất

Nữ Thần Diễn Xuất

7.5/10
216945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 103
Khiến Em Gả Cho Anh

Khiến Em Gả Cho Anh

7.5/10
45889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 57
Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu

7.5/10
60490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Bạo Nữ Thuần Phu

Bạo Nữ Thuần Phu

7.5/10
20053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Thần Bí Thương Nhân

Thần Bí Thương Nhân

7.5/10
18564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 90
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

7.5/10
77416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn

7.5/10
40522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 81
Lão Tử Muốn Lên Đại Học

Lão Tử Muốn Lên Đại Học

7.5/10
3866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Lấy Em Làm Điểm Tâm

Lấy Em Làm Điểm Tâm

7.7/10
437288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 54
Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

Tình Yêu Của Một Chú Dê Con

7.5/10
5068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 15
Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

7.5/10
47972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Lại Đây Tiểu Phàm

Lại Đây Tiểu Phàm

7.5/10
6763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 12
Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

7.5/10
34207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 85
Đừng Bỏ Tớ Lại!!

Đừng Bỏ Tớ Lại!!

7.5/10
3126

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Hoàng Tử Ngốc Nghếch

7.5/10
2341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Tình Yêu Của Quỷ

Tình Yêu Của Quỷ

7.5/10
4654

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Long Phụng Ký

Long Phụng Ký

7.5/10
2218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 4
Vẵn Luôn Chờ Em
7.2/10
1402

Thể loại: Ngôn Tình

Vẵn Luôn Chờ Em
7.7/10
1120

Thể loại: Ngôn Tình

Đêm Sương FULL
7.8/10
12160

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Andersen Của Tôi
7.6/10
8881

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

11 năm hạ chí
8.5/10
5198

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

[cao H] Vô Hạn Yêu
7.8/10
5564

Thể loại: Truyện Khác

Bóng Tối Bao Trùm
7.9/10
2864

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Bệnh Dịu Dàng
7.6/10
1196

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ango Không Muốn Đi Làm Nữa
7.7/10
1511

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hạ Chí Mười Một Năm
7.6/10
1997

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi Không Phải Tiểu Nguyệt
7.1/10
2256

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Hoàng Tước Vũ FULL
7/10
24072

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Sống Tuổi Học Trò
7/10
3414

Thể loại: Hài Hước

Điền Viên Xuân FULL
7.1/10
7576

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên
7.6/10
2292

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)
8.4/10
2262

Thể loại: Truyện Khác

Song Hậu
7.8/10
1929

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Huyết Tình Hắc Đạo Full
7.1/10
12889

Thể loại: Truyện Khác

Lui Lui Lui Lui Ra! - Bố Đinh Lưu Ly Full
7.1/10
7651

Thể loại: Truyện Khác

Mưa Hoàng Tước
7.4/10
11198

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mãi Ái FULL
7.9/10
2208

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tương Ngữ FULL
7.8/10
10345

Thể loại: Đam Mỹ

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL
7/10
2848

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Lời Khó Diễn Ý FULL
7.2/10
5180

Thể loại: Đam Mỹ

Bắc Thành Có Tuyết FULL
7.3/10
86440

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Toà Tháp Hoa Hồng FULL
7.4/10
38775

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cát Bụi FULL
7.5/10
45083

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
7.1/10
3972

Thể loại: Ngôn Tình

Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ
7.3/10
6561

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Có Mèo Trong Tay Muốn Gì Được Nấy FULL
7.2/10
14743

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng FULL
7/10
10542

Thể loại: Đam Mỹ

Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL
7.3/10
26516

Thể loại: Bách Hợp

Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng
7.2/10
11646

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Mạt Thế

Thư sinh ta muốn xuyên
8.5/10
4045

Thể loại: Truyện Khác

Thế Tử Gia Đừng Làm Loạn!
7.2/10
8244

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kết Hôn Với Tổng Tài
7.6/10
2187

Thể loại: Ngôn Tình

Ái Thanh Tích Độ FULL
7.3/10
4717

Thể loại: Linh Dị

Thiện Cơ FULL
7.9/10
16960

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Tam Ẩn FULL
7/10
4429

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Mất - Minh Dã
8.3/10
29691

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Nữ Nhân Bất Phôi
7.5/10
32133

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Bách Hợp

Tâm Ẩn - Minh Dã
8.3/10
3978

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị
10.3/10
13131

Thể loại: Bách Hợp

Thiện Cơ - Minh Dã
7.3/10
13404

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Một Loại Khác Có Thể
10.3/10
14364

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Tiểu Tỷ, Bất Hung
6/10
32158

Thể loại: Bách Hợp

Niên Niên Hữu Dư
10.3/10
39455

Thể loại: Bách Hợp

Bạch long chi ước hệ liệt
8.5/10
17152

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá
9.3/10
6096

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Bách Hợp

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai
7.9/10
112624

Thể loại: Truyện Sắc, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Đế Hiền Thê
7.7/10
12518

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Tổ Tông
8.3/10
207590

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chu Sa Hồng
7.8/10
6097

Thể loại: Ngôn Tình

Thanh Xuyên - Miêu Đại Phu
7.5/10
32786

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em
7.5/10
18127

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyết Rơi Đầy Núi
8.5/10
39223

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Tình
8.5/10
143008

Thể loại: Bách Hợp

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương
8.5/10
21308

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thay Nàng Sống Tiếp Trang Kí Ức Còn Lại
8.5/10
7144

Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không

Phu Nhân Tại Thượng
8.5/10
90360

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Xã Thực Tập
8.5/10
23648

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thành Có Mưa
7.5/10
26977

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Pháp Sư Trùng Sinh Trâu Bò
7.5/10
4671

Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Võng Du

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc
7.5/10
112871

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lộ Khiết
8.2/10
26461

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nô Thê Muốn Xoay Người
8.1/10
242770

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ảnh Hậu Trùng Sinh Chi Sủng Phu
7.5/10
30502

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sống Lại Làm Vợ Yêu Vô Địch
7.5/10
43989

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)
7.5/10
31631

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái
7.5/10
10452

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Phượng Hoàng Trở Về
7.5/10
43506

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Huyết Tình Hắc Đạo
7.5/10
66500

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cô Nhỏ Xấu Xí
7.5/10
3012

Thể loại: Truyện Teen

Nguyện Giả Thượng Câu
7.5/10
210222

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Bách Hợp

Dụ Lang
7.5/10
46712

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
7.5/10
79132

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưới Lâu Sẽ Hợp
7.5/10
121047

Thể loại: Ngôn Tình

Nhụ Mộ
7.5/10
26595

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu
7.5/10
17684

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nhóc Đáng Yêu Cùng Trường
7.5/10
7153

Thể loại: Đam Mỹ

Đôi Nhạn Quay Về
7.5/10
20428

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Tóm Lấy Anh Giúp Việc
7.5/10
13123

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Không Phải Lúc
7.5/10
78099

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Thần Diễn Xuất
7.5/10
216945

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Khiến Em Gả Cho Anh
7.5/10
45889

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Người Tôi Yêu
7.5/10
60490

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bạo Nữ Thuần Phu
7.5/10
20053

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Bí Thương Nhân
7.5/10
18564

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
7.5/10
77416

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, Toàn Dựa Vào Kỹ Năng Hôn
7.5/10
40522

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lão Tử Muốn Lên Đại Học
7.5/10
3866

Thể loại: Đam Mỹ

Lấy Em Làm Điểm Tâm
7.7/10
437288

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tình Yêu Của Một Chú Dê Con
7.5/10
5068

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương
7.5/10
47972

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lại Đây Tiểu Phàm
7.5/10
6763

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
7.5/10
34207

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đừng Bỏ Tớ Lại!!
7.5/10
3126

Thể loại: Truyện Teen

Hoàng Tử Ngốc Nghếch
7.5/10
2341

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Của Quỷ
7.5/10
4654

Thể loại: Truyện Teen

Long Phụng Ký
7.5/10
2218

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn