Tác Giả Minh Khai Dạ Hợp

Hoàng Tước Vũ FULL

Hoàng Tước Vũ FULL

7/10
13081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 61
Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Cuộc Sống Tuổi Học Trò

7/10
2022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 68
Điền Viên Xuân FULL

Điền Viên Xuân FULL

7.1/10
3939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 37
Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

7.6/10
1241

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 3
Song Hậu

Song Hậu

7.8/10
1440

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 9
Mưa Hoàng Tước

Mưa Hoàng Tước

7.4/10
5231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 48
Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

7/10
2003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Bắc Thành Có Tuyết FULL

Bắc Thành Có Tuyết FULL

7.3/10
61498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 80
Toà Tháp Hoa Hồng FULL

Toà Tháp Hoa Hồng FULL

7.4/10
34226

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 63
Cát Bụi FULL

Cát Bụi FULL

7.5/10
39947

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

7.1/10
2061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL

Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL

7.3/10
21787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 56
Ái Thanh Tích Độ FULL

Ái Thanh Tích Độ FULL

7.3/10
3663

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 26
Thiện Cơ FULL

Thiện Cơ FULL

7.9/10
13184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 66
Tam Ẩn FULL

Tam Ẩn FULL

7/10
3612

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 21
Mất - Minh Dã

Mất - Minh Dã

8.3/10
21109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 110
Nữ Nhân Bất Phôi

Nữ Nhân Bất Phôi

7.5/10
24273

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 111
Tâm Ẩn - Minh Dã

Tâm Ẩn - Minh Dã

8.3/10
3045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 21
Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị

10.3/10
9601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 72
Thiện Cơ - Minh Dã

Thiện Cơ - Minh Dã

7.3/10
10457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 66
Một Loại Khác Có Thể

Một Loại Khác Có Thể

10.3/10
10490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 60
Tiểu Tỷ, Bất Hung

Tiểu Tỷ, Bất Hung

6/10
25822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 166
Niên Niên Hữu Dư

Niên Niên Hữu Dư

10.3/10
33396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 132
Tiểu Tổ Tông

Tiểu Tổ Tông

8.3/10
188220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Chu Sa Hồng

Chu Sa Hồng

7.8/10
5050

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

7.5/10
16158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Tuyết Rơi Đầy Núi

Tuyết Rơi Đầy Núi

8.5/10
34355

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Trường Tình

Trường Tình

8.5/10
128008

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 121
Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

8.5/10
17524

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 97
Phu Nhân Tại Thượng

Phu Nhân Tại Thượng

8.5/10
82321

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Nam Thành Có Mưa

Nam Thành Có Mưa

7.5/10
25185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 21
Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

7.5/10
38646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Nguyện Giả Thượng Câu

Nguyện Giả Thượng Câu

7.5/10
192336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 137
Dụ Lang

Dụ Lang

7.5/10
42261

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 90
Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

7.5/10
73834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Cưới Lâu Sẽ Hợp

Cưới Lâu Sẽ Hợp

7.5/10
107539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Đôi Nhạn Quay Về

Đôi Nhạn Quay Về

7.5/10
17928

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 58
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

7.5/10
70334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Nữ Thần Diễn Xuất

Nữ Thần Diễn Xuất

7.5/10
204192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 103
Khiến Em Gả Cho Anh

Khiến Em Gả Cho Anh

7.5/10
40968

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 57
Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu

7.5/10
54451

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

7.5/10
65799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Khoảnh Khắc Tinh Quang

Khoảnh Khắc Tinh Quang

7.5/10
31923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Cung Khuynh

Cung Khuynh

7.5/10
111780

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 123
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

7.5/10
86330

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

7.5/10
50279

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 382
Phù Lạc

Phù Lạc

7.5/10
41627

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 90
Hoàng Qua

Hoàng Qua

7.5/10
20118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Hoàng Tước Vũ FULL
7/10
13081

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Sống Tuổi Học Trò
7/10
2022

Thể loại: Hài Hước

Điền Viên Xuân FULL
7.1/10
3939

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên
7.6/10
1241

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Song Hậu
7.8/10
1440

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Mưa Hoàng Tước
7.4/10
5231

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL
7/10
2003

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Bắc Thành Có Tuyết FULL
7.3/10
61498

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Toà Tháp Hoa Hồng FULL
7.4/10
34226

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cát Bụi FULL
7.5/10
39947

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
7.1/10
2061

Thể loại: Ngôn Tình

Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL
7.3/10
21787

Thể loại: Bách Hợp

Ái Thanh Tích Độ FULL
7.3/10
3663

Thể loại: Linh Dị

Thiện Cơ FULL
7.9/10
13184

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Tam Ẩn FULL
7/10
3612

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Mất - Minh Dã
8.3/10
21109

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Nữ Nhân Bất Phôi
7.5/10
24273

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Bách Hợp

Tâm Ẩn - Minh Dã
8.3/10
3045

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Trò Chơi Bất Khả Tư Nghị
10.3/10
9601

Thể loại: Bách Hợp

Thiện Cơ - Minh Dã
7.3/10
10457

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Một Loại Khác Có Thể
10.3/10
10490

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Tiểu Tỷ, Bất Hung
6/10
25822

Thể loại: Bách Hợp

Niên Niên Hữu Dư
10.3/10
33396

Thể loại: Bách Hợp

Tiểu Tổ Tông
8.3/10
188220

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chu Sa Hồng
7.8/10
5050

Thể loại: Ngôn Tình

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em
7.5/10
16158

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyết Rơi Đầy Núi
8.5/10
34355

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Tình
8.5/10
128008

Thể loại: Bách Hợp

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương
8.5/10
17524

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Phu Nhân Tại Thượng
8.5/10
82321

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thành Có Mưa
7.5/10
25185

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Phượng Hoàng Trở Về
7.5/10
38646

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Nguyện Giả Thượng Câu
7.5/10
192336

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Bách Hợp

Dụ Lang
7.5/10
42261

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
7.5/10
73834

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưới Lâu Sẽ Hợp
7.5/10
107539

Thể loại: Ngôn Tình

Đôi Nhạn Quay Về
7.5/10
17928

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Yêu Không Phải Lúc
7.5/10
70334

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Thần Diễn Xuất
7.5/10
204192

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Khiến Em Gả Cho Anh
7.5/10
40968

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Người Tôi Yêu
7.5/10
54451

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
7.5/10
65799

Thể loại: Ngôn Tình

Khoảnh Khắc Tinh Quang
7.5/10
31923

Thể loại: Ngôn Tình

Cung Khuynh
7.5/10
111780

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Song Quy Nhạn
7.5/10
86330

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bách Biến Tiêu Hồn
7.5/10
50279

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Phù Lạc
7.5/10
41627

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàng Qua
7.5/10
20118

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu