Tác Giả Đại Vương Khiếu Ngã Lai Tuần Sơn

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

7.5/10
3725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 15
Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao

Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao

7.8/10
1435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 14
Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

7.4/10
3678

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 53
Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

7.7/10
2790

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 24
Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào

7.1/10
1392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 9
Trương Công Án

Trương Công Án

7.2/10
4697

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 106
Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau

7.6/10
7369

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 93
Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

8.2/10
37090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 146
Cùng Túc Địch Lẫn Nhau Xuyên Sau Ta Nên Làm Cái Gì Bây Giờ

Cùng Túc Địch Lẫn Nhau Xuyên Sau Ta Nên Làm Cái Gì Bây Giờ

7.3/10
13629

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 204
Xuyên Qua Chư Thiên

Xuyên Qua Chư Thiên

8.4/10
36396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 501
Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn

Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn

7.1/10
13340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 150
Vô Hạn Vương Tọa

Vô Hạn Vương Tọa

7.8/10
9005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 375
Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn

7.8/10
11452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

7.1/10
15203

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 50
Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống

7.9/10
8010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 118
Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

8/10
19077

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông

Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông

7.8/10
11069

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!

7.9/10
5155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.4/10
3542

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 37
Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL

7.5/10
8156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 57
Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy

7.4/10
1665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Ngày Thứ Bảy Mươi

Ngày Thứ Bảy Mươi

7.3/10
2204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

7.2/10
9922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 81
Tôi Sống Trong Giàu Sang Nuôi Con Dựa Big Boss

Tôi Sống Trong Giàu Sang Nuôi Con Dựa Big Boss

7.2/10
7828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 31
Gặp Dịp Thì Chơi

Gặp Dịp Thì Chơi

7.8/10
9667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

7.1/10
2175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 17
Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

7.6/10
2088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 3
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

7.6/10
9403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL

7.4/10
7836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 69
Thần Núi Phải Lòng Người FULL

Thần Núi Phải Lòng Người FULL

7.9/10
4167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

7.4/10
9846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Như Ý Đản FULL

Như Ý Đản FULL

7.2/10
7115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

7.6/10
13699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 216
Xuyên Qua Thành Bao Tích Nhược

Xuyên Qua Thành Bao Tích Nhược

7.7/10
3164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 29
Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL

7.2/10
25242

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 76
Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

7.9/10
2668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!

7.3/10
1945

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 8
Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta

7.9/10
16361

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 29
Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn Không Yêu Đương

Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn Không Yêu Đương

7.9/10
9698

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 108
Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Liều Mạng Công Lược Vai Ác

7.4/10
18524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 121
Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

7.9/10
15879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương

Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương

7.4/10
3104

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 21
Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

7.8/10
65403

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương

Chương 50
Ký Sự Về Đội Trưởng Cố Và Lê Mỹ Nhân

Ký Sự Về Đội Trưởng Cố Và Lê Mỹ Nhân

10.3/10
1629

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 5
Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt

Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt

9.3/10
2987

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Bởi Vì Cậu Xấu

Bởi Vì Cậu Xấu

7.5/10
3542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm

9.9/10
53594

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại:

Chương 247
Bó Hoa Mùa Xuân

Bó Hoa Mùa Xuân

8/10
3120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Kẻ Thắng Cuộc

Kẻ Thắng Cuộc

8.1/10
9403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Người Thắng Cuộc

Người Thắng Cuộc

8.1/10
35308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Chân Tâm Thác Phó

Chân Tâm Thác Phó

10.3/10
19804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 27
Long Duyên

Long Duyên

8.5/10
3192

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 9
Má Nó Dương Điên Phong

Má Nó Dương Điên Phong

8.5/10
16313

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sắc Dịch Huân Tâm

Sắc Dịch Huân Tâm

7.5/10
49881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

7.5/10
29476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 154
Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

7.8/10
383142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 393
Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

7.5/10
20879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em

7.5/10
6410

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Khung Giờ Vàng

Khung Giờ Vàng

7.5/10
7753

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 30
ABO

ABO

7.5/10
33151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 42
Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

7.5/10
36549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 48
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
41019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51
Hoàng Thượng Vạn Tuế

Hoàng Thượng Vạn Tuế

7.5/10
25743

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 113
Chú

Chú

7.5/10
76089

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 56
Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng

Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng

7.5/10
3007

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Hồ Ly

Hồ Ly

7.5/10
1766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 2
[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu

7.5/10
7819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 47
Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh

7.5/10
23081

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 83
Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh

8/10
20505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 10
Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

7.5/10
3832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
A Khinh

A Khinh

7.5/10
7533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 24
Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

7.5/10
22609

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 150
Tay Chơi

Tay Chơi

7.5/10
68987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt

7.5/10
45247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 34
Ngồi Yên, Tôi Tự

Ngồi Yên, Tôi Tự

9.2/10
53214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 37
Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

7.5/10
23746

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 58
Hựu Nhất Xuân

Hựu Nhất Xuân

7.5/10
17187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 71
Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh

6.3/10
8346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!

Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!

7.5/10
2596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Nụ Hôn Cùng Cướp Biển

Nụ Hôn Cùng Cướp Biển

7.5/10
3665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Thám Hiểm

Chương 9
Du Hí Ý Ngoại

Du Hí Ý Ngoại

7.5/10
2703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 8
Xuyên Toa Chư Thiên

Xuyên Toa Chư Thiên

7.5/10
21719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 195
Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu

7.5/10
4388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Thần Tiên Thú

Thần Tiên Thú

7.5/10
2686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
2028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
2232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

7.5/10
23677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 100
Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

7.5/10
2762

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Lục Thủy Thanh Sơn

Lục Thủy Thanh Sơn

7.5/10
8733

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 37
Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký

7.5/10
67065

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 200
Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh

Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh

7.5/10
4704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Chương 9
Bát Điểm Đương

Bát Điểm Đương

7.5/10
9442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Uyên Ương Phổ

Uyên Ương Phổ

7.5/10
5463

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 17
[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

7.5/10
2402

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Càn Quấy

Càn Quấy

7.5/10
18149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 77
Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)

7.5/10
20000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 77
Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

7.5/10
3247

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

7.5/10
2985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 9
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

7.5/10
10654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 27
Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!

7.5/10
11710

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 52
Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt
7.5/10
3725

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao
7.8/10
1435

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Tôi Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức
7.4/10
3678

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Đông Phương, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ
7.7/10
2790

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Mau Xuyên Ký Chủ Là Người Không Thể Trêu Vào
7.1/10
1392

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Trương Công Án
7.2/10
4697

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
7.6/10
7369

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp
8.2/10
37090

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Cùng Túc Địch Lẫn Nhau Xuyên Sau Ta Nên Làm Cái Gì Bây Giờ
7.3/10
13629

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Xuyên Qua Chư Thiên
8.4/10
36396

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Xuyên Thư Sau Ta Lui Vòng Đương Cá Mặn
7.1/10
13340

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Vô Hạn Vương Tọa
7.8/10
9005

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Sau Khi Xuyên Sách Ta Lui Vòng Giải Trí Làm Cá Mặn
7.8/10
11452

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không
7.1/10
15203

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Xuyên Thư Ta Dùng Nồi To Chỉnh Sống Mang Phi Toàn Tiên Môn Ta Ở Tu Tiên Giới Dùng Nồi To Chỉnh Sống
7.9/10
8010

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Mau Xuyên Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
8/10
19077

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khoa Học Kỹ Thuật Đại Tiên Tông
7.8/10
11069

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Là Tôi Bỏ Anh Rồi!
7.9/10
5155

Thể loại: Ngôn Tình

Khoảng Trời Phương Nam
7.4/10
3542

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi FULL
7.5/10
8156

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Sếp Hoắc Đòi Tôi Trả Lại Thanh Danh Cho Anh Ấy
7.4/10
1665

Thể loại: Đam Mỹ

Ngày Thứ Bảy Mươi
7.3/10
2204

Thể loại: Đam Mỹ

Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em
7.2/10
9922

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Sống Trong Giàu Sang Nuôi Con Dựa Big Boss
7.2/10
7828

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Gặp Dịp Thì Chơi
7.8/10
9667

Thể loại: Đam Mỹ

Tiễn Độc Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt
7.1/10
2175

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60
7.6/10
2088

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
7.6/10
9403

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Đưa Em Đến Hòn Đảo Của Anh FULL
7.4/10
7836

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thần Núi Phải Lòng Người FULL
7.9/10
4167

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống
7.4/10
9846

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Như Ý Đản FULL
7.2/10
7115

Thể loại: Đam Mỹ

Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi
7.6/10
13699

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Qua Thành Bao Tích Nhược
7.7/10
3164

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha FULL
7.2/10
25242

Thể loại: Đam Mỹ

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL
7.9/10
2668

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Không Được Nói Chuyện Với Tôi!
7.3/10
1945

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bấm Ngón Tay Tính Toán Tình Địch Là Lão Công Của Ta
7.9/10
16361

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn Không Yêu Đương
7.9/10
9698

Thể loại: Đam Mỹ

Liều Mạng Công Lược Vai Ác
7.4/10
18524

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL
7.9/10
15879

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Mau Xuyên- Nghịch Chuyển Nữ Vương
7.4/10
3104

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai
7.8/10
65403

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương

Ký Sự Về Đội Trưởng Cố Và Lê Mỹ Nhân
10.3/10
1629

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt
9.3/10
2987

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bởi Vì Cậu Xấu
7.5/10
3542

Thể loại: Đam Mỹ

[Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm
9.9/10
53594

Thể loại:

Bó Hoa Mùa Xuân
8/10
3120

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Kẻ Thắng Cuộc
8.1/10
9403

Thể loại: Đam Mỹ

Người Thắng Cuộc
8.1/10
35308

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Tâm Thác Phó
10.3/10
19804

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Long Duyên
8.5/10
3192

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Má Nó Dương Điên Phong
8.5/10
16313

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Dịch Huân Tâm
7.5/10
49881

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?
7.5/10
29476

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
7.8/10
383142

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
7.5/10
20879

Thể loại: Đam Mỹ

Buộc Tơ Hồng Vào Cổ Em
7.5/10
6410

Thể loại: Đam Mỹ

Khung Giờ Vàng
7.5/10
7753

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

ABO
7.5/10
33151

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi
7.5/10
36549

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

[Đam Mỹ] Thầm Mến
7.5/10
41019

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hoàng Thượng Vạn Tuế
7.5/10
25743

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chú
7.5/10
76089

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Phương Pháp Chăn Nuôi Phượng Hoàng
7.5/10
3007

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hồ Ly
7.5/10
1766

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

[Fanfic TFBOYS] Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu
7.5/10
7819

Thể loại: Truyện Teen

Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
7.5/10
23081

Thể loại: Đam Mỹ

Nhựu Lận Đại Thí Cổ Mỹ Nhân Y Sinh
8/10
20505

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta
7.5/10
3832

Thể loại: Đam Mỹ

A Khinh
7.5/10
7533

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
7.5/10
22609

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tay Chơi
7.5/10
68987

Thể loại: Đam Mỹ

Thôi Miên Sư Đích Tính Phúc Sinh Hoạt
7.5/10
45247

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Ngồi Yên, Tôi Tự
9.2/10
53214

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Hai Minh Tinh
7.5/10
23746

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hựu Nhất Xuân
7.5/10
17187

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Để Ánh Mặt Trời Sưởi Ấm Anh
6.3/10
8346

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Xin Lỗi! Mình Quay Lại Em Nhé?!
7.5/10
2596

Thể loại: Truyện Teen

Nụ Hôn Cùng Cướp Biển
7.5/10
3665

Thể loại: Truyện Khác, Phương Tây, Thám Hiểm

Du Hí Ý Ngoại
7.5/10
2703

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Xuyên Toa Chư Thiên
7.5/10
21719

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu
7.5/10
4388

Thể loại: Đam Mỹ

Thần Tiên Thú
7.5/10
2686

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
2028

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
2232

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Khủng Bố Cao Hiệu
7.5/10
23677

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn, Võng Du

Bí Quyết Dưỡng Phượng
7.5/10
2762

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lục Thủy Thanh Sơn
7.5/10
8733

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
7.5/10
67065

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Đừng Nghi Ngờ Tình Yêu Của Anh
7.5/10
4704

Thể loại: Trinh Thám, Phương Tây

Bát Điểm Đương
7.5/10
9442

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Uyên Ương Phổ
7.5/10
5463

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm
7.5/10
2402

Thể loại: Đam Mỹ

Càn Quấy
7.5/10
18149

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Duyên Nợ Đào Hoa (Đào Hoa Trái)
7.5/10
20000

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn
7.5/10
3247

Thể loại: Đam Mỹ

Long Duyên (Tập 1)
7.5/10
2985

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Duyên Nợ Đào Hoa
7.5/10
10654

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Má Nó, Dương Đỉnh Phong!
7.5/10
11710

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình