Tác Giả Đại Phong Quát Quá

Trương Công Án

Trương Công Án

7.2/10
6180

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 106
Như Ý Đản FULL

Như Ý Đản FULL

7.2/10
8308

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Long Duyên

Long Duyên

8.5/10
3590

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 9
Khung Giờ Vàng

Khung Giờ Vàng

7.5/10
8743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 30
Hồ Ly

Hồ Ly

7.5/10
1899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 2
Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta

7.5/10
4221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
A Khinh

A Khinh

7.5/10
8173

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 24
Hựu Nhất Xuân

Hựu Nhất Xuân

7.5/10
20117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 71
Du Hí Ý Ngoại

Du Hí Ý Ngoại

7.5/10
2984

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 8
Thần Tiên Thú

Thần Tiên Thú

7.5/10
2981

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Bí Quyết Dưỡng Phượng

Bí Quyết Dưỡng Phượng

7.5/10
3002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 6
Lục Thủy Thanh Sơn

Lục Thủy Thanh Sơn

7.5/10
9874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 37
Bát Điểm Đương

Bát Điểm Đương

7.5/10
10428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 30
Uyên Ương Phổ

Uyên Ương Phổ

7.5/10
5883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 17
[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm

7.5/10
2606

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn

7.5/10
3547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Long Duyên (Tập 1)

Long Duyên (Tập 1)

7.5/10
3423

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 9
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

7.5/10
11598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 27
Trương Công Án
7.2/10
6180

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Như Ý Đản FULL
7.2/10
8308

Thể loại: Đam Mỹ

Long Duyên
8.5/10
3590

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khung Giờ Vàng
7.5/10
8743

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Hồ Ly
7.5/10
1899

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngươi Là Yêu Quái Của Ta
7.5/10
4221

Thể loại: Đam Mỹ

A Khinh
7.5/10
8173

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Hựu Nhất Xuân
7.5/10
20117

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Du Hí Ý Ngoại
7.5/10
2984

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thần Tiên Thú
7.5/10
2981

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Bí Quyết Dưỡng Phượng
7.5/10
3002

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Lục Thủy Thanh Sơn
7.5/10
9874

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bát Điểm Đương
7.5/10
10428

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Uyên Ương Phổ
7.5/10
5883

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

[Đoản Văn] Du Du Miêu Tâm
7.5/10
2606

Thể loại: Đam Mỹ

Trò Chơi Ngoài Ý Muốn
7.5/10
3547

Thể loại: Đam Mỹ

Long Duyên (Tập 1)
7.5/10
3423

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Duyên Nợ Đào Hoa
7.5/10
11598

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn