Tác Giả Trì Đại Tối Cường

Gặp Dịp Thì Chơi

Gặp Dịp Thì Chơi

7.8/10
9674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

7.9/10
2668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

7.9/10
15879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Bởi Vì Cậu Xấu

Bởi Vì Cậu Xấu

7.5/10
3542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Bó Hoa Mùa Xuân

Bó Hoa Mùa Xuân

8/10
3120

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Kẻ Thắng Cuộc

Kẻ Thắng Cuộc

8.1/10
9405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Người Thắng Cuộc

Người Thắng Cuộc

8.1/10
35310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Chân Tâm Thác Phó

Chân Tâm Thác Phó

10.3/10
19805

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 27
Sắc Dịch Huân Tâm

Sắc Dịch Huân Tâm

7.5/10
49889

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

7.5/10
20883

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
ABO

ABO

7.5/10
33158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 42
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
41019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51
Chú

Chú

7.5/10
76132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 56
Tay Chơi

Tay Chơi

7.5/10
68994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Ngồi Yên, Tôi Tự

Ngồi Yên, Tôi Tự

9.2/10
53219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 37
Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

7.5/10
23749

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 58
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
2028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
2232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Gặp Dịp Thì Chơi
7.8/10
9674

Thể loại: Đam Mỹ

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL
7.9/10
2668

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL
7.9/10
15879

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Bởi Vì Cậu Xấu
7.5/10
3542

Thể loại: Đam Mỹ

Bó Hoa Mùa Xuân
8/10
3120

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Kẻ Thắng Cuộc
8.1/10
9405

Thể loại: Đam Mỹ

Người Thắng Cuộc
8.1/10
35310

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Tâm Thác Phó
10.3/10
19805

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Sắc Dịch Huân Tâm
7.5/10
49889

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
7.5/10
20883

Thể loại: Đam Mỹ

ABO
7.5/10
33158

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

[Đam Mỹ] Thầm Mến
7.5/10
41019

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chú
7.5/10
76132

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tay Chơi
7.5/10
68994

Thể loại: Đam Mỹ

Ngồi Yên, Tôi Tự
9.2/10
53219

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Hai Minh Tinh
7.5/10
23749

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
2028

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
2232

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ