Tác Giả Đại Hà Đông Lưu

Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn

Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn

7.1/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 5
Từ Nữ Thái Y Thành Thầy Thuốc Ở Thập Niên 70

Từ Nữ Thái Y Thành Thầy Thuốc Ở Thập Niên 70

7.6/10
4058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Tôi Xuyên Đến Năm 60 Làm Giàu

Tôi Xuyên Đến Năm 60 Làm Giàu

7.4/10
10172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

7.7/10
1919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính

7.4/10
6729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 54
Chủ Nông Trường Thập Niên 70 Hệ Thống FULL

Chủ Nông Trường Thập Niên 70 Hệ Thống FULL

7.6/10
9929

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 49
Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ

7.7/10
23298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

8.2/10
67581

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 146
Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

7.6/10
12265

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 128
Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống

7.4/10
18084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Xuyên Thanh Làm Vợ Lẽ Cá Mặn
7.1/10
1000

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Từ Nữ Thái Y Thành Thầy Thuốc Ở Thập Niên 70
7.6/10
4058

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du, Huyền huyễn

Tôi Xuyên Đến Năm 60 Làm Giàu
7.4/10
10172

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính
7.7/10
1919

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính
7.4/10
6729

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chủ Nông Trường Thập Niên 70 Hệ Thống FULL
7.6/10
9929

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Từ Tu Sĩ Thành Quả Phụ
7.7/10
23298

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp
8.2/10
67581

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
7.6/10
12265

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Đại Vương Ăn Uống
7.4/10
18084

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng