Tác Giả Ái Cật Thái Thái Đích Tiểu Bàn Tử

Làm Ruộng Đản Mạnh Mẽ Điên Cuồng Không Sợ Ai

Làm Ruộng Đản Mạnh Mẽ Điên Cuồng Không Sợ Ai

7.3/10
1243

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Thập Niên 60 Ta Gả Cho Nam Nhân Đến Từ Mạt Thế

Thập Niên 60 Ta Gả Cho Nam Nhân Đến Từ Mạt Thế

7.7/10
3818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 50
Thống Đốc Của Riêng Em FULL

Thống Đốc Của Riêng Em FULL

7.3/10
1926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Thống Đốc Của Riêng Em FULL

Thống Đốc Của Riêng Em FULL

7.8/10
1161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 28
Nông Môn Hãn Phụ Tướng Công Ốm Yếu Sủng Thê Vô Độ

Nông Môn Hãn Phụ Tướng Công Ốm Yếu Sủng Thê Vô Độ

7.6/10
1116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Hương Wishkey Trong Gió

Hương Wishkey Trong Gió

7.1/10
1889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 33
Ta Làm Hắc Nguyệt Quang Của Hôn Quân Này Chắc Rồi

Ta Làm Hắc Nguyệt Quang Của Hôn Quân Này Chắc Rồi

8.2/10
2747

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 118
Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

7.4/10
11640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 167
Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

7.5/10
6211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 84
Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport

7.5/10
4180

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 53
Ta Là Người Tốt Các Ngươi Lại Gọi Ta Là Tai Họa

Ta Là Người Tốt Các Ngươi Lại Gọi Ta Là Tai Họa

7.1/10
2602

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 50
Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

7.1/10
3357

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 38
Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

7.9/10
11633

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 113
Ta Quả Thật Là Một Đại Lão

Ta Quả Thật Là Một Đại Lão

7.2/10
2044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 13
Nghe Nói Em Thích Tôi

Nghe Nói Em Thích Tôi

7.4/10
423760

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 373
Bắt Đầu Huyện Lệnh Đánh Dấu Bắc Minh Thần Công Dịch

Bắt Đầu Huyện Lệnh Đánh Dấu Bắc Minh Thần Công Dịch

7.6/10
5779

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Vương Bài Phụ Trợ Điện Cạnh

Vương Bài Phụ Trợ Điện Cạnh

7.6/10
17142

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Chương 196
Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở 70 Đại Kiều Thập Niên 70

Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở 70 Đại Kiều Thập Niên 70

7.2/10
94506

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 174
Mãn Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

Mãn Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

7.7/10
43035

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 168
Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

7.3/10
1765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 6
Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

7.1/10
19523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 50
Thính Thiên Lệnh

Thính Thiên Lệnh

7.2/10
2246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 11
Sau Này Gặp Được Anh

Sau Này Gặp Được Anh

7.3/10
10264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Thập Niên 60 Đại Nữ Xưởng Trưởng

Thập Niên 60 Đại Nữ Xưởng Trưởng

7.9/10
14685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo

7/10
2833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 7
Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo

Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo

7.5/10
2138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 5
Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70

Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70

7.3/10
25409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Dẫn Sói Vào Nhà Vân Cát Cẩm Tú

Dẫn Sói Vào Nhà Vân Cát Cẩm Tú

7.9/10
10008

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 61
Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

7.4/10
20975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 165
Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt FULL

Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt FULL

7.9/10
158881

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 369
Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL

Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL

7.6/10
74886

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 89
DAVID SIÊU PHÀM

DAVID SIÊU PHÀM

5.8/10
6920

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 50
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

8.5/10
13019

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Chúa Tể Vũ Trụ

Chúa Tể Vũ Trụ

7.5/10
62553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 384
Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

7.5/10
9329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

7.5/10
19657

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 100
Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

7.5/10
64528

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 437
Nô Gia Không Hoàn Lương

Nô Gia Không Hoàn Lương

7.5/10
27136

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

7.5/10
97209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 116
Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

7.5/10
162825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 363
Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai

7.5/10
2582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 6
JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

7.5/10
16204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 53
Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt

7.5/10
319744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 369
Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

7.5/10
294624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 310
Người Cha Nhặt Được

Người Cha Nhặt Được

7.5/10
28555

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Yêu Hay Không Yêu

Yêu Hay Không Yêu

7.5/10
3408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
G.T Virus Biến Dị

G.T Virus Biến Dị

7.5/10
4432

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 13
Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

7.5/10
16550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Làm Ruộng Đản Mạnh Mẽ Điên Cuồng Không Sợ Ai
7.3/10
1243

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 60 Ta Gả Cho Nam Nhân Đến Từ Mạt Thế
7.7/10
3818

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thống Đốc Của Riêng Em FULL
7.3/10
1926

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Thống Đốc Của Riêng Em FULL
7.8/10
1161

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Nông Môn Hãn Phụ Tướng Công Ốm Yếu Sủng Thê Vô Độ
7.6/10
1116

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Hương Wishkey Trong Gió
7.1/10
1889

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Làm Hắc Nguyệt Quang Của Hôn Quân Này Chắc Rồi
8.2/10
2747

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng
7.4/10
11640

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport
7.5/10
6211

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Võng Du

Sau Khi Xem Mắt Cùng Nam Thần E-sport
7.5/10
4180

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Ta Là Người Tốt Các Ngươi Lại Gọi Ta Là Tai Họa
7.1/10
2602

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Huyền huyễn

Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người
7.1/10
3357

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa
7.9/10
11633

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Quả Thật Là Một Đại Lão
7.2/10
2044

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nghe Nói Em Thích Tôi
7.4/10
423760

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bắt Đầu Huyện Lệnh Đánh Dấu Bắc Minh Thần Công Dịch
7.6/10
5779

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Vương Bài Phụ Trợ Điện Cạnh
7.6/10
17142

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở 70 Đại Kiều Thập Niên 70
7.2/10
94506

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Mãn Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng
7.7/10
43035

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Làm Sao Đây Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc
7.3/10
1765

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70
7.1/10
19523

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Thính Thiên Lệnh
7.2/10
2246

Thể loại: Linh Dị

Sau Này Gặp Được Anh
7.3/10
10264

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 60 Đại Nữ Xưởng Trưởng
7.9/10
14685

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ai Nói Omega Liền Không Thể A Bạo
7/10
2833

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Nổi Tiếng Sau Khi Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo
7.5/10
2138

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đoàn Sủng Cẩm Lý Ở Thập Niên 70
7.3/10
25409

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Dẫn Sói Vào Nhà Vân Cát Cẩm Tú
7.9/10
10008

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận
7.4/10
20975

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt FULL
7.9/10
158881

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt FULL
7.6/10
74886

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

DAVID SIÊU PHÀM
5.8/10
6920

Thể loại: Tiên Hiệp

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!
8.5/10
13019

Thể loại: Ngôn Tình

Chúa Tể Vũ Trụ
7.5/10
62553

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam
7.5/10
9329

Thể loại: Ngôn Tình

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
7.5/10
19657

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
7.5/10
64528

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nô Gia Không Hoàn Lương
7.5/10
27136

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nương Tử, Vi Phu Bị Người Bắt Nạt
7.5/10
97209

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
7.5/10
162825

Thể loại: Ngôn Tình

Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai
7.5/10
2582

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

JQ Thiêu Đốt Năm Tháng
7.5/10
16204

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Ông Xã Thần Bí Không Thấy Mặt
7.5/10
319744

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
7.5/10
294624

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Người Cha Nhặt Được
7.5/10
28555

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Hay Không Yêu
7.5/10
3408

Thể loại: Ngôn Tình

G.T Virus Biến Dị
7.5/10
4432

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
7.5/10
16550

Thể loại: Ngôn Tình