Tác Giả Trường Bất Xuất Thanh Đài

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL

7.7/10
1112

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 4
Trì Thâm Thấy Cá FULL

Trì Thâm Thấy Cá FULL

7.3/10
1253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 11
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.4/10
2117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 37
Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL

7.9/10
1962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Cẩm Đường Xuân

Cẩm Đường Xuân

7.4/10
4027

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 61
Hàm Đan FULL

Hàm Đan FULL

7.6/10
1901

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 20
Đế Tâm Kiều

Đế Tâm Kiều

7/10
1236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Thị Vệ

Thị Vệ

7.1/10
1247

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân

7.4/10
1409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

7.7/10
2974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 22
Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký

7.2/10
12746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ

Chương 69
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
11237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Phụ Đạo Sau Giờ Học

Phụ Đạo Sau Giờ Học

7.8/10
10109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 44
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.5/10
1845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
Tinh Tế Chi Phế Vật

Tinh Tế Chi Phế Vật

7.6/10
2051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Hôn Luyến Abo FULL

Hôn Luyến Abo FULL

7.3/10
13344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 41
Cháu Đích Tôn FULL

Cháu Đích Tôn FULL

7.9/10
35119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 117
Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế

7.6/10
2335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 12
Mị Tâm

Mị Tâm

7.5/10
4846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 33
Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút

7.9/10
1847

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Khác

Chương 13
Chẳng Tìm Thấy Người

Chẳng Tìm Thấy Người

9.8/10
3747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

8.1/10
6101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Trùng Sinh Chi Hôn Quân

8.1/10
13564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 87
Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

9.3/10
13830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 122
Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Thiên Sư Không Làm Huyền Học

9/10
12764

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 46
Thế Tử Hàn Tư Ân

Thế Tử Hàn Tư Ân

9.2/10
128286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 160
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.8/10
70827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Vấn Trần

Vấn Trần

10.3/10
29720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 54
Quan Hà

Quan Hà

6.3/10
11697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Hôn Luyến [ABO]

Hôn Luyến [ABO]

7.5/10
131182

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn

Chương 41
Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu

Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu

8.5/10
4484

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Dong Binh Thiên Hạ

Dong Binh Thiên Hạ

8.5/10
16023

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Chương 143
Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc

7.5/10
5480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 21
Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

7.5/10
11348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 50
Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng

Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng

7.5/10
2228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 7
Hoa Đào Bay Đầy Trời

Hoa Đào Bay Đầy Trời

7.5/10
15801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 45
Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

7.5/10
8163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 42
Tìm Không Thấy Người

Tìm Không Thấy Người

7.5/10
5833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Bạo Quân

8.7/10
75050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 83
Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

7.5/10
6996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 17
Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

7.5/10
29336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 80
Game Online 33 ngày

Game Online 33 ngày

7.5/10
8687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 40
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

7.5/10
6958

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 13
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

7.5/10
199024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 406
Bất Dạ Thành

Bất Dạ Thành

7.5/10
5942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 26
Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc

7.5/10
32188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sắc

Chương 52
Hổ Phụ

Hổ Phụ

7.5/10
21962

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 61
Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Trùng Sinh Chi Cưu Triền

8.5/10
46765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 68
Câu Chuyện Tình Ngày Đông FULL
7.7/10
1112

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị

Trì Thâm Thấy Cá FULL
7.3/10
1253

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Khoảng Trời Phương Nam
7.4/10
2117

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nhà Khoa Học Và Luật Sư Là Tuyệt Phối FULL
7.9/10
1962

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Cẩm Đường Xuân
7.4/10
4027

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hàm Đan FULL
7.6/10
1901

Thể loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Đế Tâm Kiều
7/10
1236

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thị Vệ
7.1/10
1247

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Trái Đào Gieo Vào Mùa Xuân
7.4/10
1409

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người
7.7/10
2974

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Nữ Phụ Đam Mỹ Xoay Người Ký
7.2/10
12746

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
11237

Thể loại: Đam Mỹ

Phụ Đạo Sau Giờ Học
7.8/10
10109

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.5/10
1845

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Tinh Tế Chi Phế Vật
7.6/10
2051

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Hôn Luyến Abo FULL
7.3/10
13344

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác

Cháu Đích Tôn FULL
7.9/10
35119

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế
7.6/10
2335

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Mị Tâm
7.5/10
4846

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thừa Tướng Đại Nhân Còn Không Gả Cho Trẫm Chủ Bút
7.9/10
1847

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Khác

Chẳng Tìm Thấy Người
9.8/10
3747

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt
8.1/10
6101

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Trùng Sinh Chi Hôn Quân
8.1/10
13564

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
9.3/10
13830

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Thiên Sư Không Làm Huyền Học
9/10
12764

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Thế Tử Hàn Tư Ân
9.2/10
128286

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.8/10
70827

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Vấn Trần
10.3/10
29720

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Quan Hà
6.3/10
11697

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hôn Luyến [ABO]
7.5/10
131182

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn

Công Chúa Lưu Manh - Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự Liễu
8.5/10
4484

Thể loại: Ngôn Tình

Dong Binh Thiên Hạ
8.5/10
16023

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Nam Thần Quốc Dân: Thiếu Niên Ác Ma Cầm Thú, Nhẹ Trêu Chọc
7.5/10
5480

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chí Tôn Triệu Hồi Sư
7.5/10
11348

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Tối Cường Mạnh Nhất Anh Hùng
7.5/10
2228

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Trọng Sinh, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Hoa Đào Bay Đầy Trời
7.5/10
15801

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)
7.5/10
8163

Thể loại: Đam Mỹ

Tìm Không Thấy Người
7.5/10
5833

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Bạo Quân
8.7/10
75050

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân
7.5/10
6996

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
7.5/10
29336

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Game Online 33 ngày
7.5/10
8687

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Công Chúa Lưu Manh
7.5/10
6958

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
7.5/10
199024

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Bất Dạ Thành
7.5/10
5942

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
7.5/10
32188

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sắc

Hổ Phụ
7.5/10
21962

Thể loại: Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Cưu Triền
8.5/10
46765

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh