Tác Giả Thời Bất Đãi Ngã

Mặc Sức Cưng Chiều

Mặc Sức Cưng Chiều

7.3/10
2254

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 36
Thị Vệ

Thị Vệ

7.1/10
1417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
13174

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.5/10
2187

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
Tinh Tế Chi Phế Vật

Tinh Tế Chi Phế Vật

7.6/10
2270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 6
Cháu Đích Tôn FULL

Cháu Đích Tôn FULL

7.9/10
37847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 117
Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

8.1/10
7162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Trùng Sinh Chi Hôn Quân

8.1/10
14961

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 87
Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

9.3/10
15970

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 122
Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Thiên Sư Không Làm Huyền Học

9/10
14900

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 46
Thế Tử Hàn Tư Ân

Thế Tử Hàn Tư Ân

9.2/10
136304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 160
Mặc Sức Cưng Chiều
7.3/10
2254

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thị Vệ
7.1/10
1417

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
13174

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.5/10
2187

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Tinh Tế Chi Phế Vật
7.6/10
2270

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Cháu Đích Tôn FULL
7.9/10
37847

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt
8.1/10
7162

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trùng Sinh Chi Hôn Quân
8.1/10
14961

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
9.3/10
15970

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Sư Không Làm Huyền Học
9/10
14900

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thế Tử Hàn Tư Ân
9.2/10
136304

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu