Tác Giả Tốc Tốc Xuy Tuyếtt

Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương

Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương

7/10
1097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ

Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ

7.7/10
1066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Huyền huyễn

Chương 7
Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường Qaq

Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường Qaq

7.1/10
1215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 28
Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

7.6/10
1250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Mối Nguy Khi Sống Một Mình FULL

Mối Nguy Khi Sống Một Mình FULL

7.2/10
1945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 13
Bên Cạnh Bàn H

Bên Cạnh Bàn H

7.9/10
6901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Yêu Hậu Mị Quốc

Yêu Hậu Mị Quốc

7.9/10
2477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến FULL

Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến FULL

7.1/10
7756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 85
Thập Niên 70 Quân Hôn Thủ Trưởng Siêu Sủng

Thập Niên 70 Quân Hôn Thủ Trưởng Siêu Sủng

7.7/10
2888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

Thập Niên 70 Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

7.7/10
1486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 18
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

7.2/10
1859

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 41
Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

7.9/10
2148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút

7.9/10
2124

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 43
Im Đi Tớ Không Nghe

Im Đi Tớ Không Nghe

7.8/10
1373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Định Mệnh Không Thể Đùa

Định Mệnh Không Thể Đùa

7.8/10
1297

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên

Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên

7.6/10
2893

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 29
Ôm Trăng Sáng

Ôm Trăng Sáng

7.4/10
7569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 200
Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập

7.8/10
1734

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 11
Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học Có Không Gian

Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học Có Không Gian

7.7/10
33586

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 518
Cứ Ngỡ Là Phim

Cứ Ngỡ Là Phim

7.7/10
1776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 18
Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL

Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL

7/10
1943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL

Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL

7.8/10
1890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL

Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL

7.7/10
1795

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

7.6/10
2969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 19
Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

7.1/10
7834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 50
Xuân Phương Yết

Xuân Phương Yết

7.6/10
1674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

7.4/10
5940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Chương 41
Bệ Hạ Vạn An

Bệ Hạ Vạn An

7/10
4748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 38
Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Full

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Full

8/10
104010

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 99
Tiểu Não Động FULL

Tiểu Não Động FULL

7.3/10
4616

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 9
Xuyên Nhanh Cầm Tay

Xuyên Nhanh Cầm Tay

7.9/10
1754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Nam Chính Không Thay Người FULL

Nam Chính Không Thay Người FULL

7.1/10
17849

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 69
Độc Sủng Sửu Phu

Độc Sủng Sửu Phu

7.6/10
5217

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 41
Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

7.1/10
4787

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 68
Phòng Livestream Địa Ngục

Phòng Livestream Địa Ngục

7.5/10
6852

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 135
Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL

Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL

7.9/10
3129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 5
Nữ Hán Tử Thân Ái FULL

Nữ Hán Tử Thân Ái FULL

7.8/10
2574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 7
Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

7.2/10
2810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 10
Sủng Phu Xuyên Nhanh

Sủng Phu Xuyên Nhanh

7/10
32268

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 232
Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

7.5/10
3922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL

Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL

7.5/10
72756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 50
Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh FULL

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh FULL

7.1/10
111076

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 100
Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao

Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao

7.2/10
2901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 12
Chung Tình 2

Chung Tình 2

7.6/10
9717

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 195
Đích Nữ Trọng Sinh Ký

Đích Nữ Trọng Sinh Ký

7.4/10
90365

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 501
Thanh Xuân Tươi Đẹp – Ly Tuyết Diên

Thanh Xuân Tươi Đẹp – Ly Tuyết Diên

7.3/10
1879

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 3
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

7.9/10
908982

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2943
Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

8.5/10
4561

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 22
Nhà có hãn thê làm sao phá

Nhà có hãn thê làm sao phá

7.2/10
39275

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 104
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

9.6/10
79267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 98
Đại Thiếu Trở Về

Đại Thiếu Trở Về

8/10
187548

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 83
Kiếp Này Gặp Được Anh

Kiếp Này Gặp Được Anh

7.5/10
82740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp

7.5/10
11139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi

Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi

7.5/10
13643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tiêu Nhiên

Tiêu Nhiên

8.5/10
8197

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 24
Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

8.5/10
14711

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Xuyên Không Thành Tiểu Ni Cô Tiêu Dao, Ương Ngạnh

Xuyên Không Thành Tiểu Ni Cô Tiêu Dao, Ương Ngạnh

8.5/10
4731

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Thế Gia 2

Thế Gia 2

8.5/10
47350

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 131
Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi

8.5/10
96074

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 106
Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !

Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !

8.5/10
8888

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 41
Siêu Độ

Siêu Độ

8.5/10
4096

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
 Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

8.5/10
294284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1208
Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

7.5/10
10910

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 27
Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

7.5/10
44722

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 79
Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

7.5/10
16767

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Ngừng Yêu

Ngừng Yêu

7.5/10
28435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Thê Tứ Thiếp

7.5/10
30094

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 98
Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

7.5/10
542446

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 137
Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

7.5/10
17678

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 108
Chồng Ngốc

Chồng Ngốc

7.5/10
9056

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

Mấy Thằng Kia, Mau Biến!

7.5/10
19429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 49
Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

7.5/10
2959

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp

7.5/10
9717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 48
Vợ Yêu Nghiệt

Vợ Yêu Nghiệt

7.5/10
20649

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 37
Trò Chơi Ái Tình

Trò Chơi Ái Tình

7.5/10
7339

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 35
Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)

7.5/10
2113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy

7.5/10
2180

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
30257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 163
Biết Mấy Tương Tư

Biết Mấy Tương Tư

7.5/10
2186

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Lão Gia Luyện Công Ký

Lão Gia Luyện Công Ký

7.5/10
6115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 25
Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy

Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy

7.5/10
4236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

7.5/10
5003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Sắc Vi

Sắc Vi

7.5/10
5406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Phu Bằng Thê Hữu

Phu Bằng Thê Hữu

7.5/10
11914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
57381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 403
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
30161

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 60
Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

7.5/10
3466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 7
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
27919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 163
Phong Khởi Đích Nhật Tử

Phong Khởi Đích Nhật Tử

7.5/10
15825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
16037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
15435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 49
Cả Người Đều Là Bảo

Cả Người Đều Là Bảo

7.5/10
161646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 122
Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

7.5/10
5828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 13
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
6092

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 24
Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu

Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu

7.5/10
12031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 54
Ân Hữu Trọng Báo

Ân Hữu Trọng Báo

7.5/10
149249

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 122
Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn

Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn

7.5/10
126896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 118
Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây

7.5/10
1589

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 2
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

7.5/10
38610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 112
Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

7.5/10
279129

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 101
Tiệm Ăn Khuya Giới Âm Dương
7/10
1097

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ
7.7/10
1066

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Huyền huyễn

Mỗi Ngày Phản Diện Hắn Đều Tưởng Bò Ta Giường Qaq
7.1/10
1215

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Võng Du

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng
7.6/10
1250

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Mối Nguy Khi Sống Một Mình FULL
7.2/10
1945

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Bên Cạnh Bàn H
7.9/10
6901

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Yêu Hậu Mị Quốc
7.9/10
2477

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến FULL
7.1/10
7756

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Quân Hôn Thủ Trưởng Siêu Sủng
7.7/10
2888

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập
7.7/10
1486

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm
7.2/10
1859

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới
7.9/10
2148

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Phản Công Chút
7.9/10
2124

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Im Đi Tớ Không Nghe
7.8/10
1373

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Định Mệnh Không Thể Đùa
7.8/10
1297

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên
7.6/10
2893

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Ôm Trăng Sáng
7.4/10
7569

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Trọng Sinh Niên Đại Chị Cả Pháo Hôi Mang Em Gái Nghịch Tập
7.8/10
1734

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học Có Không Gian
7.7/10
33586

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cứ Ngỡ Là Phim
7.7/10
1776

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Ngôi Sao Cung Nhân Mã FULL
7/10
1943

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuân Thủy Trà Xanh Xuân Tâm Rạo Rực FULL
7.8/10
1890

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Không Phụ Lòng Thanh Xuân FULL
7.7/10
1795

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ
7.6/10
2969

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt
7.1/10
7834

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xuân Phương Yết
7.6/10
1674

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương
7.4/10
5940

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Võng Du

Bệ Hạ Vạn An
7/10
4748

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Full
8/10
104010

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Tiểu Não Động FULL
7.3/10
4616

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Cầm Tay
7.9/10
1754

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nam Chính Không Thay Người FULL
7.1/10
17849

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Độc Sủng Sửu Phu
7.6/10
5217

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đúng Thời Điểm
7.1/10
4787

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Phòng Livestream Địa Ngục
7.5/10
6852

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

Đã Kết Nối Wifi Nhà Anh Em Chính Là Người Của Anh FULL
7.9/10
3129

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Nữ Hán Tử Thân Ái FULL
7.8/10
2574

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch
7.2/10
2810

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Sủng Phu Xuyên Nhanh
7/10
32268

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký
7.5/10
3922

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi FULL
7.5/10
72756

Thể loại: Xuyên Không

Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh FULL
7.1/10
111076

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quán Tình Yêu 12 Chòm Sao
7.2/10
2901

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chung Tình 2
7.6/10
9717

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đích Nữ Trọng Sinh Ký
7.4/10
90365

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thanh Xuân Tươi Đẹp – Ly Tuyết Diên
7.3/10
1879

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
7.9/10
908982

Thể loại: Ngôn Tình

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử
8.5/10
4561

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Nhà có hãn thê làm sao phá
7.2/10
39275

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
9.6/10
79267

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Mạt Thế

Đại Thiếu Trở Về
8/10
187548

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Kiếp Này Gặp Được Anh
7.5/10
82740

Thể loại: Ngôn Tình

Chụp Trộm Chàng Trai Bọ Cạp
7.5/10
11139

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Là Ánh Sao Ôm Lấy Biển Khơi
7.5/10
13643

Thể loại: Ngôn Tình

Tiêu Nhiên
8.5/10
8197

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới

Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể
8.5/10
14711

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Không Thành Tiểu Ni Cô Tiêu Dao, Ương Ngạnh
8.5/10
4731

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thế Gia 2
8.5/10
47350

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi
8.5/10
96074

Thể loại: Ngôn Tình

Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !
8.5/10
8888

Thể loại: Truyện Teen

Siêu Độ
8.5/10
4096

Thể loại: Truyện Khác

 Vô Tận Kiếm Trang
8.5/10
294284

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính
7.5/10
10910

Thể loại: Xuyên Không

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha
7.5/10
44722

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo
7.5/10
16767

Thể loại: Ngôn Tình

Ngừng Yêu
7.5/10
28435

Thể loại: Ngôn Tình

Tam Thê Tứ Thiếp
7.5/10
30094

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Độc Sủng Ngốc Hậu
7.5/10
542446

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Phong Ấn Tiên Tôn
7.5/10
17678

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chồng Ngốc
7.5/10
9056

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mấy Thằng Kia, Mau Biến!
7.5/10
19429

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết
7.5/10
2959

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp
7.5/10
9717

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vợ Yêu Nghiệt
7.5/10
20649

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trò Chơi Ái Tình
7.5/10
7339

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Còn Nhớ — Nhâm Bình Sinh Hệ Liệt (Phiên Ngoại)
7.5/10
2113

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nhâm Bình Sinh Chi Na Thì - Ngày Ấy
7.5/10
2180

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
30257

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Biết Mấy Tương Tư
7.5/10
2186

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Lão Gia Luyện Công Ký
7.5/10
6115

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy
7.5/10
4236

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)
7.5/10
5003

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Sắc Vi
7.5/10
5406

Thể loại: Đam Mỹ

Phu Bằng Thê Hữu
7.5/10
11914

Thể loại: Đam Mỹ

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
57381

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
30161

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?
7.5/10
3466

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
27919

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phong Khởi Đích Nhật Tử
7.5/10
15825

Thể loại: Đam Mỹ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
16037

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
15435

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cả Người Đều Là Bảo
7.5/10
161646

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư
7.5/10
5828

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
6092

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thú Thế Chi Quân Gia Biến Hoàng Phu
7.5/10
12031

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Ân Hữu Trọng Báo
7.5/10
149249

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn
7.5/10
126896

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thế Giới Văn Học Ta Đến Đây
7.5/10
1589

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
7.5/10
38610

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh
7.5/10
279129

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng