Tác Giả Quyết Tuyệt

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

7.6/10
2844

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Yêu Hậu Mị Quốc

Yêu Hậu Mị Quốc

7.9/10
4139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

7.9/10
2861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

7.6/10
3597

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

7.1/10
13481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 86
Bệ Hạ Vạn An

Bệ Hạ Vạn An

7/10
5355

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 38
Xuyên Nhanh Cầm Tay

Xuyên Nhanh Cầm Tay

7.9/10
1879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Nam Chính Không Thay Người FULL

Nam Chính Không Thay Người FULL

7.1/10
18720

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 69
Độc Sủng Sửu Phu

Độc Sủng Sửu Phu

7.6/10
6236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 41
Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

7.2/10
3110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 10
Sủng Phu Xuyên Nhanh

Sủng Phu Xuyên Nhanh

7/10
35088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 232
Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

7.5/10
4299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Chung Tình 2

Chung Tình 2

7.6/10
11125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 195
Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

8.5/10
5034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 22
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

9.6/10
83179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 98
Đại Thiếu Trở Về

Đại Thiếu Trở Về

8/10
193082

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 83
Siêu Độ

Siêu Độ

8.5/10
4482

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

7.5/10
11487

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 27
Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

7.5/10
559739

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 137
Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

7.5/10
5198

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Cả Người Đều Là Bảo

Cả Người Đều Là Bảo

7.5/10
166942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 122
Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

7.5/10
6097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 13
Ân Hữu Trọng Báo

Ân Hữu Trọng Báo

7.5/10
156407

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 122
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

7.5/10
40772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 112
Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

7.5/10
67515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 111
Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng
7.6/10
2844

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Yêu Hậu Mị Quốc
7.9/10
4139

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới
7.9/10
2861

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ
7.6/10
3597

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt
7.1/10
13481

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Bệ Hạ Vạn An
7/10
5355

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Cầm Tay
7.9/10
1879

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nam Chính Không Thay Người FULL
7.1/10
18720

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Độc Sủng Sửu Phu
7.6/10
6236

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch
7.2/10
3110

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Sủng Phu Xuyên Nhanh
7/10
35088

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký
7.5/10
4299

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chung Tình 2
7.6/10
11125

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử
8.5/10
5034

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
9.6/10
83179

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Mạt Thế

Đại Thiếu Trở Về
8/10
193082

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Siêu Độ
8.5/10
4482

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính
7.5/10
11487

Thể loại: Xuyên Không

Độc Sủng Ngốc Hậu
7.5/10
559739

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)
7.5/10
5198

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Cả Người Đều Là Bảo
7.5/10
166942

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư
7.5/10
6097

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ân Hữu Trọng Báo
7.5/10
156407

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
7.5/10
40772

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
7.5/10
67515

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế