Tác Giả Quyết Tuyệt

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

7.6/10
1252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Yêu Hậu Mị Quốc

Yêu Hậu Mị Quốc

7.9/10
2497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới

7.9/10
2151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 70
Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ

7.6/10
2972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 19
Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt

7.1/10
7845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 50
Bệ Hạ Vạn An

Bệ Hạ Vạn An

7/10
4748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 38
Xuyên Nhanh Cầm Tay

Xuyên Nhanh Cầm Tay

7.9/10
1756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Nam Chính Không Thay Người FULL

Nam Chính Không Thay Người FULL

7.1/10
17851

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 69
Độc Sủng Sửu Phu

Độc Sủng Sửu Phu

7.6/10
5220

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 41
Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch

7.2/10
2810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 10
Sủng Phu Xuyên Nhanh

Sủng Phu Xuyên Nhanh

7/10
32303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 232
Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

7.5/10
3930

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
Chung Tình 2

Chung Tình 2

7.6/10
9720

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 195
Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

8.5/10
4574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 22
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

9.6/10
79275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 98
Đại Thiếu Trở Về

Đại Thiếu Trở Về

8/10
187585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 83
Siêu Độ

Siêu Độ

8.5/10
4098

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính

7.5/10
10915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 27
Độc Sủng Ngốc Hậu

Độc Sủng Ngốc Hậu

7.5/10
542628

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 137
Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)

7.5/10
5003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Cả Người Đều Là Bảo

Cả Người Đều Là Bảo

7.5/10
161703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 122
Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư

7.5/10
5829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 13
Ân Hữu Trọng Báo

Ân Hữu Trọng Báo

7.5/10
149349

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 122
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần

7.5/10
38647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 112
Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

7.5/10
65160

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 111
Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng
7.6/10
1252

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Yêu Hậu Mị Quốc
7.9/10
2497

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tôi Nuôi Lớn Tỷ Phú Thế Giới
7.9/10
2151

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Chàng Vợ
7.6/10
2972

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Kiếp Này Tôi Muốn Làm Người Tốt
7.1/10
7845

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Bệ Hạ Vạn An
7/10
4748

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuyên Nhanh Cầm Tay
7.9/10
1756

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Nam Chính Không Thay Người FULL
7.1/10
17851

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Độc Sủng Sửu Phu
7.6/10
5220

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hướng Dẫn Chăn Nuôi Thiên Địch
7.2/10
2810

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Sủng Phu Xuyên Nhanh
7/10
32303

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký
7.5/10
3930

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chung Tình 2
7.6/10
9720

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử
8.5/10
4574

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
9.6/10
79275

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Mạt Thế

Đại Thiếu Trở Về
8/10
187585

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Siêu Độ
8.5/10
4098

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Cuộc Đời Nhân Vật Chính
7.5/10
10915

Thể loại: Xuyên Không

Độc Sủng Ngốc Hậu
7.5/10
542628

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Ta Không Yêu Ngươi (Chuyện Tình Yêu Thứ Mười)
7.5/10
5003

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Cả Người Đều Là Bảo
7.5/10
161703

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ta Không Yêu Ngươi - Chuyện Tình Thứ Tư
7.5/10
5829

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ân Hữu Trọng Báo
7.5/10
149349

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
7.5/10
38647

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
7.5/10
65160

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế