Tác Giả Tây Đại Tần

Mạt Thế Lâm Mãn

Mạt Thế Lâm Mãn

7.7/10
2795

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 30
Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert

7.4/10
14168

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 50
Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên

Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên

7.6/10
4419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 29
Yểm Ngã Lai Thời Lộ

Yểm Ngã Lai Thời Lộ

7.4/10
3384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 30
Đammỹtơ Liễu Nhân Gió Thổi Bay

Đammỹtơ Liễu Nhân Gió Thổi Bay

7.7/10
5433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 50
Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

7.6/10
2532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 21
Tôi Dựa Vào Vũ Lực Xoay Chuyển Giới Giải Trí

Tôi Dựa Vào Vũ Lực Xoay Chuyển Giới Giải Trí

7.2/10
2168

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 11
Thanh Xuyên - Ký Sự Tấn Chức Của Hoàng Quý Phi

Thanh Xuyên - Ký Sự Tấn Chức Của Hoàng Quý Phi

7.2/10
9576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

Mộc Lan Vô Huynh Trưởng

7.9/10
5673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 63
Kịch Một Vai FULL

Kịch Một Vai FULL

7.5/10
2601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 11
Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn

7.1/10
13087

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 66
Thế Giới Xuyên Qua Mau Xuyên Nữ Chủ Bình Chân Như Vại

Thế Giới Xuyên Qua Mau Xuyên Nữ Chủ Bình Chân Như Vại

7.9/10
19415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 223
Những Kẻ Cô Đơn

Những Kẻ Cô Đơn

7.6/10
2286

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 11
Thế Giới Xuyên Qua

Thế Giới Xuyên Qua

7.2/10
3872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 19
Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài

7.3/10
1709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 3
Thế Giới Xuyên Qua Dịch

Thế Giới Xuyên Qua Dịch

7.1/10
5719

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 29
Trưởng Quan Muốn Tin Tức Tố Không

Trưởng Quan Muốn Tin Tức Tố Không

7.7/10
2664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống

7.3/10
4807

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 32
Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới

7/10
11007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 117
Chia Cho Em Một Cái Đuôi

Chia Cho Em Một Cái Đuôi

7/10
5332

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 21
Diệt Kiếp

Diệt Kiếp

7.4/10
4476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 17
Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

7.5/10
21211

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Giáo Sư Muốn Thuốc Ức Chế Sao

Giáo Sư Muốn Thuốc Ức Chế Sao

7.7/10
34228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 107
Giả Làm Bạn Trai

Giả Làm Bạn Trai

9.8/10
9799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 38
Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại

5.8/10
16369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 69
TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ !

TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ !

4.9/10
26835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.8/10
85743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Nhặt Được Một Nam Nhân

Nhặt Được Một Nam Nhân

7.5/10
91435

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 49
Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

8.5/10
81575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Chương 104
Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh

8.7/10
101352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 178
Không Ngọt Bằng Em

Không Ngọt Bằng Em

7.5/10
122296

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 80
Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

8.9/10
35004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 212
Tiểu Hoa Yêu

Tiểu Hoa Yêu

8.6/10
30987

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Chương 68
Cho Em Xin Một Điếu Thuốc

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc

8.5/10
17054

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Dong Binh Thiên Hạ

Dong Binh Thiên Hạ

8.5/10
23598

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Chương 143
Hắn Với Ta - Một Chữ Hận

Hắn Với Ta - Một Chữ Hận

8.5/10
15004

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

8.5/10
8582

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 35
Yêu nữ quầy bar

Yêu nữ quầy bar

8.5/10
9532

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái !!!

Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái !!!

8.5/10
12141

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 49
Anh Hùng Đông-a Dựng Cờ Bình Mông

Anh Hùng Đông-a Dựng Cờ Bình Mông

8.5/10
27298

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 51
Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Tiệm Quan Tài Trường Sinh

7.5/10
21054

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 36
Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình

Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình

7.5/10
19822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 30
Thiên Hồn Đại Lục

Thiên Hồn Đại Lục

7.5/10
12935

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 49
Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân

7.5/10
39393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 111
Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý

7.5/10
16168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 20
Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư

7.5/10
2699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Nương Tựa Vào Nhau

Nương Tựa Vào Nhau

7.5/10
17793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân

Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân

7.5/10
3423

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 10
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

7.5/10
77645

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 84
Quy Túc

Quy Túc

7.5/10
13415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Tình Yêu Của Thỏ Và Sói

Tình Yêu Của Thỏ Và Sói

7.5/10
2830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Nam Quốc Sơn Hà

Nam Quốc Sơn Hà

7.5/10
18789

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 52
Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

7.5/10
13678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 54
Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

7.5/10
67756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 85
Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Dụ Hoặc Chi Chân Ái

7.5/10
2150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 5
Seducing Mr. Right

Seducing Mr. Right

7.5/10
6700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 13
Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam

Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam

7.5/10
5716

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 17
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

7.5/10
10668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 30
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

7.5/10
8942

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Chương 29
Anh Hùng Tiêu Sơn

Anh Hùng Tiêu Sơn

7.5/10
10179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Thuận Thiên Di Sử

Thuận Thiên Di Sử

7.5/10
9509

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Anh Linh Thần Võ Tộc Việt

Anh Linh Thần Võ Tộc Việt

7.5/10
13121

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Anh Hùng Bắc Cương

Anh Hùng Bắc Cương

7.5/10
10768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 41
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

7.5/10
15941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Chương 40
Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar)

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar)

7.5/10
12831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Đích Nữ Phải Ngoan Độc

7.5/10
16017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 41
Tôi Đã Nói Rồi! Tôi Là Con Gái

Tôi Đã Nói Rồi! Tôi Là Con Gái

7.5/10
8837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 48
Mạt Thế Lâm Mãn
7.7/10
2795

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền huyễn

Tích Trữ Không Gian Khó Khăn Để Tồn Tại Trong Thế Giới Khủng Hoảng Convert
7.4/10
14168

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên
7.6/10
4419

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Yểm Ngã Lai Thời Lộ
7.4/10
3384

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Đammỹtơ Liễu Nhân Gió Thổi Bay
7.7/10
5433

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh
7.6/10
2532

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tôi Dựa Vào Vũ Lực Xoay Chuyển Giới Giải Trí
7.2/10
2168

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thanh Xuyên - Ký Sự Tấn Chức Của Hoàng Quý Phi
7.2/10
9576

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Mộc Lan Vô Huynh Trưởng
7.9/10
5673

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Kịch Một Vai FULL
7.5/10
2601

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Hôn Nhân Chớp Nhoáng Với Bạn Trai Cũ Không Thể Ly Hôn
7.1/10
13087

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thế Giới Xuyên Qua Mau Xuyên Nữ Chủ Bình Chân Như Vại
7.9/10
19415

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Những Kẻ Cô Đơn
7.6/10
2286

Thể loại: Đô Thị

Thế Giới Xuyên Qua
7.2/10
3872

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Cái Quan Tài
7.3/10
1709

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Thế Giới Xuyên Qua Dịch
7.1/10
5719

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Trưởng Quan Muốn Tin Tức Tố Không
7.7/10
2664

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống
7.3/10
4807

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Người Tại Đấu Phá Bắt Đầu Thả Câu Vạn Giới
7/10
11007

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chia Cho Em Một Cái Đuôi
7/10
5332

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Diệt Kiếp
7.4/10
4476

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch
7.5/10
21211

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Dị Giới, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Huyền huyễn

Giáo Sư Muốn Thuốc Ức Chế Sao
7.7/10
34228

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Giả Làm Bạn Trai
9.8/10
9799

Thể loại: Hài Hước

Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại
5.8/10
16369

Thể loại: Linh Dị, Xuyên Không, Bách Hợp

TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ !
4.9/10
26835

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.8/10
85743

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nhặt Được Một Nam Nhân
7.5/10
91435

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh
8.5/10
81575

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
8.7/10
101352

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Không Ngọt Bằng Em
7.5/10
122296

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
8.9/10
35004

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tiểu Hoa Yêu
8.6/10
30987

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc
8.5/10
17054

Thể loại: Ngôn Tình

Dong Binh Thiên Hạ
8.5/10
23598

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Hắn Với Ta - Một Chữ Hận
8.5/10
15004

Thể loại: Ngôn Tình

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em
8.5/10
8582

Thể loại: Truyện Teen

Yêu nữ quầy bar
8.5/10
9532

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái !!!
8.5/10
12141

Thể loại: Truyện Teen

Anh Hùng Đông-a Dựng Cờ Bình Mông
8.5/10
27298

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tiệm Quan Tài Trường Sinh
7.5/10
21054

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình
7.5/10
19822

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thiên Hồn Đại Lục
7.5/10
12935

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
7.5/10
39393

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thầy Giáo Trương Và Thầy Giáo Lý
7.5/10
16168

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Điện Hạ Dụ Phi: Tuyệt Sủng Bao Cỏ Tam Tiểu Thư
7.5/10
2699

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nương Tựa Vào Nhau
7.5/10
17793

Thể loại: Đam Mỹ

Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân
7.5/10
3423

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
7.5/10
77645

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Quy Túc
7.5/10
13415

Thể loại: Đam Mỹ

Tình Yêu Của Thỏ Và Sói
7.5/10
2830

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nam Quốc Sơn Hà
7.5/10
18789

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
7.5/10
13678

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
7.5/10
67756

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Dụ Hoặc Chi Chân Ái
7.5/10
2150

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Seducing Mr. Right
7.5/10
6700

Thể loại: Phương Tây

Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam
7.5/10
5716

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Động Đình Hồ Ngoại Sử
7.5/10
10668

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Cẩm Khê Di Hận
7.5/10
8942

Thể loại: Lịch Sử

Anh Hùng Tiêu Sơn
7.5/10
10179

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thuận Thiên Di Sử
7.5/10
9509

Thể loại: Kiếm Hiệp

Anh Linh Thần Võ Tộc Việt
7.5/10
13121

Thể loại: Kiếm Hiệp

Anh Hùng Bắc Cương
7.5/10
10768

Thể loại: Kiếm Hiệp

Anh Hùng Lĩnh Nam
7.5/10
15941

Thể loại: Lịch Sử, Kiếm Hiệp

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar)
7.5/10
12831

Thể loại: Ngôn Tình

Đích Nữ Phải Ngoan Độc
7.5/10
16017

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Tôi Đã Nói Rồi! Tôi Là Con Gái
7.5/10
8837

Thể loại: Truyện Teen