Tác Giả Vô Ưu

Thiên Mệnh Chí Tôn

Thiên Mệnh Chí Tôn

8.5/10
19935

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 396
Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

7.8/10
10991

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Làm Bạn Giường Với Đối Tượng Liên Hôn

Làm Bạn Giường Với Đối Tượng Liên Hôn

8.3/10
145091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 128
Thiên Địa Chí Công

Thiên Địa Chí Công

7.9/10
1922

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 53
Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế

7.9/10
19825

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 162
Bác Sĩ Nguy Hiểm

Bác Sĩ Nguy Hiểm

7.9/10
42001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 1044
Khó Nói Lời Yêu

Khó Nói Lời Yêu

7.6/10
2026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 41
Ta Muốn Tu Tiên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

Ta Muốn Tu Tiên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ

7.5/10
1366

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 8
Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về

7.3/10
2241

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 35
Thập Niên 70 Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con

Thập Niên 70 Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con

7.3/10
22013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Vận Rủi Một Mất Một Còn

Vận Rủi Một Mất Một Còn

7.2/10
2501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 37
Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới

7.9/10
51805

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 50
Định Mệnh Không Thể Đùa

Định Mệnh Không Thể Đùa

7.8/10
2089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

7.5/10
5439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Tàn Nhẫn Người Chồng Máu Lạnh

Tàn Nhẫn Người Chồng Máu Lạnh

7.5/10
3965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Nhân Sinh Chi Khởi FULL

Nhân Sinh Chi Khởi FULL

7.2/10
2997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Chương 5
Cứ Ngỡ Là Phim

Cứ Ngỡ Là Phim

7.7/10
2147

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 18
Mối Tình Thắm Thiết

Mối Tình Thắm Thiết

7.4/10
1771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Rực Sáng Lòng Tôi FULL

Rực Sáng Lòng Tôi FULL

7.8/10
64755

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 70
Nhân Sinh Chi Khởi Độc Sủng Chỉ Mình Em

Nhân Sinh Chi Khởi Độc Sủng Chỉ Mình Em

7.1/10
14658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự

Chương 19
Như Ý Truyện Đồng Nhân Văn Chi Lương Thời Yến Uyển

Như Ý Truyện Đồng Nhân Văn Chi Lương Thời Yến Uyển

7.1/10
2429

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Ta Dục Tu Tiên Ngày Càng 3000

Ta Dục Tu Tiên Ngày Càng 3000

8.2/10
13864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 242
Tình Yêu Là Một Quả Trứng FULL

Tình Yêu Là Một Quả Trứng FULL

7.2/10
2236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Băng Cửu Đồng Nhân [sau Khi Trọng Sinh Ta Vẫn Yêu Người]

Băng Cửu Đồng Nhân [sau Khi Trọng Sinh Ta Vẫn Yêu Người]

7.9/10
6159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 38
An Tư Công Chúa

An Tư Công Chúa

7.5/10
4205

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Việt Nam, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 19
Dễ Cháy Dễ Nổ

Dễ Cháy Dễ Nổ

7.6/10
2962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi FULL

Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi FULL

7.6/10
15715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 45
Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp FULL

Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp FULL

7/10
51992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 73
Trà Ấm Bán Hạ

Trà Ấm Bán Hạ

7.5/10
9049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 54
Nhờ Yêu Kiều Bỏ Nóng Nảy

Nhờ Yêu Kiều Bỏ Nóng Nảy

7.1/10
1898

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

7.4/10
12324

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 40
Xuyên Nhanh Thần Chủ Đại Nhân Chờ Một Chút

Xuyên Nhanh Thần Chủ Đại Nhân Chờ Một Chút

7.3/10
2193

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Cô Ấy Là Để Sủng Phần 2 FULL

Cô Ấy Là Để Sủng Phần 2 FULL

7.6/10
10406

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Cô Vợ Câm Tổng Tài Hãy Yêu Đi! FULL

Cô Vợ Câm Tổng Tài Hãy Yêu Đi! FULL

7.6/10
159469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 85
Hỏa Phụng Hoàng FULL

Hỏa Phụng Hoàng FULL

7.9/10
38604

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 57
Chạy Đâu Cho Thoát Mama Đến Rồi!

Chạy Đâu Cho Thoát Mama Đến Rồi!

7.4/10
14561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

9.3/10
98940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Vợ Cũ Mất Trí

Vợ Cũ Mất Trí

7/10
60823

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

7.9/10
22271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không

Chương 171
CÔ ẤY LÀ ĐỂ SỦNG ( PHẦN 2 )

CÔ ẤY LÀ ĐỂ SỦNG ( PHẦN 2 )

6.1/10
19393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 56
Cô Ấy Là Để Sủng!

Cô Ấy Là Để Sủng!

6.5/10
48686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
SẾP CỦA TÔI LÀ MỘT ÔNG CHÚ!

SẾP CỦA TÔI LÀ MỘT ÔNG CHÚ!

7.3/10
36072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
GIANG TỔNG LẠC MẤT VỢ!

GIANG TỔNG LẠC MẤT VỢ!

6.6/10
18974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

6.9/10
53626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 580
Có Được Em

Có Được Em

7.5/10
50803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

7.5/10
968943

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 122
Theo Đuổi Nam Thần: Bác Sĩ, Em Bệnh Rồi!

Theo Đuổi Nam Thần: Bác Sĩ, Em Bệnh Rồi!

7.5/10
4192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

7.5/10
31963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 47
Ngoại Truyện Sam Sam: Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn

Ngoại Truyện Sam Sam: Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn

7.5/10
13593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 16
Gió Đông Tiều Tụy

Gió Đông Tiều Tụy

7.5/10
12061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Tuý Hoa Ấm

Tuý Hoa Ấm

7.5/10
5829

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

7.5/10
23162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 108
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
3191

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Nữ Chủ, Ta Và Ngươi Làm Bạn Nào: Hai Tên Phúc Hắc Tránh Xa Tụi Ta Ra

Nữ Chủ, Ta Và Ngươi Làm Bạn Nào: Hai Tên Phúc Hắc Tránh Xa Tụi Ta Ra

7.5/10
1527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 1
Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm

Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm

7.5/10
44066

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 68
Thiên Mệnh Chí Tôn
8.5/10
19935

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma
7.8/10
10991

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Bạn Giường Với Đối Tượng Liên Hôn
8.3/10
145091

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thiên Địa Chí Công
7.9/10
1922

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cô Vợ Rắc Rối Của Ảnh Đế
7.9/10
19825

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bác Sĩ Nguy Hiểm
7.9/10
42001

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Khó Nói Lời Yêu
7.6/10
2026

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Ta Muốn Tu Tiên Thì Mỗi Ngày Phải Viết 3000 Chữ
7.5/10
1366

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về
7.3/10
2241

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Sống Lại Trước Khi Bỏ Chồng Bỏ Con
7.3/10
22013

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vận Rủi Một Mất Một Còn
7.2/10
2501

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới
7.9/10
51805

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Định Mệnh Không Thể Đùa
7.8/10
2089

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Nhân Không Hạnh Phúc
7.5/10
5439

Thể loại: Ngôn Tình

Tàn Nhẫn Người Chồng Máu Lạnh
7.5/10
3965

Thể loại: Ngôn Tình

Nhân Sinh Chi Khởi FULL
7.2/10
2997

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Cứ Ngỡ Là Phim
7.7/10
2147

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mối Tình Thắm Thiết
7.4/10
1771

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Rực Sáng Lòng Tôi FULL
7.8/10
64755

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nhân Sinh Chi Khởi Độc Sủng Chỉ Mình Em
7.1/10
14658

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự

Như Ý Truyện Đồng Nhân Văn Chi Lương Thời Yến Uyển
7.1/10
2429

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Ta Dục Tu Tiên Ngày Càng 3000
8.2/10
13864

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Tình Yêu Là Một Quả Trứng FULL
7.2/10
2236

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Băng Cửu Đồng Nhân [sau Khi Trọng Sinh Ta Vẫn Yêu Người]
7.9/10
6159

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Truyện Khác

An Tư Công Chúa
7.5/10
4205

Thể loại: Cổ Đại, Việt Nam, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Dễ Cháy Dễ Nổ
7.6/10
2962

Thể loại: Ngôn Tình

Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi FULL
7.6/10
15715

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp FULL
7/10
51992

Thể loại: Đam Mỹ

Trà Ấm Bán Hạ
7.5/10
9049

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nhờ Yêu Kiều Bỏ Nóng Nảy
7.1/10
1898

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn
7.4/10
12324

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Thần Chủ Đại Nhân Chờ Một Chút
7.3/10
2193

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cô Ấy Là Để Sủng Phần 2 FULL
7.6/10
10406

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Câm Tổng Tài Hãy Yêu Đi! FULL
7.6/10
159469

Thể loại: Ngôn Tình

Hỏa Phụng Hoàng FULL
7.9/10
38604

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chạy Đâu Cho Thoát Mama Đến Rồi!
7.4/10
14561

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào
9.3/10
98940

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Cũ Mất Trí
7/10
60823

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Y Độc Phi: Bệnh Kiều Vương Gia Thỉnh Tự Trọng
7.9/10
22271

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không

CÔ ẤY LÀ ĐỂ SỦNG ( PHẦN 2 )
6.1/10
19393

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Ấy Là Để Sủng!
6.5/10
48686

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

SẾP CỦA TÔI LÀ MỘT ÔNG CHÚ!
7.3/10
36072

Thể loại: Ngôn Tình

GIANG TỔNG LẠC MẤT VỢ!
6.6/10
18974

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Là Một Thanh Ma Kiếm
6.9/10
53626

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Có Được Em
7.5/10
50803

Thể loại: Ngôn Tình

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
7.5/10
968943

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Theo Đuổi Nam Thần: Bác Sĩ, Em Bệnh Rồi!
7.5/10
4192

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em
7.5/10
31963

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ngoại Truyện Sam Sam: Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn
7.5/10
13593

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Gió Đông Tiều Tụy
7.5/10
12061

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuý Hoa Ấm
7.5/10
5829

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
7.5/10
23162

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Xuyên Không

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
3191

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nữ Chủ, Ta Và Ngươi Làm Bạn Nào: Hai Tên Phúc Hắc Tránh Xa Tụi Ta Ra
7.5/10
1527

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
7.5/10
44066

Thể loại: Truyện Teen