Tác Giả Di Thiên Đại Hạ

Tiên Tử Xin Nghe Ta Giải Thích Bản Dịch

Tiên Tử Xin Nghe Ta Giải Thích Bản Dịch

7.9/10
1199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 25
Độ Hồn Sư

Độ Hồn Sư

7.8/10
1047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 6
Mạt Thế Vị Vương

Mạt Thế Vị Vương

7.7/10
1352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Chương 31
Là Bé Cưng Của Người

Là Bé Cưng Của Người

8.4/10
2234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 66
Nhập Hoạ

Nhập Hoạ

8/10
1762

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

7.2/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 0
Như Mộng Giai Kỳ

Như Mộng Giai Kỳ

7.1/10
1265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên

Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên

7.3/10
1597

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 32
Mây Trời Ngập Nắng

Mây Trời Ngập Nắng

8.4/10
1486

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 12
Thập Niên 70 Quân Hôn Khiêu Chiến Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng

Thập Niên 70 Quân Hôn Khiêu Chiến Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng

7.6/10
1296

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 6
Honey

Honey

7.7/10
5827

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 25
Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới

Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới

7.2/10
2428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Thuyền Không Cập Bến

Thuyền Không Cập Bến

7.2/10
1673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

8.1/10
1065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 4
Đồ Đệ Hắn Cứ Không Chịu Uống Thuốc

Đồ Đệ Hắn Cứ Không Chịu Uống Thuốc

7.7/10
1239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Đêm Tối Người Giữ Lửa

Đêm Tối Người Giữ Lửa

7.9/10
1561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 19
Thập Niên 70 Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

Thập Niên 70 Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

7/10
1235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Sau Khi Gả Cho Anh Trai Nam Chính Nữ Phụ Thức Tỉnh Rồi

Sau Khi Gả Cho Anh Trai Nam Chính Nữ Phụ Thức Tỉnh Rồi

7.9/10
1362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 7
Biến Kỹ Nữ Thành Lương Nữ H

Biến Kỹ Nữ Thành Lương Nữ H

7.2/10
2002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Chương 5
Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

7.8/10
5523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 286
Chồng Ngốc Của Tôi Là Mafia

Chồng Ngốc Của Tôi Là Mafia

7.7/10
3244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Trò Chơi Ngừng Phục Chỉ Có Ta Biết Xâm Lấn Thực Tế

Trò Chơi Ngừng Phục Chỉ Có Ta Biết Xâm Lấn Thực Tế

7.7/10
5613

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 50
Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

7.9/10
3270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 20
Một phút sai lầm

Một phút sai lầm

8.5/10
4615

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 100
Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

7.7/10
1511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Huyền Thanh

Huyền Thanh

7.6/10
1251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 5
Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

7.8/10
2726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 24
Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí

Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí

7/10
1229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 3
Biểu Tiểu Thư Muốn Xuất Gia FULL

Biểu Tiểu Thư Muốn Xuất Gia FULL

7.1/10
32400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Quan Trường

Chương 50
Dấu Chân Thời Gian FULL

Dấu Chân Thời Gian FULL

7.3/10
12731

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 63
Quãng Đời Còn Lại Là Em

Quãng Đời Còn Lại Là Em

7.4/10
4185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 51
Nguyên Hạo Gia Viên

Nguyên Hạo Gia Viên

7.8/10
2742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 33
Trọng Sinh 1988 Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại

Trọng Sinh 1988 Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại

7.4/10
12862

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Bạn Trai Meo Meo Của Tôi

Bạn Trai Meo Meo Của Tôi

7.2/10
1727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Cuộc Phản Công Của Fan Não Tàn

Cuộc Phản Công Của Fan Não Tàn

7.4/10
1553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 4
Blogger Ẩm Thực Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Gia Đấu

Blogger Ẩm Thực Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Gia Đấu

7/10
13659

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Chuyến Xe Của Quỷ FULL

Chuyến Xe Của Quỷ FULL

7.4/10
3479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 7
Tà Đế Cuồng Hậu Phế Vật Cửu Tiểu Thư

Tà Đế Cuồng Hậu Phế Vật Cửu Tiểu Thư

7.4/10
3962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 19
Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

7.9/10
12894

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 230
Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1 FULL

Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1 FULL

7.9/10
15209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 126
Thân Vô Thải Vũ FULL

Thân Vô Thải Vũ FULL

7.3/10
1902

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 4
Cá Mập Và Trà

Cá Mập Và Trà

7.6/10
2142

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Nhất Mộng Hóa Nhân Sinh

Nhất Mộng Hóa Nhân Sinh

7.8/10
1958

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 9
Xuyên Nhanh Chi Làm Ruộng Lão Thái Thái

Xuyên Nhanh Chi Làm Ruộng Lão Thái Thái

8.3/10
34643

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 336
Thương Nhân Hạt Giống Thời Cổ Đại

Thương Nhân Hạt Giống Thời Cổ Đại

7.8/10
1477

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 5
Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

7.9/10
5110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 35
Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ

Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ

7.6/10
5627

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 56
Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu

7.7/10
155873

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 235
Xuyên Thư Sau Xử Lý Cái Kia Vạn Nhân Mê Ta Thành Công Thượng Vị

Xuyên Thư Sau Xử Lý Cái Kia Vạn Nhân Mê Ta Thành Công Thượng Vị

8.2/10
13920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 218
Tiểu Pháo Hôi Thật Sự Hảo Hoảng Xuyên Nhanh

Tiểu Pháo Hôi Thật Sự Hảo Hoảng Xuyên Nhanh

8.2/10
18064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu

Chương 182
Dorothy Cấm Mật Thư Điển

Dorothy Cấm Mật Thư Điển

7.2/10
18197

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 458
Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

7.1/10
4609

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 62
Tuyệt Phẩm Nhân Sinh FULL

Tuyệt Phẩm Nhân Sinh FULL

7.7/10
11199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Được Chiều Chuộng Bởi Bạn Cùng Phòng Thẳng Nam

Được Chiều Chuộng Bởi Bạn Cùng Phòng Thẳng Nam

7/10
2646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Xuyên Thành Thư Sinh Lang

Xuyên Thành Thư Sinh Lang

8.5/10
20934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 162
Thập Niên 70 Gả Cho Người Chồng Tàn Tật

Thập Niên 70 Gả Cho Người Chồng Tàn Tật

7.6/10
16750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Trọng Sinh Cưới Đối Chiếu Tổ Làm Phu Lang

Trọng Sinh Cưới Đối Chiếu Tổ Làm Phu Lang

8.5/10
28748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 140
Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70

7.2/10
10011

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Nương Tử Nhà Ta Không Thích Hợp Dịch

Nương Tử Nhà Ta Không Thích Hợp Dịch

7.2/10
37624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 70
Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch

7.4/10
1667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 3
Bích Lạc Thiên Đao

Bích Lạc Thiên Đao

7.1/10
3713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 30
Bá Vương Chi Lộ

Bá Vương Chi Lộ

7.2/10
10588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 138
Xuyên Thành Vật Hi Sinh Của Truyện Cung Đấu FULL

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Của Truyện Cung Đấu FULL

7.3/10
45809

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 45
Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết

7.8/10
17427

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 46
Ngốc Phu Chồng Ngốc

Ngốc Phu Chồng Ngốc

7.3/10
1846

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Thiên Mệnh Phù Du

Thiên Mệnh Phù Du

7.4/10
2895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 13
Bạn Trai Luôn Muốn Chia Tay Với Tôi FULL

Bạn Trai Luôn Muốn Chia Tay Với Tôi FULL

7.1/10
2859

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Lão Vương Nhà Bên FULL

Lão Vương Nhà Bên FULL

7.1/10
3985

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

7.9/10
34988

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 68
Xuyên Nhanh Siêu Cấp Đại Não

Xuyên Nhanh Siêu Cấp Đại Não

7.1/10
7032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 48
Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

7.1/10
4582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 17
Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

7.4/10
37933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 2531
Trang Viên Yêu Quái

Trang Viên Yêu Quái

7.1/10
2012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 4
Yêu Cuồng Loạn

Yêu Cuồng Loạn

7.4/10
11443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc

7.5/10
2873

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 13
Chó Sói FULL

Chó Sói FULL

7.3/10
11807

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Attack On Titan Thế Giới Siêu Nhàm Chán

Attack On Titan Thế Giới Siêu Nhàm Chán

7.1/10
2312

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 5
Hoàng Tử Yêu Nghiệt Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Hoàng Tử Yêu Nghiệt Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

7.1/10
17402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 46
Ba Nghìn Kiếm Giới Bản Dịch

Ba Nghìn Kiếm Giới Bản Dịch

7.2/10
13239

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 80
Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ

Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ

7.5/10
3685

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Tiểu Thỏ Tinh Có Một Ý Tưởng Lớn Mật FULL

Tiểu Thỏ Tinh Có Một Ý Tưởng Lớn Mật FULL

7.2/10
5921

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Bts Imagine Bts Fanfiction Thanh Xuân Cuồng Nhiệt

Bts Imagine Bts Fanfiction Thanh Xuân Cuồng Nhiệt

7.5/10
3158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

7/10
7717

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Phương Tây, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 25
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng FULL

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng FULL

7.6/10
75401

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 217
Thủ Trưởng Mỹ Vị Trên Bàn Làm Việc FULL

Thủ Trưởng Mỹ Vị Trên Bàn Làm Việc FULL

7.5/10
13333

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 34
Mê Tông Chi Quốc FULL

Mê Tông Chi Quốc FULL

7.7/10
13303

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Huyền huyễn

Chương 55
Song Phu Tranh Sủng

Song Phu Tranh Sủng

7.5/10
2981

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Người Tại Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hôn Khí Vận Chi Nữ

Người Tại Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hôn Khí Vận Chi Nữ

7.1/10
2942

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 8
Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

7.2/10
25385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 100
Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác FULL

Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác FULL

7.8/10
124090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 63
Hừng Đông Kế Tiếp

Hừng Đông Kế Tiếp

7.1/10
6879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 15
Hàm Đào FULL

Hàm Đào FULL

7.8/10
76473

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 204
Tả Đạo Khuynh Thiên

Tả Đạo Khuynh Thiên

7/10
32725

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Mạt Nhật Chi Vương

Mạt Nhật Chi Vương

7.8/10
3017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 8
Ngã Thị Chí Tôn

Ngã Thị Chí Tôn

7.2/10
6575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 32
Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

Độ Thiện Cảm Hôn Nhân

7.4/10
6534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 39
Omega Hắc Đạo Của Thượng Tướng Liên Bang

Omega Hắc Đạo Của Thượng Tướng Liên Bang

7.4/10
3505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 9
Sống Lại Tương Lai Chi Thực Thần

Sống Lại Tương Lai Chi Thực Thần

7.8/10
12913

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 56
Sư Phụ Ta Thật Là Chồng Tương Lai Của Ngươi !

Sư Phụ Ta Thật Là Chồng Tương Lai Của Ngươi !

7.4/10
5144

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 30
Trường Uyên Thanh Hành Đăng

Trường Uyên Thanh Hành Đăng

7.4/10
2172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Tiên Tử Xin Nghe Ta Giải Thích Bản Dịch
7.9/10
1199

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Độ Hồn Sư
7.8/10
1047

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Mạt Thế Vị Vương
7.7/10
1352

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Là Bé Cưng Của Người
8.4/10
2234

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Nhập Hoạ
8/10
1762

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh
7.2/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Như Mộng Giai Kỳ
7.1/10
1265

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên
7.3/10
1597

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mây Trời Ngập Nắng
8.4/10
1486

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Quân Hôn Khiêu Chiến Tôi Mặc Kệ Mọi Thứ Thành Đoàn Sủng
7.6/10
1296

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Honey
7.7/10
5827

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới
7.2/10
2428

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thuyền Không Cập Bến
7.2/10
1673

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi
8.1/10
1065

Thể loại: Cổ Đại

Đồ Đệ Hắn Cứ Không Chịu Uống Thuốc
7.7/10
1239

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Đêm Tối Người Giữ Lửa
7.9/10
1561

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Gả Cho Đại Lão Tàn Tật
7/10
1235

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sau Khi Gả Cho Anh Trai Nam Chính Nữ Phụ Thức Tỉnh Rồi
7.9/10
1362

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Biến Kỹ Nữ Thành Lương Nữ H
7.2/10
2002

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn
7.8/10
5523

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chồng Ngốc Của Tôi Là Mafia
7.7/10
3244

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trò Chơi Ngừng Phục Chỉ Có Ta Biết Xâm Lấn Thực Tế
7.7/10
5613

Thể loại: Trọng Sinh

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu
7.9/10
3270

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Một phút sai lầm
8.5/10
4615

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế
7.7/10
1511

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Huyền Thanh
7.6/10
1251

Thể loại: Cổ Đại

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản
7.8/10
2726

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Thanh Xuân Có Cậu Không Uổng Phí
7/10
1229

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Biểu Tiểu Thư Muốn Xuất Gia FULL
7.1/10
32400

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Quan Trường

Dấu Chân Thời Gian FULL
7.3/10
12731

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Quãng Đời Còn Lại Là Em
7.4/10
4185

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Nguyên Hạo Gia Viên
7.8/10
2742

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Trọng Sinh 1988 Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại
7.4/10
12862

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Bạn Trai Meo Meo Của Tôi
7.2/10
1727

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Cuộc Phản Công Của Fan Não Tàn
7.4/10
1553

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Blogger Ẩm Thực Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn Trong Truyện Gia Đấu
7/10
13659

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chuyến Xe Của Quỷ FULL
7.4/10
3479

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Ngôn Tình

Tà Đế Cuồng Hậu Phế Vật Cửu Tiểu Thư
7.4/10
3962

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái
7.9/10
12894

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1 FULL
7.9/10
15209

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thân Vô Thải Vũ FULL
7.3/10
1902

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cá Mập Và Trà
7.6/10
2142

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Nhất Mộng Hóa Nhân Sinh
7.8/10
1958

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Chi Làm Ruộng Lão Thái Thái
8.3/10
34643

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thương Nhân Hạt Giống Thời Cổ Đại
7.8/10
1477

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất
7.9/10
5110

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Một Lần Không Cẩn Thận Thành Đạo Tổ
7.6/10
5627

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trọng Sinh Chi Tướng Môn Độc Hậu
7.7/10
155873

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thư Sau Xử Lý Cái Kia Vạn Nhân Mê Ta Thành Công Thượng Vị
8.2/10
13920

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Pháo Hôi Thật Sự Hảo Hoảng Xuyên Nhanh
8.2/10
18064

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Gia Đấu

Dorothy Cấm Mật Thư Điển
7.2/10
18197

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ
7.1/10
4609

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tuyệt Phẩm Nhân Sinh FULL
7.7/10
11199

Thể loại: Ngôn Tình

Được Chiều Chuộng Bởi Bạn Cùng Phòng Thẳng Nam
7/10
2646

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Xuyên Thành Thư Sinh Lang
8.5/10
20934

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Gả Cho Người Chồng Tàn Tật
7.6/10
16750

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trọng Sinh Cưới Đối Chiếu Tổ Làm Phu Lang
8.5/10
28748

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ Thập Niên 70
7.2/10
10011

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nương Tử Nhà Ta Không Thích Hợp Dịch
7.2/10
37624

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Trở Thành Mục Tiêu Công Lược Mỗi Ngày Đều Xem Đại Lão Diễn Kịch
7.4/10
1667

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bích Lạc Thiên Đao
7.1/10
3713

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Bá Vương Chi Lộ
7.2/10
10588

Thể loại: Huyền huyễn

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Của Truyện Cung Đấu FULL
7.3/10
45809

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Thành Vật Hi Sinh Đành Tìm Đường Chết
7.8/10
17427

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ngốc Phu Chồng Ngốc
7.3/10
1846

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thiên Mệnh Phù Du
7.4/10
2895

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Bạn Trai Luôn Muốn Chia Tay Với Tôi FULL
7.1/10
2859

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Lão Vương Nhà Bên FULL
7.1/10
3985

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em
7.9/10
34988

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Siêu Cấp Đại Não
7.1/10
7032

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế
7.1/10
4582

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái
7.4/10
37933

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trang Viên Yêu Quái
7.1/10
2012

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Yêu Cuồng Loạn
7.4/10
11443

Thể loại: Ngôn Tình

Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc
7.5/10
2873

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chó Sói FULL
7.3/10
11807

Thể loại: Đam Mỹ

Attack On Titan Thế Giới Siêu Nhàm Chán
7.1/10
2312

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Hoàng Tử Yêu Nghiệt Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi
7.1/10
17402

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Ba Nghìn Kiếm Giới Bản Dịch
7.2/10
13239

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ
7.5/10
3685

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tiểu Thỏ Tinh Có Một Ý Tưởng Lớn Mật FULL
7.2/10
5921

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bts Imagine Bts Fanfiction Thanh Xuân Cuồng Nhiệt
7.5/10
3158

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn
7/10
7717

Thể loại: Lịch Sử, Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Dị Giới, Việt Nam, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Mạt Thế, Phương Tây, Đông Phương, Huyền huyễn

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng FULL
7.6/10
75401

Thể loại: Ngôn Tình

Thủ Trưởng Mỹ Vị Trên Bàn Làm Việc FULL
7.5/10
13333

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Mê Tông Chi Quốc FULL
7.7/10
13303

Thể loại: Trinh Thám, Huyền huyễn

Song Phu Tranh Sủng
7.5/10
2981

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tại Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hôn Khí Vận Chi Nữ
7.1/10
2942

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế
7.2/10
25385

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Xuyên Qua Thành Vị Hôn Thê Của Vai Ác FULL
7.8/10
124090

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hừng Đông Kế Tiếp
7.1/10
6879

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hàm Đào FULL
7.8/10
76473

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tả Đạo Khuynh Thiên
7/10
32725

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Mạt Nhật Chi Vương
7.8/10
3017

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Ngã Thị Chí Tôn
7.2/10
6575

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Độ Thiện Cảm Hôn Nhân
7.4/10
6534

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Omega Hắc Đạo Của Thượng Tướng Liên Bang
7.4/10
3505

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sống Lại Tương Lai Chi Thực Thần
7.8/10
12913

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Sư Phụ Ta Thật Là Chồng Tương Lai Của Ngươi !
7.4/10
5144

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Trường Uyên Thanh Hành Đăng
7.4/10
2172

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn