Tác Giả Lục Dã Thiên Hạc

Lão Vương Nhà Bên FULL

Lão Vương Nhà Bên FULL

7.1/10
2968

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Hàm Đào FULL

Hàm Đào FULL

7.8/10
65646

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 204
Dùng Răng Thành Danh

Dùng Răng Thành Danh

7.5/10
7273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Vệ Sĩ Tạm Thời

Vệ Sĩ Tạm Thời

7.5/10
46992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 132
Xoay Trái Xoay Phải

Xoay Trái Xoay Phải

7.5/10
1960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Chương 3
Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

7.5/10
95880

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 102
Chước Lộc

Chước Lộc

7.5/10
60774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 95
Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

7.5/10
82636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 124
Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

7.5/10
131405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 127
Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

7.5/10
97795

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 131
Vườn Trẻ Thiên Đình

Vườn Trẻ Thiên Đình

7.5/10
12250

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Chương 29
Phượng Ly Thiên

Phượng Ly Thiên

7.5/10
74469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 112
Tiên Mãn Cung Đường

Tiên Mãn Cung Đường

7.5/10
45132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 138
Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

7.5/10
83936

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 102
Thê Vi Thượng

Thê Vi Thượng

7.5/10
224629

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 108
Lão Vương Nhà Bên FULL
7.1/10
2968

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hàm Đào FULL
7.8/10
65646

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Dùng Răng Thành Danh
7.5/10
7273

Thể loại: Đam Mỹ

Vệ Sĩ Tạm Thời
7.5/10
46992

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xoay Trái Xoay Phải
7.5/10
1960

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)
7.5/10
95880

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chước Lộc
7.5/10
60774

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
7.5/10
82636

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!
7.5/10
131405

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết
7.5/10
97795

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Vườn Trẻ Thiên Đình
7.5/10
12250

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị

Phượng Ly Thiên
7.5/10
74469

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tiên Mãn Cung Đường
7.5/10
45132

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Quân Vi Hạ
7.5/10
83936

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thê Vi Thượng
7.5/10
224629

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ