Tác Giả Thất Nguyệt

Hậu Cung Hài Tử Vương

Hậu Cung Hài Tử Vương

7.5/10
1991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Tham Niệm

Tham Niệm

7.2/10
2875

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Xuyên Thành Quản Gia Bên Cạnh Tổng Tài Bá Đạo

Xuyên Thành Quản Gia Bên Cạnh Tổng Tài Bá Đạo

7.6/10
1838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 8
Thập Niên 60 Trọng Sinh Thành Cẩm Lý Tôi Cầm Theo Hàng Tỷ Vật Tư Xoay Người

Thập Niên 60 Trọng Sinh Thành Cẩm Lý Tôi Cầm Theo Hàng Tỷ Vật Tư Xoay Người

7.5/10
2973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Môi Hôn Đỏ

Môi Hôn Đỏ

8.2/10
2788

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 46
Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ - Thất Nguyệt

Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ - Thất Nguyệt

7.4/10
2356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Ba Điều Ước

Ba Điều Ước

8.1/10
1424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Thập Niên 70 Lão Đại Nông Khoa Làm Giàu Ở Niên Đại Văn

Thập Niên 70 Lão Đại Nông Khoa Làm Giàu Ở Niên Đại Văn

7.2/10
1216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Chương 5
Sư Tôn Cái Này Hướng Sư Nghịch Đồ Mới Không Phải Thánh Tử

Sư Tôn Cái Này Hướng Sư Nghịch Đồ Mới Không Phải Thánh Tử

7.5/10
2889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 33
Thập Niên 80 Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Thập Niên 80 Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

7.3/10
1281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Niên Đại 70 Quân Hôn Trớ Trêu Vợ Vô Sinh Lại Mang Thai

Niên Đại 70 Quân Hôn Trớ Trêu Vợ Vô Sinh Lại Mang Thai

7.3/10
1426

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 3
Bình Nam Tri Vi FULL

Bình Nam Tri Vi FULL

7.7/10
2872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Mang Theo Không Gian Vật Tư Cùng Bà Bà Xuyên Thư Qua Niên Đại 60 Dưỡng Oa Nhi

Mang Theo Không Gian Vật Tư Cùng Bà Bà Xuyên Thư Qua Niên Đại 60 Dưỡng Oa Nhi

7.2/10
14667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Sách Gả Cho Trạng Nguyên Lang Chán Đời

Xuyên Sách Gả Cho Trạng Nguyên Lang Chán Đời

7.7/10
1776

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Phụ Nữ Trả Nợ

Phụ Nữ Trả Nợ

7.6/10
2354

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Bình Truyện

Vân Bình Truyện

7.6/10
2604

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 30
Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

7.9/10
16038

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 64
Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử

Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử

7.2/10
3638

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 12
Phi Tần Dắng Tường

Phi Tần Dắng Tường

7.2/10
4557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Chương 58
Tẩy Duyên Hoa FULL

Tẩy Duyên Hoa FULL

7.2/10
29919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 31
Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

7.3/10
26979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 227
Đại Hạ Văn Thánh Dịch

Đại Hạ Văn Thánh Dịch

7.2/10
19237

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 88
Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL

Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL

7/10
2522

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

7.7/10
2717

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

7.9/10
7838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 27
Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL

Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL

7.1/10
10580

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 50
Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

7.7/10
19963

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Người Đọc Sách Đại Ngụy

Người Đọc Sách Đại Ngụy

7.6/10
15382

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

7.6/10
36724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 58
Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

7.9/10
3916

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 20
Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL

Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL

7.9/10
20459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 67
Vì Ngày Hoa Nở

Vì Ngày Hoa Nở

7.9/10
14904

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL

Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL

7.5/10
33341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 59
Côn Luân Ma Chủ

Côn Luân Ma Chủ

7/10
170923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1050
[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

10.1/10
18991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 41
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

8.3/10
318672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 581
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

7.5/10
432780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 1310
Yêu Người Hai Vạn Dặm

Yêu Người Hai Vạn Dặm

7.5/10
4952

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

7.5/10
54768

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 94
Khắc Tinh

Khắc Tinh

7.5/10
2600

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

7.5/10
26655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 66
Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

7.5/10
143539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 355
Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miên Hoa Chủng Thực Viên

7.5/10
4670

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 16
Yêu Tôi Xin Hãy Nói

Yêu Tôi Xin Hãy Nói

7.5/10
22419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

7.5/10
6906

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

7.5/10
96088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 93
Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

7.5/10
4346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Tinh Ngự

Tinh Ngự

7.5/10
437263

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 697
Hậu Cung Hài Tử Vương
7.5/10
1991

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Tham Niệm
7.2/10
2875

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Quản Gia Bên Cạnh Tổng Tài Bá Đạo
7.6/10
1838

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên 60 Trọng Sinh Thành Cẩm Lý Tôi Cầm Theo Hàng Tỷ Vật Tư Xoay Người
7.5/10
2973

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Môi Hôn Đỏ
8.2/10
2788

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ - Thất Nguyệt
7.4/10
2356

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ba Điều Ước
8.1/10
1424

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Lão Đại Nông Khoa Làm Giàu Ở Niên Đại Văn
7.2/10
1216

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Đông Phương

Sư Tôn Cái Này Hướng Sư Nghịch Đồ Mới Không Phải Thánh Tử
7.5/10
2889

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày
7.3/10
1281

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Niên Đại 70 Quân Hôn Trớ Trêu Vợ Vô Sinh Lại Mang Thai
7.3/10
1426

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bình Nam Tri Vi FULL
7.7/10
2872

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Mang Theo Không Gian Vật Tư Cùng Bà Bà Xuyên Thư Qua Niên Đại 60 Dưỡng Oa Nhi
7.2/10
14667

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Sách Gả Cho Trạng Nguyên Lang Chán Đời
7.7/10
1776

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Phụ Nữ Trả Nợ
7.6/10
2354

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vân Bình Truyện
7.6/10
2604

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn
7.9/10
16038

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử
7.2/10
3638

Thể loại: Huyền huyễn

Phi Tần Dắng Tường
7.2/10
4557

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Tẩy Duyên Hoa FULL
7.2/10
29919

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu
7.3/10
26979

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đại Hạ Văn Thánh Dịch
7.2/10
19237

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL
7/10
2522

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công
7.7/10
2717

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sửu Thiếp
7.9/10
7838

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL
7.1/10
10580

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư
7.7/10
19963

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Đọc Sách Đại Ngụy
7.6/10
15382

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL
7.6/10
36724

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt
7.9/10
3916

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL
7.9/10
20459

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vì Ngày Hoa Nở
7.9/10
14904

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL
7.5/10
33341

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Côn Luân Ma Chủ
7/10
170923

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo
10.1/10
18991

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
8.3/10
318672

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
7.5/10
432780

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Yêu Người Hai Vạn Dặm
7.5/10
4952

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
7.5/10
54768

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khắc Tinh
7.5/10
2600

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam
7.5/10
26655

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
7.5/10
143539

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Miên Hoa Chủng Thực Viên
7.5/10
4670

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Tôi Xin Hãy Nói
7.5/10
22419

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ
7.5/10
6906

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Thế Triêu Hoa
7.5/10
96088

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận
7.5/10
4346

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tinh Ngự
7.5/10
437263

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp