Tác Giả Thất Nguyệt Lệ

Xuyên Sách Gả Cho Trạng Nguyên Lang Chán Đời

Xuyên Sách Gả Cho Trạng Nguyên Lang Chán Đời

7.7/10
1082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Phụ Nữ Trả Nợ

Phụ Nữ Trả Nợ

7.6/10
1232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Bình Truyện

Vân Bình Truyện

7.6/10
1392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 24
Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

7.9/10
4378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 32
Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử

Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử

7.2/10
1664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 12
Phi Tần Dắng Tường

Phi Tần Dắng Tường

7.2/10
1954

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Chương 25
Tẩy Duyên Hoa FULL

Tẩy Duyên Hoa FULL

7.2/10
12340

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 31
Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu

7.3/10
9983

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Đại Hạ Văn Thánh Dịch

Đại Hạ Văn Thánh Dịch

7.2/10
3744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 88
Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL

Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL

7/10
1996

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

7.7/10
2259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

7.9/10
5188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 27
Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL

Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL

7.1/10
9169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 50
Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

7.7/10
17317

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Người Đọc Sách Đại Ngụy

Người Đọc Sách Đại Ngụy

7.6/10
3946

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 46
Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

7.6/10
29747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 58
Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

7.9/10
3196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 20
Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL

Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL

7.9/10
18824

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 67
Vì Ngày Hoa Nở

Vì Ngày Hoa Nở

7.9/10
12972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 30
Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL

Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL

7.5/10
29321

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 59
Côn Luân Ma Chủ

Côn Luân Ma Chủ

7/10
47200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 82
[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

10.1/10
16891

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 41
Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

8.3/10
296097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 581
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

7.5/10
411049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 1310
Yêu Người Hai Vạn Dặm

Yêu Người Hai Vạn Dặm

7.5/10
4373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

7.5/10
51779

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 94
Khắc Tinh

Khắc Tinh

7.5/10
2359

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

7.5/10
23718

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 66
Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

7.5/10
134152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 355
Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miên Hoa Chủng Thực Viên

7.5/10
4134

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 16
Yêu Tôi Xin Hãy Nói

Yêu Tôi Xin Hãy Nói

7.5/10
20073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ

7.5/10
6311

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

7.5/10
92393

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 93
Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

7.5/10
3924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Tinh Ngự

Tinh Ngự

7.5/10
421388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 697
Xuyên Sách Gả Cho Trạng Nguyên Lang Chán Đời
7.7/10
1082

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Quan Trường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Phụ Nữ Trả Nợ
7.6/10
1232

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Vân Bình Truyện
7.6/10
1392

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền huyễn

Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn
7.9/10
4378

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Tên Nghịch Đồ Này Mới Không Phải Thánh Tử
7.2/10
1664

Thể loại: Huyền huyễn

Phi Tần Dắng Tường
7.2/10
1954

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Gia Đấu

Tẩy Duyên Hoa FULL
7.2/10
12340

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Thập Niên 70 Cuộc Sống Nhàn Hạ Của Quân Tẩu
7.3/10
9983

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đại Hạ Văn Thánh Dịch
7.2/10
3744

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Quý Ngài Khoai Tây Chiên Và Tiểu Thư Tương Cà Chua FULL
7/10
1996

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Hệ Thống Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công
7.7/10
2259

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sửu Thiếp
7.9/10
5188

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa FULL
7.1/10
9169

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư
7.7/10
17317

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Đọc Sách Đại Ngụy
7.6/10
3946

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL
7.6/10
29747

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt
7.9/10
3196

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Bác Chiến Giang Sơn Vi Sính FULL
7.9/10
18824

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vì Ngày Hoa Nở
7.9/10
12972

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Cái Tiểu Hoạ Sư FULL
7.5/10
29321

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Côn Luân Ma Chủ
7/10
47200

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo
10.1/10
16891

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
8.3/10
296097

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
7.5/10
411049

Thể loại: Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Yêu Người Hai Vạn Dặm
7.5/10
4373

Thể loại: Ngôn Tình

Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
7.5/10
51779

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khắc Tinh
7.5/10
2359

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam
7.5/10
23718

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
7.5/10
134152

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Miên Hoa Chủng Thực Viên
7.5/10
4134

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Tôi Xin Hãy Nói
7.5/10
20073

Thể loại: Đam Mỹ

Tổng Giám Đốc Và Người Tình Hung Dữ
7.5/10
6311

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Thế Triêu Hoa
7.5/10
92393

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận
7.5/10
3924

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tinh Ngự
7.5/10
421388

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp