Tác Giả Thập Tứ Khuyết

Họa Quốc - Thức Yến

Họa Quốc - Thức Yến

7.9/10
15632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 134
Họa Quốc - Tập 1

Họa Quốc - Tập 1

8.5/10
91930

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Nghìn Năm

Nghìn Năm

8.5/10
19624

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Đồ Bích

Đồ Bích

8.5/10
16917

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

8.5/10
16922

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 119
Thần tiên tỷ tỷ

Thần tiên tỷ tỷ

8.5/10
5986

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Thượng Thượng Thiêm

Thượng Thượng Thiêm

8.5/10
6487

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Trúc mã không thanh mai

Trúc mã không thanh mai

8.5/10
21212

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thất Dạ Đàm

Thất Dạ Đàm

8.5/10
12356

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Họa Quốc

Họa Quốc

7.5/10
80152

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 100
Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau

Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau

7.5/10
6440

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tiết · Mê

Tiết · Mê

7.5/10
3610

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Bên Kia Cánh Đồng Lúa Mì

Bên Kia Cánh Đồng Lúa Mì

7.5/10
4196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Thượng Thượng Ký

Thượng Thượng Ký

7.5/10
13641

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 25
Lưu Quang Dạ Tuyết

Lưu Quang Dạ Tuyết

7.5/10
16209

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 22
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

7.5/10
11362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Mật Thám Thiếu Niên

Mật Thám Thiếu Niên

7.5/10
11960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 32
Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến

7.5/10
17762

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 53
Họa Quốc - Thức Yến
7.9/10
15632

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Họa Quốc - Tập 1
8.5/10
91930

Thể loại: Ngôn Tình

Nghìn Năm
8.5/10
19624

Thể loại: Ngôn Tình

Đồ Bích
8.5/10
16917

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Thám Thiếu Niên
8.5/10
16922

Thể loại: Ngôn Tình

Thần tiên tỷ tỷ
8.5/10
5986

Thể loại: Ngôn Tình

Thượng Thượng Thiêm
8.5/10
6487

Thể loại: Ngôn Tình

Trúc mã không thanh mai
8.5/10
21212

Thể loại: Ngôn Tình

Thất Dạ Đàm
8.5/10
12356

Thể loại: Truyện Khác

Họa Quốc
7.5/10
80152

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau
7.5/10
6440

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết · Mê
7.5/10
3610

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bên Kia Cánh Đồng Lúa Mì
7.5/10
4196

Thể loại: Ngôn Tình

Thượng Thượng Ký
7.5/10
13641

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lưu Quang Dạ Tuyết
7.5/10
16209

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Rừng Hổ Phách
7.5/10
11362

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Thám Thiếu Niên
7.5/10
11960

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Tiên Lôi Cuồn Cuộn Đến
7.5/10
17762

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn