Đồ Bích


Chàng còn có ta. Trường Thừa, tình đời lạnh mỏng, thế nhưng, chàng còn có Hòa Hi.
Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.
(1)Sát na là thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.
(2) Bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư Dị
Lục Nghĩ tân phôi tửu

Hồng nê tiểu hoả lô
Vãn lai thiên dục tuyết
Năng ẩm nhất bôi vô?
Dịch nghĩa:
Rượu Lục Nghĩ vừa nấu xong.

Ngồi bên bếp lò làm bằng bùn đỏ,
Muộn thế này trời còn muốn đổ tuyết
Có thể uống một chén rượu không?
(Lục Nghĩ :Một loại rượu đế làm bằng gạo, chưa lọc, có màu vàng xanh, bọt nhỏ như kiến)
(3)Lưỡng tình tương duyệt, nhất sinh nhất thế : Hai câu thành ngữ này đều mang ý nghĩa hai người yêu nhau suốt đời suốt kiếp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận