Tác Giả Thanh Hoa Nhiên

Sau Khi Trao Đổi Thân Thể Cùng Thần Bóng Tối

Sau Khi Trao Đổi Thân Thể Cùng Thần Bóng Tối

7/10
1101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 59
Tận Thế Tông Sư

Tận Thế Tông Sư

7.4/10
1079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 15
Nữ Phò Mã Tân Truyện

Nữ Phò Mã Tân Truyện

7.4/10
1126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Kiếm Hiệp

Chương 4
Giữa Sắc Trắng Thuần Khiết

Giữa Sắc Trắng Thuần Khiết

7.3/10
1020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 3
Ngày Xuân Oanh Hót

Ngày Xuân Oanh Hót

7.2/10
1029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 6
Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

7.3/10
6575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 248
Trọng Sinh 90 Tiểu Đáng Thương

Trọng Sinh 90 Tiểu Đáng Thương

8.1/10
9594

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 159
Tuyệt Mệnh Pháp Y

Tuyệt Mệnh Pháp Y

7.7/10
2101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn FULL

Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn FULL

7.4/10
1364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

Chương 5
Tơ Duyên FULL

Tơ Duyên FULL

7.3/10
1341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 6
Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha

7/10
1522

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 16
Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

7.5/10
1504

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 16
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
3772

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 47
Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

7.6/10
8452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 30
Hai Người Ba Bữa FULL

Hai Người Ba Bữa FULL

7.6/10
2532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Mỹ Nhân Trắng Mềm Năm 80

Mỹ Nhân Trắng Mềm Năm 80

7.8/10
13840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 41
Bát Trân Ngọc Thực

Bát Trân Ngọc Thực

7.9/10
1259

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Ngốc Bẩm Sinh FULL

Ngốc Bẩm Sinh FULL

7.9/10
17073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Ma Giáo Chi Chủ

Ma Giáo Chi Chủ

7.8/10
2405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 44
Đỉnh Cấp Khí Vận Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên Dịch

Đỉnh Cấp Khí Vận Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên Dịch

7/10
2765

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đông Phương, Thám Hiểm, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Nguyên Linh Đại Lục

Nguyên Linh Đại Lục

7.8/10
2628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 69
Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

7.9/10
2180

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 27
Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

7.5/10
5568

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 153
Harry Potter Obliviate FULL

Harry Potter Obliviate FULL

7.9/10
1834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 5
Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp FULL

Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp FULL

7.5/10
14979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Linh Dị

Chương 165
Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân

7.7/10
2957

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 15
Hòa Ly Đêm Trước Nàng Biến Thành Nấm

Hòa Ly Đêm Trước Nàng Biến Thành Nấm

7.2/10
4315

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 40
Mùa Hè Nồng Nhiệt Tại Thị Trấn Pero FULL

Mùa Hè Nồng Nhiệt Tại Thị Trấn Pero FULL

7.2/10
1635

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Phương Tây

Chương 8
Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng

7.1/10
1839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 4
Hiểu Về Phụ Nữ FULL

Hiểu Về Phụ Nữ FULL

7.9/10
1978

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 5
Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

7.3/10
7214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 198
Khoái Xuyên Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

Khoái Xuyên Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy

7/10
3467

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 46
Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

7.1/10
2784

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Thư Tình Gửi Tần Thúc FULL

Thư Tình Gửi Tần Thúc FULL

7/10
14422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 66
Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ FULL

Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ FULL

7.9/10
61828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 103
Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân

7/10
9762

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 88
Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo

7.8/10
3828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 28
Bạch Nhật Đề Đăng

Bạch Nhật Đề Đăng

7.2/10
2258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 12
Chào Buổi Sáng Ông Xã Siêu Ngầu

Chào Buổi Sáng Ông Xã Siêu Ngầu

7.2/10
8432

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 183
Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL

7.6/10
43800

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 60
Hệ Liệt Kiều Hôn Nữ Lang

Hệ Liệt Kiều Hôn Nữ Lang

7.3/10
4480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 70
Chiêu Hoa Hỗn Loạn

Chiêu Hoa Hỗn Loạn

7.2/10
5861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 13
Harry Potter - Bạn Qua Thư Thần Kỳ FULL

Harry Potter - Bạn Qua Thư Thần Kỳ FULL

7.6/10
4470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 60
Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

/10
4976

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại:

Chương 81
Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

2.6/10
129525

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 109
Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

8.3/10
12486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 113
Cạm Bẫy Tổng Tài

Cạm Bẫy Tổng Tài

8/10
91812

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 281
[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

7.5/10
3975

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 44
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

8.1/10
278019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Phương Tây, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 385
Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

9.1/10
184214

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Tiên Hiệp

Chương 309
BUG Ngành Giải Trí

BUG Ngành Giải Trí

9.5/10
5350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Vạn Cổ Đại Đế

Vạn Cổ Đại Đế

7.2/10
8843

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 100
Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung

Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung

7.3/10
10445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 50
Mạt Thế Chi Phế Vật

Mạt Thế Chi Phế Vật

7.5/10
349336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 358
Không Tin Tà

Không Tin Tà

9.2/10
25717

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 141
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

7/10
35158

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 294
Siêu Cấp Thiên Phú

Siêu Cấp Thiên Phú

6.6/10
184261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đô Thị, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 250
Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng

Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng

8.5/10
5448

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 20
Oan Trái

Oan Trái

8.5/10
73490

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

8.5/10
60779

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 222
Cô nàng xinh đẹp của tổng giám đốc

Cô nàng xinh đẹp của tổng giám đốc

8.5/10
11769

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Bạch Cốt Đạo Cung

Bạch Cốt Đạo Cung

7.7/10
10737

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính

8.6/10
13003

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 53
Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha

7.5/10
39624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 79
Anh Trình – Vạn Lí Bình Trù

Anh Trình – Vạn Lí Bình Trù

7.5/10
3596

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 16
Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng

Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng

7.5/10
8478

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 25
Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế

7.5/10
2530064

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1619
Hoàng Đình

Hoàng Đình

7.5/10
234115

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 388
100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn

7.5/10
1693

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 4
Hoặc Thủy

Hoặc Thủy

8.6/10
12116

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 20
Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

7.5/10
133598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 171
Tình Ca - Thanh Vân Đãi Vũ Thì

Tình Ca - Thanh Vân Đãi Vũ Thì

7.5/10
4269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Lưu Ngân

Lưu Ngân

7.5/10
4262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 27
Snarry Hiện Trường

Snarry Hiện Trường

7.5/10
2795

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Dung Ngữ Thư Niên

Dung Ngữ Thư Niên

7.5/10
230075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 125
Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

7.5/10
15575

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 112
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
20397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Tàng Kiều

Tàng Kiều

7.5/10
2711

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

7.5/10
10252

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 93
Bộ Bộ Liên Hoa

Bộ Bộ Liên Hoa

7.5/10
62728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 89
Ngọc Xuân Lâu

Ngọc Xuân Lâu

7.5/10
16677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Thần Bí Thương Nhân

Thần Bí Thương Nhân

7.5/10
13491

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 90
Thần Hữu Ngô Vương

Thần Hữu Ngô Vương

7.5/10
9384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 10
Sủng Phi Nhân Sinh

Sủng Phi Nhân Sinh

7.5/10
35939

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 70
Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ

7.5/10
10087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 62
Hoạn Phi Thiên Hạ

Hoạn Phi Thiên Hạ

7.5/10
184715

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 307
Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

7.5/10
12445

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Trọng Sinh Chi Trứ Ma

7.5/10
52444

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 109
Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

7.5/10
188844

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 192
Chúng Ta Cũng Phải Thật Tốt

Chúng Ta Cũng Phải Thật Tốt

7.5/10
1756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Cho Vừa Lòng Nhau

Cho Vừa Lòng Nhau

7.5/10
1620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 4
Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

7.5/10
113396

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 120
Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

7.5/10
32701

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 247
Nam Phi Hoặc Chủ

Nam Phi Hoặc Chủ

7.5/10
31052

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 173
Ca Ca Sủng Nhi

Ca Ca Sủng Nhi

7.5/10
10878

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng

7.5/10
7620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 29
Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh

7.5/10
10393

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca!

Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca!

7.5/10
15013

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 29
Ngọc Lâu Xuân

Ngọc Lâu Xuân

7.5/10
13606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Hào Môn Bĩ Thiếu

Hào Môn Bĩ Thiếu

7.5/10
71184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 108
Sau Khi Trao Đổi Thân Thể Cùng Thần Bóng Tối
7/10
1101

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tận Thế Tông Sư
7.4/10
1079

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị, Mạt Thế, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Nữ Phò Mã Tân Truyện
7.4/10
1126

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Kiếm Hiệp

Giữa Sắc Trắng Thuần Khiết
7.3/10
1020

Thể loại: Bách Hợp

Ngày Xuân Oanh Hót
7.2/10
1029

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
7.3/10
6575

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh 90 Tiểu Đáng Thương
8.1/10
9594

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Tuyệt Mệnh Pháp Y
7.7/10
2101

Thể loại: Đam Mỹ

Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn FULL
7.4/10
1364

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đô Thị

Tơ Duyên FULL
7.3/10
1341

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha
7/10
1522

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người
7.5/10
1504

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
3772

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền
7.6/10
8452

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ

Hai Người Ba Bữa FULL
7.6/10
2532

Thể loại: Ngôn Tình

Mỹ Nhân Trắng Mềm Năm 80
7.8/10
13840

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Bát Trân Ngọc Thực
7.9/10
1259

Thể loại: Đam Mỹ

Ngốc Bẩm Sinh FULL
7.9/10
17073

Thể loại: Đam Mỹ

Ma Giáo Chi Chủ
7.8/10
2405

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Võng Du, Huyền Huyễn

Đỉnh Cấp Khí Vận Dẫn Dắt Gia Tộc Tu Tiên Dịch
7/10
2765

Thể loại: Cổ Đại, Đông Phương, Thám Hiểm, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguyên Linh Đại Lục
7.8/10
2628

Thể loại: Huyền Huyễn

Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
7.9/10
2180

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
7.5/10
5568

Thể loại: Đam Mỹ

Harry Potter Obliviate FULL
7.9/10
1834

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Phương Tây, Huyền Huyễn

Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp FULL
7.5/10
14979

Thể loại: Bách Hợp, Linh Dị

Sau Khi Tái Sinh Ký Hợp Đồng Hôn Nhân
7.7/10
2957

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Hòa Ly Đêm Trước Nàng Biến Thành Nấm
7.2/10
4315

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Mùa Hè Nồng Nhiệt Tại Thị Trấn Pero FULL
7.2/10
1635

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Phương Tây

Ca Nhi Hà Gia Làm Ruộng
7.1/10
1839

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn, Trọng Sinh

Hiểu Về Phụ Nữ FULL
7.9/10
1978

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát
7.3/10
7214

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Khoái Xuyên Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy
7/10
3467

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm
7.1/10
2784

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thư Tình Gửi Tần Thúc FULL
7/10
14422

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Nam Chủ Tỉnh Tỉnh! Ngươi Là Của Nữ Chủ FULL
7.9/10
61828

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Tư Mỹ Nhân
7/10
9762

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Giáo Thảo
7.8/10
3828

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bạch Nhật Đề Đăng
7.2/10
2258

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chào Buổi Sáng Ông Xã Siêu Ngầu
7.2/10
8432

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người FULL
7.6/10
43800

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hệ Liệt Kiều Hôn Nữ Lang
7.3/10
4480

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chiêu Hoa Hỗn Loạn
7.2/10
5861

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Harry Potter - Bạn Qua Thư Thần Kỳ FULL
7.6/10
4470

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt
/10
4976

Thể loại:

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He
2.6/10
129525

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ
8.3/10
12486

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Khác

Cạm Bẫy Tổng Tài
8/10
91812

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
7.5/10
3975

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
8.1/10
278019

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Phương Tây, Khoa Huyễn, Võng Du

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
9.1/10
184214

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Tiên Hiệp

BUG Ngành Giải Trí
9.5/10
5350

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị

Vạn Cổ Đại Đế
7.2/10
8843

Thể loại: Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung
7.3/10
10445

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Mạt Thế Chi Phế Vật
7.5/10
349336

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Mạt Thế

Không Tin Tà
9.2/10
25717

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
7/10
35158

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Siêu Cấp Thiên Phú
6.6/10
184261

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đô Thị, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Cô Gái Bướng Bỉnh S2 Chàng Trai Lạnh Lùng
8.5/10
5448

Thể loại: Truyện Teen

Oan Trái
8.5/10
73490

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương
8.5/10
60779

Thể loại: Ngôn Tình

Cô nàng xinh đẹp của tổng giám đốc
8.5/10
11769

Thể loại: Ngôn Tình

Bạch Cốt Đạo Cung
7.7/10
10737

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính
8.6/10
13003

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha
7.5/10
39624

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Anh Trình – Vạn Lí Bình Trù
7.5/10
3596

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng
7.5/10
8478

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Tạo Hóa Tiên Đế
7.5/10
2530064

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Hoàng Đình
7.5/10
234115

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

100 Ngày Hoán Đổi Linh Hồn
7.5/10
1693

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Hoặc Thủy
8.6/10
12116

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
7.5/10
133598

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Tình Ca - Thanh Vân Đãi Vũ Thì
7.5/10
4269

Thể loại: Đam Mỹ

Lưu Ngân
7.5/10
4262

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước

Snarry Hiện Trường
7.5/10
2795

Thể loại: Đam Mỹ

Dung Ngữ Thư Niên
7.5/10
230075

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Nhân Đạo Kỷ Nguyên
7.5/10
15575

Thể loại: Xuyên Không, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Ngoại Tình
7.5/10
20397

Thể loại: Đam Mỹ

Tàng Kiều
7.5/10
2711

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)
7.5/10
10252

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bộ Bộ Liên Hoa
7.5/10
62728

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngọc Xuân Lâu
7.5/10
16677

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Thần Bí Thương Nhân
7.5/10
13491

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thần Hữu Ngô Vương
7.5/10
9384

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Sủng Phi Nhân Sinh
7.5/10
35939

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Vu Sư Chi Lữ
7.5/10
10087

Thể loại: Huyền Huyễn

Hoạn Phi Thiên Hạ
7.5/10
184715

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Em Chỉ Là Của Riêng Tôi
7.5/10
12445

Thể loại: Truyện Teen

Trọng Sinh Chi Trứ Ma
7.5/10
52444

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng
7.5/10
188844

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chúng Ta Cũng Phải Thật Tốt
7.5/10
1756

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cho Vừa Lòng Nhau
7.5/10
1620

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng
7.5/10
113396

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Huyền Môn Phong Thần
7.5/10
32701

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nam Phi Hoặc Chủ
7.5/10
31052

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Ca Ca Sủng Nhi
7.5/10
10878

Thể loại: Ngôn Tình

Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng
7.5/10
7620

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
7.5/10
10393

Thể loại: Đam Mỹ

Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca!
7.5/10
15013

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngọc Lâu Xuân
7.5/10
13606

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Hào Môn Bĩ Thiếu
7.5/10
71184

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh