Tác Giả Nghê Đa Hỉ

Khiến Anh Hãm Sâu

Khiến Anh Hãm Sâu

7.6/10
1320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 7
Khiến Anh Hãm Sâu

Khiến Anh Hãm Sâu

7.1/10
2051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Em khiến anh cuồng si

Em khiến anh cuồng si

8.5/10
4047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
Ngày Đêm Nhớ Thương

Ngày Đêm Nhớ Thương

7.8/10
4326

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 25
Khiến Anh Si Mê

Khiến Anh Si Mê

7.5/10
14754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Cổ Đại Tiểu Kiều Thê

Cổ Đại Tiểu Kiều Thê

7.1/10
1750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Acrux Trên Bầu Trời Đêm

7.4/10
39646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Sủng Thê Vô Độ

Sủng Thê Vô Độ

7.7/10
4334

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Trao tâm

Trao tâm

8.5/10
9336

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 16
Trao Anh Trái Tim Em

Trao Anh Trái Tim Em

7.4/10
33823

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Như Em Hằng Mong

Như Em Hằng Mong

7.8/10
77689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 73
Anh Tốt Nhất

Anh Tốt Nhất

8.9/10
268834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

9.3/10
180647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Động Tâm Vì Em

Động Tâm Vì Em

9.4/10
1378024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 59
May Mắn Gặp Được Em

May Mắn Gặp Được Em

9.1/10
136136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Lạc Lối Trong Tim Anh

Lạc Lối Trong Tim Anh

8.4/10
340638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

7.5/10
136125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Trêu Chọc Vào Lòng Anh

9.7/10
180373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

7.5/10
41517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 48
Tham Luyến

Tham Luyến

8.8/10
336546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

7.5/10
432478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 91
Ngươi Tốt Nhất

Ngươi Tốt Nhất

9.7/10
115855

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

8.5/10
29726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 52
Khiến Anh Hãm Sâu
7.6/10
1320

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khiến Anh Hãm Sâu
7.1/10
2051

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em khiến anh cuồng si
8.5/10
4047

Thể loại: Truyện Khác

Ngày Đêm Nhớ Thương
7.8/10
4326

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Khiến Anh Si Mê
7.5/10
14754

Thể loại: Ngôn Tình

Cổ Đại Tiểu Kiều Thê
7.1/10
1750

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Acrux Trên Bầu Trời Đêm
7.4/10
39646

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Thê Vô Độ
7.7/10
4334

Thể loại: Ngôn Tình

Trao tâm
8.5/10
9336

Thể loại: Truyện Khác

Trao Anh Trái Tim Em
7.4/10
33823

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Như Em Hằng Mong
7.8/10
77689

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Anh Tốt Nhất
8.9/10
268834

Thể loại: Ngôn Tình

Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ
9.3/10
180647

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Động Tâm Vì Em
9.4/10
1378024

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

May Mắn Gặp Được Em
9.1/10
136136

Thể loại: Ngôn Tình

Lạc Lối Trong Tim Anh
8.4/10
340638

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
7.5/10
136125

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trêu Chọc Vào Lòng Anh
9.7/10
180373

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mộng Nhu Tình
7.5/10
41517

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tham Luyến
8.8/10
336546

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Ái Cả Đời
7.5/10
432478

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngươi Tốt Nhất
9.7/10
115855

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Kiều Thê
8.5/10
29726

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng