Tác Giả Xíu Mại Trứng Muối

Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ

Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ

8.3/10
5565

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Trọng Sinh 80 Chị Đây Chính Là Bá Đạo

Trọng Sinh 80 Chị Đây Chính Là Bá Đạo

7.3/10
1421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

7.4/10
19539

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

7.3/10
26728

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 61
Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70

Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70

7.5/10
2994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Quan Hệ Ngoài Luồng

Quan Hệ Ngoài Luồng

7.9/10
2470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.7/10
1745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

7.9/10
14890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 70
Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H

Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H

7.7/10
16888

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.7/10
5836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

7.5/10
2017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 23
Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

7.1/10
3398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

7.7/10
2088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL

Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL

7.9/10
15906

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL

Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL

7.2/10
2327

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

7.8/10
6752

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 87
Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

7.3/10
12079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 96
Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

7.8/10
13400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 93
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.7/10
90132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 138
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

7.7/10
1545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 5
Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80

Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80

7.3/10
4458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 26
Yêu Hơn Cả Bầu Trời

Yêu Hơn Cả Bầu Trời

7.4/10
1665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 8
Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL

Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL

7.8/10
3236

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 18
Xuyên Hồi Cổ Đại Sau Ta Dựa Huyền Học Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

Xuyên Hồi Cổ Đại Sau Ta Dựa Huyền Học Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

7.3/10
98473

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]

Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]

8.5/10
21549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 107
”đối Tác” Không Chính Thức FULL

”đối Tác” Không Chính Thức FULL

7/10
7690

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

7.4/10
49837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
List Truyện Thú Nhân

List Truyện Thú Nhân

7.4/10
190598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 83
List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ
 Thống - Xuyên Sách

List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ Thống - Xuyên Sách

7.3/10
74171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 85
Gần Gũi Quá Mức

Gần Gũi Quá Mức

7.6/10
2665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Vợ Hiền FULL

Vợ Hiền FULL

7/10
15002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

7/10
2781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 11
Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

7.9/10
3147

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

7.3/10
21818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

7.2/10
7980

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 19
Hắn Cố Chấp

Hắn Cố Chấp

7/10
5288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư FULL

Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư FULL

7.7/10
3667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 9
Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

8.3/10
40251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 402
Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

9.5/10
12843

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 39
Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

8.1/10
107766

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Trọng Sinh, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 449
Thiên Cổ Hận

Thiên Cổ Hận

7.5/10
6370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Việt Nam

Chương 20
Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

6.7/10
7565

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 24
Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

7.5/10
75063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 243
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

7.8/10
28918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 107
Siêu Cấp Gen

Siêu Cấp Gen

7.5/10
466408

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 804
Trai Đẹp Né Qua Một Bên

Trai Đẹp Né Qua Một Bên

8.5/10
8220

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 40
Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm

Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm

8.5/10
100707

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 108
Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

8.5/10
14556

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 38
Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

8.5/10
8363

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 39
Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt

Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt

8.5/10
10872

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn

Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn

8.5/10
8286

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

8.5/10
15118

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Biểu Ca Đừng Chạy

Biểu Ca Đừng Chạy

8.5/10
44103

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 127
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

8.5/10
9396

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

8.8/10
455496

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 434
Hệ Thống Nữ Phụ

Hệ Thống Nữ Phụ

9/10
117222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 136
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

7.5/10
109234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 66
Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

7.5/10
21756

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 70
Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

7.5/10
88066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Chương 579
Bé Ngoan Của Tổng Tài

Bé Ngoan Của Tổng Tài

7.5/10
2427

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Sủng

Chương 6
Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

7.5/10
1733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 1
Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

7.5/10
10075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Lãnh Hoàng Phế Hậu

Lãnh Hoàng Phế Hậu

7.5/10
152567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 379
Mẹ Đơn Thân

Mẹ Đơn Thân

7.5/10
3606

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

7.5/10
7687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 20
Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

7.5/10
2025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 2
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

7.5/10
65766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

7.5/10
48345

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 165
Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

7.5/10
121227

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 94
Nữ Phụ Tốt Nhất

Nữ Phụ Tốt Nhất

7.5/10
5995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

9/10
9896

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 18
Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

7.5/10
16848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

7.5/10
14646

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 78
Mãi Thuộc Về Nhau

Mãi Thuộc Về Nhau

7.5/10
1459

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Cuộc Sống Ở Bắc Tống

7.5/10
379634

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 268
Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

7.5/10
10769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

7.5/10
45364

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

7.5/10
11985

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

7.5/10
16151

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 38
Hồ Ly Trùng Sinh

Hồ Ly Trùng Sinh

7.5/10
18629

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 59
Kiêu Nữ Tu Tiên

Kiêu Nữ Tu Tiên

7.5/10
13962

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 76
Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

7.5/10
25562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 137
Mộc Uyển Vy

Mộc Uyển Vy

7.5/10
2977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu

Chương 11
Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
8.3/10
5565

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trọng Sinh 80 Chị Đây Chính Là Bá Đạo
7.3/10
1421

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm
7.4/10
19539

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
7.3/10
26728

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70
7.5/10
2994

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quan Hệ Ngoài Luồng
7.9/10
2470

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.7/10
1745

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt
7.9/10
14890

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H
7.7/10
16888

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn
7.7/10
5836

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc
7.5/10
2017

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!
7.1/10
3398

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu
7.7/10
2088

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL
7.9/10
15906

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL
7.2/10
2327

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng
7.8/10
6752

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản
7.3/10
12079

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt
7.8/10
13400

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.7/10
90132

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân
7.7/10
1545

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80
7.3/10
4458

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Yêu Hơn Cả Bầu Trời
7.4/10
1665

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL
7.8/10
3236

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Xuyên Hồi Cổ Đại Sau Ta Dựa Huyền Học Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
7.3/10
98473

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]
8.5/10
21549

Thể loại: Truyện Khác

”đối Tác” Không Chính Thức FULL
7/10
7690

Thể loại: Ngôn Tình

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử
7.4/10
49837

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

List Truyện Thú Nhân
7.4/10
190598

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ
 Thống - Xuyên Sách
7.3/10
74171

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Gần Gũi Quá Mức
7.6/10
2665

Thể loại: Đam Mỹ

Vợ Hiền FULL
7/10
15002

Thể loại: Đam Mỹ

Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ
7/10
2781

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!
7.9/10
3147

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
7.3/10
21818

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ
7.2/10
7980

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Hắn Cố Chấp
7/10
5288

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư FULL
7.7/10
3667

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
8.3/10
40251

Thể loại: Hài Hước

Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường
9.5/10
12843

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị

Thanh Kiếm Của Quỷ
8.1/10
107766

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Trọng Sinh, Việt Nam, Huyền huyễn

Thiên Cổ Hận
7.5/10
6370

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Việt Nam

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường
6.7/10
7565

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!
7.5/10
75063

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
7.8/10
28918

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Siêu Cấp Gen
7.5/10
466408

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Trai Đẹp Né Qua Một Bên
8.5/10
8220

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Xuyên Không

Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm
8.5/10
100707

Thể loại: Truyện Teen

Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh
8.5/10
14556

Thể loại: Truyện Teen

Em Có Tin Vào Định Mệnh Không
8.5/10
8363

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt
8.5/10
10872

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn
8.5/10
8286

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen
8.5/10
15118

Thể loại: Truyện Teen

Biểu Ca Đừng Chạy
8.5/10
44103

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tôi Muốn Gặp Lại Anh
8.5/10
9396

Thể loại: Truyện Teen

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
8.8/10
455496

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hệ Thống Nữ Phụ
9/10
117222

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
7.5/10
109234

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc
7.5/10
21756

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước
7.5/10
88066

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Bé Ngoan Của Tổng Tài
7.5/10
2427

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Sủng

Đa Tình Kiếm Thiên
7.5/10
1733

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương
7.5/10
10075

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Lãnh Hoàng Phế Hậu
7.5/10
152567

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mẹ Đơn Thân
7.5/10
3606

Thể loại: Truyện Teen

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái
7.5/10
7687

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Công Lược Những Cô Gái Đó
7.5/10
2025

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
7.5/10
65766

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!
7.5/10
48345

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
7.5/10
121227

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nữ Phụ Tốt Nhất
7.5/10
5995

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới
9/10
9896

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng
7.5/10
16848

Thể loại: Đam Mỹ

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
7.5/10
14646

Thể loại: Truyện Teen

Mãi Thuộc Về Nhau
7.5/10
1459

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Sống Ở Bắc Tống
7.5/10
379634

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia
7.5/10
10769

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
7.5/10
45364

Thể loại: Ngôn Tình

Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ
7.5/10
11985

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần
7.5/10
16151

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hồ Ly Trùng Sinh
7.5/10
18629

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Kiêu Nữ Tu Tiên
7.5/10
13962

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)
7.5/10
25562

Thể loại: Xuyên Không

Mộc Uyển Vy
7.5/10
2977

Thể loại: Truyện Gia Đấu