Tác Giả Xíu Mại Trứng Muối

Một Lần Ân Ái Cả Đời Đắm Say

Một Lần Ân Ái Cả Đời Đắm Say

7.3/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 24
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.3/10
5432

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 138
Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ

Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ

8.3/10
8404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

7.4/10
25401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

7.3/10
31338

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 61
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.7/10
1745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

7.9/10
16529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 70
Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

7.5/10
2139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 23
Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

7.1/10
3739

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

7.7/10
2273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

7.8/10
7319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 87
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.7/10
94799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 138
Một Lần Ân Ái Cả Đời Đắm Say
7.3/10
1000

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.3/10
5432

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
8.3/10
8404

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm
7.4/10
25401

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
7.3/10
31338

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.7/10
1745

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt
7.9/10
16529

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc
7.5/10
2139

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!
7.1/10
3739

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu
7.7/10
2273

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng
7.8/10
7319

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.7/10
94799

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng