Tác Giả Lộc Linh

Đoá Sơn Chi E Ấp

Đoá Sơn Chi E Ấp

7.7/10
1089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 6
Nốt Ruồi Lệ Nhỏ

Nốt Ruồi Lệ Nhỏ

7.1/10
1626

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Cho tôi mượn bờ vai của người

Cho tôi mượn bờ vai của người

8.5/10
2075

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 20
Cắn Một Miếng Mật Đào

Cắn Một Miếng Mật Đào

7.6/10
1391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 7
Cắn Một Miếng Đào Mật

Cắn Một Miếng Đào Mật

7.6/10
2108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
Thơ tình ngâm đường

Thơ tình ngâm đường

8.5/10
3702

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 25
Cùng anh bỏ trốn

Cùng anh bỏ trốn

8.5/10
5079

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 43
Thơ Tình Ngọt Ngào FULL

Thơ Tình Ngọt Ngào FULL

7.4/10
6097

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 25
Bỏ Trốn

Bỏ Trốn

7.7/10
6065

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Nhật Ký Nụ Hôn Đầu FULL

Nhật Ký Nụ Hôn Đầu FULL

7.8/10
86485

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Yêu Người Đắm Say

Yêu Người Đắm Say

7.9/10
15994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Ôn nhu chỉ dành riêng em

Ôn nhu chỉ dành riêng em

8.5/10
5084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 10
Thích em từng giây

Thích em từng giây

8.5/10
61726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 79
Về Sau Bớt Ăn Cá

Về Sau Bớt Ăn Cá

9.6/10
13845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Cho Em Mượn Bờ Vai Anh

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh

7.5/10
6292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 18
Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng

Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng

7.5/10
15047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 44
Đoá Sơn Chi E Ấp
7.7/10
1089

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nốt Ruồi Lệ Nhỏ
7.1/10
1626

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cho tôi mượn bờ vai của người
8.5/10
2075

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cắn Một Miếng Mật Đào
7.6/10
1391

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cắn Một Miếng Đào Mật
7.6/10
2108

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thơ tình ngâm đường
8.5/10
3702

Thể loại: Truyện Khác

Cùng anh bỏ trốn
8.5/10
5079

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thơ Tình Ngọt Ngào FULL
7.4/10
6097

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Bỏ Trốn
7.7/10
6065

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Nụ Hôn Đầu FULL
7.8/10
86485

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Người Đắm Say
7.9/10
15994

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ôn nhu chỉ dành riêng em
8.5/10
5084

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thích em từng giây
8.5/10
61726

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Về Sau Bớt Ăn Cá
9.6/10
13845

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cho Em Mượn Bờ Vai Anh
7.5/10
6292

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh Đến Trước Khi Thần Tượng Nổi Tiếng
7.5/10
15047

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình