Tác Giả Phan Truc Ly

Nữ Phụ Quay Đầu - Phan Truc Ly

Nữ Phụ Quay Đầu - Phan Truc Ly

8.2/10
3512

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 64
Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

7.8/10
3152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 55
Một Giấc Mộng Xưa

Một Giấc Mộng Xưa

7.5/10
1545

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 4
father phụ Nhân Danh Cha

father phụ Nhân Danh Cha

8.5/10
1525

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 24
Ngày Xuân Đến Muộn

Ngày Xuân Đến Muộn

8.4/10
1150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 4
Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng

Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng

7.1/10
1147

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Cực Độ Thất Thường

Cực Độ Thất Thường

8.1/10
1369

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL

Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL

7.8/10
25181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 30
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

7.4/10
3225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 26
Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

7.8/10
2514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

7.7/10
4951

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Thập Niên 90 Nữ Thần Côn

Thập Niên 90 Nữ Thần Côn

7.3/10
2472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 15
Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

7.7/10
5039

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 51
Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng

Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng

7/10
7110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 37
Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

7.1/10
9676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 35
Cõi Mộng - Hoàn

Cõi Mộng - Hoàn

7.5/10
1429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Mang Thai Con Của Chồng Cũ

7/10
6713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 74
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

7.4/10
16818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 295
Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

7.1/10
38693

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Nàng Dâu 49 Ngày

Nàng Dâu 49 Ngày

7.6/10
4257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 24
Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

8/10
28287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 255
Vợ Lớn Trở Về

Vợ Lớn Trở Về

7.8/10
18293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 51
Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

7.8/10
2266

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 12
Tiên Đạo Mạn Đồ

Tiên Đạo Mạn Đồ

8.3/10
13521

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 286
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7/10
6709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 58
Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

7.7/10
12948

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 201
Khế Ước Của Mợ Tư

Khế Ước Của Mợ Tư

7.6/10
21729

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 53
Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

8.4/10
14285

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 162
Ba Nuôi Là Chồng FULL

Ba Nuôi Là Chồng FULL

7.9/10
17302

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

7.3/10
20756

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 306
Quỷ Y Sủng Phi

Quỷ Y Sủng Phi

7.7/10
9772

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 70
Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

7.8/10
4924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng

Chương 55
Công Chúa Bệnh Kiều FULL

Công Chúa Bệnh Kiều FULL

7.1/10
7221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.4/10
22479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.9/10
8561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 38
Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

7.8/10
22502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 46
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

7.2/10
8553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 36
Mua Mạng Vợ Nhỏ

Mua Mạng Vợ Nhỏ

7.2/10
15523

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 39
Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

7.5/10
479384

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1663
Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

7.5/10
34526

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

7.5/10
51106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Vợ Cậu Tư

Vợ Cậu Tư

7.5/10
89466

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 41
Một Thước Tương Tư

Một Thước Tương Tư

7.5/10
35667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Mẹ Đơn Thân - Single Mom

7.5/10
34736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

7.5/10
26230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

7.5/10
26783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 25
Lấy Chồng Điên

Lấy Chồng Điên

7.5/10
31629

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 19
Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

7.5/10
52158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Chương 15
Bình An

Bình An

7.5/10
50206

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 46
Chờ Yêu

Chờ Yêu

7.5/10
9505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Tfboys And Three Roses

Tfboys And Three Roses

8.5/10
7608

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
26743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

7.5/10
26917

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!

Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!

7.5/10
57206

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 62
[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

7.5/10
10261

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Chương 49
Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi

Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi

7.5/10
5271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Ta Nghe Thấy

Ta Nghe Thấy

7.5/10
10475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

7.5/10
7906

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Nữ Phụ Quay Đầu - Phan Truc Ly
8.2/10
3512

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính
7.8/10
3152

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Giấc Mộng Xưa
7.5/10
1545

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

father phụ Nhân Danh Cha
8.5/10
1525

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Ngày Xuân Đến Muộn
8.4/10
1150

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng
7.1/10
1147

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Cực Độ Thất Thường
8.1/10
1369

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL
7.8/10
25181

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
7.4/10
3225

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ
7.8/10
2514

Thể loại: Ngôn Tình

Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch
7.7/10
4951

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 90 Nữ Thần Côn
7.3/10
2472

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!
7.7/10
5039

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng
7/10
7110

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
7.1/10
9676

Thể loại: Việt Nam

Cõi Mộng - Hoàn
7.5/10
1429

Thể loại: Truyện Khác

Mang Thai Con Của Chồng Cũ
7/10
6713

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã
7.4/10
16818

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90
7.1/10
38693

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nàng Dâu 49 Ngày
7.6/10
4257

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh
8/10
28287

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vợ Lớn Trở Về
7.8/10
18293

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành
7.8/10
2266

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Tiên Đạo Mạn Đồ
8.3/10
13521

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7/10
6709

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh
7.7/10
12948

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Khế Ước Của Mợ Tư
7.6/10
21729

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng
8.4/10
14285

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ba Nuôi Là Chồng FULL
7.9/10
17302

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn
7.3/10
20756

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Quỷ Y Sủng Phi
7.7/10
9772

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào
7.8/10
4924

Thể loại: Truyện Sủng

Công Chúa Bệnh Kiều FULL
7.1/10
7221

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.4/10
22479

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.9/10
8561

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ
7.8/10
22502

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!
7.2/10
8553

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Mua Mạng Vợ Nhỏ
7.2/10
15523

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
7.5/10
479384

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Nối Dõi
7.5/10
34526

Thể loại: Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
7.5/10
51106

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vợ Cậu Tư
7.5/10
89466

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Một Thước Tương Tư
7.5/10
35667

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ Đơn Thân - Single Mom
7.5/10
34736

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang
7.5/10
26230

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
7.5/10
26783

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Lấy Chồng Điên
7.5/10
31629

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi
7.5/10
52158

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Bình An
7.5/10
50206

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chờ Yêu
7.5/10
9505

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Tfboys And Three Roses
8.5/10
7608

Thể loại: Truyện Teen

Ngoại Tình
7.5/10
26743

Thể loại: Đam Mỹ

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
7.5/10
26917

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
7.5/10
57206

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
7.5/10
10261

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi
7.5/10
5271

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ta Nghe Thấy
7.5/10
10475

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!
7.5/10
7906

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu