Tác Giả Hắc trường trực đích lão bà

Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL

Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL

7.8/10
7255

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 238
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc

7.4/10
1510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 23
Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ

7.8/10
1608

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

7.7/10
3245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Thập Niên 90 Nữ Thần Côn

Thập Niên 90 Nữ Thần Côn

7.3/10
1682

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 15
Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

7.7/10
3674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 51
Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng FULL

Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng FULL

7/10
6148

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 37
Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

7.1/10
5824

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 35
Cõi Mộng - Hoàn

Cõi Mộng - Hoàn

7.5/10
1197

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Mang Thai Con Của Chồng Cũ

7/10
4417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 74
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

7.4/10
11023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 295
Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

7.1/10
29489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 367
Nàng Dâu 49 Ngày

Nàng Dâu 49 Ngày

7.6/10
2965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 24
Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

8/10
19148

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 255
Vợ Lớn Trở Về

Vợ Lớn Trở Về

7.8/10
13363

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 51
Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

7.8/10
1772

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 12
Tiên Đạo Mạn Đồ

Tiên Đạo Mạn Đồ

8.3/10
10310

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 286
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7/10
5267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 37
Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

7.7/10
9414

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 201
Khế Ước Của Mợ Tư

Khế Ước Của Mợ Tư

7.6/10
14747

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 53
Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

8.4/10
9906

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 162
Ba Nuôi Là Chồng FULL

Ba Nuôi Là Chồng FULL

7.9/10
12788

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

7.3/10
15446

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 306
Quỷ Y Sủng Phi

Quỷ Y Sủng Phi

7.7/10
7155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Chương 70
Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

7.8/10
3845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng

Chương 55
Công Chúa Bệnh Kiều FULL

Công Chúa Bệnh Kiều FULL

7.1/10
5704

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 18
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.4/10
15410

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.9/10
7416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 38
Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

7.8/10
17711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 46
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

7.2/10
6895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 36
Mua Mạng Vợ Nhỏ

Mua Mạng Vợ Nhỏ

7.2/10
12097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 39
Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

7.5/10
460387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1663
Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

7.5/10
30183

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

7.5/10
47008

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Vợ Cậu Tư

Vợ Cậu Tư

7.5/10
80940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 41
Một Thước Tương Tư

Một Thước Tương Tư

7.5/10
29992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Mẹ Đơn Thân - Single Mom

7.5/10
30133

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

7.5/10
23033

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

7.5/10
23821

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 25
Lấy Chồng Điên

Lấy Chồng Điên

7.5/10
29068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 19
Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

7.5/10
48684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Chương 15
Bình An

Bình An

7.5/10
45062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 46
Chờ Yêu

Chờ Yêu

7.5/10
8168

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Tfboys And Three Roses

Tfboys And Three Roses

8.5/10
7145

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
24475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

7.5/10
25562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!

Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!

7.5/10
53997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 62
[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

7.5/10
9369

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Chương 49
Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi

Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi

7.5/10
4924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
Ta Nghe Thấy

Ta Nghe Thấy

7.5/10
9567

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 41
Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

7.5/10
7178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 21
Anh Em Tốt Của Bạn Trai Là Cầm Thú FULL
7.8/10
7255

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ôn Nhạc
7.4/10
1510

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Tìm Em Trong Mỗi Cơn Mơ
7.8/10
1608

Thể loại: Ngôn Tình

Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch
7.7/10
3245

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 90 Nữ Thần Côn
7.3/10
1682

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!
7.7/10
3674

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng FULL
7/10
6148

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
7.1/10
5824

Thể loại: Việt Nam

Cõi Mộng - Hoàn
7.5/10
1197

Thể loại: Truyện Khác

Mang Thai Con Của Chồng Cũ
7/10
4417

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã
7.4/10
11023

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90
7.1/10
29489

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nàng Dâu 49 Ngày
7.6/10
2965

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh
8/10
19148

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vợ Lớn Trở Về
7.8/10
13363

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành
7.8/10
1772

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Tiên Đạo Mạn Đồ
8.3/10
10310

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7/10
5267

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh
7.7/10
9414

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Khế Ước Của Mợ Tư
7.6/10
14747

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng
8.4/10
9906

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ba Nuôi Là Chồng FULL
7.9/10
12788

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn
7.3/10
15446

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Quỷ Y Sủng Phi
7.7/10
7155

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Huyền huyễn

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào
7.8/10
3845

Thể loại: Truyện Sủng

Công Chúa Bệnh Kiều FULL
7.1/10
5704

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.4/10
15410

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.9/10
7416

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ
7.8/10
17711

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!
7.2/10
6895

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Mua Mạng Vợ Nhỏ
7.2/10
12097

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu
7.5/10
460387

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Nối Dõi
7.5/10
30183

Thể loại: Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
7.5/10
47008

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vợ Cậu Tư
7.5/10
80940

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Một Thước Tương Tư
7.5/10
29992

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ Đơn Thân - Single Mom
7.5/10
30133

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang
7.5/10
23033

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
7.5/10
23821

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Lấy Chồng Điên
7.5/10
29068

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi
7.5/10
48684

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Bình An
7.5/10
45062

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chờ Yêu
7.5/10
8168

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Tfboys And Three Roses
8.5/10
7145

Thể loại: Truyện Teen

Ngoại Tình
7.5/10
24475

Thể loại: Đam Mỹ

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
7.5/10
25562

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
7.5/10
53997

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
7.5/10
9369

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi
7.5/10
4924

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ta Nghe Thấy
7.5/10
9567

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!
7.5/10
7178

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu