Tác Giả Trần Phan Trúc Giang

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

Mợ Hai Kỳ Bí Truyện

7.1/10
3940

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 35
Vợ Lớn Trở Về

Vợ Lớn Trở Về

7.8/10
10527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 51
Khế Ước Của Mợ Tư

Khế Ước Của Mợ Tư

7.6/10
10043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 53
Ba Nuôi Là Chồng FULL

Ba Nuôi Là Chồng FULL

7.9/10
9717

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 32
Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Làm Dâu Nhà Hội Đồng

7.4/10
10488

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 57
Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

7.8/10
13441

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 46
Mua Mạng Vợ Nhỏ

Mua Mạng Vợ Nhỏ

7.2/10
9618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 39
Con Nối Dõi

Con Nối Dõi

7.5/10
26347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

7.5/10
44597

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 34
Vợ Cậu Tư

Vợ Cậu Tư

7.5/10
74386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 41
Một Thước Tương Tư

Một Thước Tương Tư

7.5/10
26272

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Mẹ Đơn Thân - Single Mom

Mẹ Đơn Thân - Single Mom

7.5/10
27636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

7.5/10
20932

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

7.5/10
21653

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 25
Lấy Chồng Điên

Lấy Chồng Điên

7.5/10
26960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 19
Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi

7.5/10
46898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Chương 15
Bình An

Bình An

7.5/10
41697

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 46
Chờ Yêu

Chờ Yêu

7.5/10
7560

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 5
Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
7.1/10
3940

Thể loại: Việt Nam

Vợ Lớn Trở Về
7.8/10
10527

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Khế Ước Của Mợ Tư
7.6/10
10043

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Ba Nuôi Là Chồng FULL
7.9/10
9717

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Làm Dâu Nhà Hội Đồng
7.4/10
10488

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ngã Vào Lòng Cậu Chủ
7.8/10
13441

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Mua Mạng Vợ Nhỏ
7.2/10
9618

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Con Nối Dõi
7.5/10
26347

Thể loại: Ngôn Tình

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
7.5/10
44597

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vợ Cậu Tư
7.5/10
74386

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Một Thước Tương Tư
7.5/10
26272

Thể loại: Ngôn Tình

Mẹ Đơn Thân - Single Mom
7.5/10
27636

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang
7.5/10
20932

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
7.5/10
21653

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Lấy Chồng Điên
7.5/10
26960

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Gả Cho Kim Chủ - Kim Chủ Là Của Tôi
7.5/10
46898

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Sủng

Bình An
7.5/10
41697

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chờ Yêu
7.5/10
7560

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác