Tác Giả Nguyệt Hạ Thư Ngốc

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

7.8/10
3506

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Chương 40
Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

7.7/10
3497

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70

7.2/10
2159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 20
Đem Tử Địch Trở Thành Thuốc Ức Chế Của Bản Thân

Đem Tử Địch Trở Thành Thuốc Ức Chế Của Bản Thân

7.4/10
1379

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Pinocchio Thân Mến

Pinocchio Thân Mến

7.2/10
1347

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

7.3/10
1950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ

Chương 51
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

7.9/10
1545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 15
Bhtt Tục Mệnh

Bhtt Tục Mệnh

7.9/10
2489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Linh Dị, Trọng Sinh

Chương 60
Tàn [alltake]

Tàn [alltake]

7.8/10
1696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 50
Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trù Thần

Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trù Thần

7/10
3368

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 29
Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa

7.3/10
1437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 12
Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70

7.8/10
3688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 47
Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Đèn Đêm Trên Bến Cảng

7.1/10
1242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Sau Khi Tàn Nhẫn Từ Chối Anh Ấy Tôi Hối Hận Rồi

Sau Khi Tàn Nhẫn Từ Chối Anh Ấy Tôi Hối Hận Rồi

7.1/10
1346

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 11
Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế Sao

Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế Sao

7.7/10
2618

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Đến Với Người Mình Thích Suốt 16 Năm FULL

Đến Với Người Mình Thích Suốt 16 Năm FULL

7.3/10
1458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Chuyện Nhỏ Thường Ngày FULL

Chuyện Nhỏ Thường Ngày FULL

7.6/10
2322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Hít Hổ Lớn Không Em

Hít Hổ Lớn Không Em

7.6/10
3803

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 62
Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

7.6/10
9672

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 84
Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

7.1/10
1255

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 3
Tâm Sự Ánh Trăng FULL

Tâm Sự Ánh Trăng FULL

7.2/10
2038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 7
Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo FULL

Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo FULL

7.9/10
3122

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 13
Tù Tâm FULL

Tù Tâm FULL

7.8/10
7956

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 79
Vong Tiện Cuộc Sống Hằng Ngày Của Vong Tiện Sau Khi Kết Hôn

Vong Tiện Cuộc Sống Hằng Ngày Của Vong Tiện Sau Khi Kết Hôn

7.7/10
1554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 5
Hai Đám Cưới

Hai Đám Cưới

7.5/10
2513

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Linh Dị

Chương 16
Cây Độc Không Trái

Cây Độc Không Trái

7.1/10
2024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Thiên Đạo Phi Tiên

Thiên Đạo Phi Tiên

7.5/10
3704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 134
Quyển 2 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

Quyển 2 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

7.2/10
12269

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 110
Quyển 1 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

Quyển 1 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL

7.8/10
37585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 198
Hào Quang Mị Tình

Hào Quang Mị Tình

7.5/10
2451

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 37
Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

7.5/10
1435

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 4
Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

7/10
33534

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 459
Khúc Ca Biệt Ly Nơi Trần Thế FULL

Khúc Ca Biệt Ly Nơi Trần Thế FULL

7.9/10
5306

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 13
Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn

7.3/10
9918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 86
Đam Mỹ Bình An FULL

Đam Mỹ Bình An FULL

7.5/10
1774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Đại Bảo Bối

Đại Bảo Bối

7.1/10
14214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 105
Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

7.9/10
16811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình

Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình

7.9/10
8143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 16
Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

7.1/10
1567

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 23
Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

7.4/10
8744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 256
Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

7.9/10
6250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Bạn Học Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau

Bạn Học Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau

7.4/10
1495

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 10
Dâu Tây Đỏ Và Bí Mật FULL

Dâu Tây Đỏ Và Bí Mật FULL

7.6/10
1788

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 4
Hưởng Tang

Hưởng Tang

7.6/10
3476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đông Phương, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 55
Châu Mẫn Nhiệt Hải

Châu Mẫn Nhiệt Hải

7.1/10
2270

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Bách Hợp Yêu Thương

Bách Hợp Yêu Thương

7.9/10
3530

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Chương 52
Hung Trạch

Hung Trạch

7.4/10
2482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Chương 16
Sau Khi Bị Tra

Sau Khi Bị Tra

7.6/10
8395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 104
Vấn Quan

Vấn Quan

7.8/10
4029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Linh Dị

Chương 29
Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu FULL

Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu FULL

7.3/10
43884

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 105
Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không

Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không

7.3/10
6423

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 82
Gia Hữu Manh Vịt

Gia Hữu Manh Vịt

7.1/10
2833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 32
Hiền Hậu Thực Nhàn FULL

Hiền Hậu Thực Nhàn FULL

7.5/10
154661

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 119
Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết FULL

Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết FULL

7.1/10
11460

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 49
Ta Bị Zombie Cắn

Ta Bị Zombie Cắn

7.3/10
8191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Mạt Thế

Chương 73
Bảy Năm Không Đau

Bảy Năm Không Đau

7.9/10
1377

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương

Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương

7.5/10
1192

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Sủng Phi Của Tàn Bạo Vương Gia

Sủng Phi Của Tàn Bạo Vương Gia

7.2/10
1204

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp

7.8/10
26884

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Mạt Thế, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 102
Thỏ hoa đào

Thỏ hoa đào

8.5/10
7309

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 81
Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

7.6/10
2531

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 6
Tập Truyện Ngọt Ngào FULL

Tập Truyện Ngọt Ngào FULL

7.6/10
26558

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Khác

Chương 45
Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

7.1/10
4642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 50
Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

7.6/10
12641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 120
Hướng Đông Lưu

Hướng Đông Lưu

7.5/10
6044

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 100
Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

7.9/10
11691

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 230
Sa Điêu Sư Tổ

Sa Điêu Sư Tổ

7.6/10
5582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 125
Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

7.5/10
3419

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 50
Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới

7.3/10
1607

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 12
Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên

7.3/10
1432

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

7/10
4684

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Truyện Khác

Chương 128
Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác

Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác

7.3/10
2212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 7
Quá Trình Theo Đuổi Chàng Ảnh Đế

Quá Trình Theo Đuổi Chàng Ảnh Đế

7.4/10
7028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

7.9/10
1603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 11
Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn

Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn

7/10
1448

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 8
Thư Tình Second-hand FULL

Thư Tình Second-hand FULL

7.1/10
10773

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 58
Cô Vợ Trọng Sinh Của Mặc Thiếu Tổng Tài Dịu Dàng Cưng Chiều Em !

Cô Vợ Trọng Sinh Của Mặc Thiếu Tổng Tài Dịu Dàng Cưng Chiều Em !

7/10
26780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn FULL

Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn FULL

7.9/10
30712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 79
Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

7.7/10
9262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 69
Vì Hận Mà Yêu FULL

Vì Hận Mà Yêu FULL

7.2/10
34114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 56
Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

7.8/10
5713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 64
Sau Khi Âm Thầm Kết Hôn Cùng Với Ảnh Đế Tôi Mang Thai

Sau Khi Âm Thầm Kết Hôn Cùng Với Ảnh Đế Tôi Mang Thai

7.3/10
7690

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 34
Mau Xuyên Nghịch Tập Boss Phản Diện Cầu Buông Tha

Mau Xuyên Nghịch Tập Boss Phản Diện Cầu Buông Tha

7.9/10
5773

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 35
Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

7.1/10
13642

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 76
Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù

Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù

7.8/10
21869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 44
Dâu Nhà Nông FULL

Dâu Nhà Nông FULL

7.5/10
354831

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 107
Nhất Kiếm Độc Tôn

Nhất Kiếm Độc Tôn

7.4/10
3704

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Là Họa Không Thể Tránh

Là Họa Không Thể Tránh

7.8/10
8165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 30
Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

/10
12909

Trạng thái:

Tác giả:

Thể loại:

Chương 94
Trong Thôn Có Một Cô Nương

Trong Thôn Có Một Cô Nương

10.3/10
40774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 164
9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

6.3/10
317558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 1726
Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Hôn Nhân Đỉnh Cấp

8.9/10
91767

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 460
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

10.3/10
660408

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 1000
Đệ Nhất Thần Thâu

Đệ Nhất Thần Thâu

9.6/10
10853

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 139
Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

8.4/10
107044

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 136
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

7.2/10
31811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 197
Tân An Quỷ Sự

Tân An Quỷ Sự

6.3/10
259492

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 670
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

7.2/10
15483

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị

Chương 178
Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

8.4/10
6157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 14
Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

8.4/10
20061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chương 86
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60
7.8/10
3506

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL
7.7/10
3497

Thể loại: Đam Mỹ

Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70
7.2/10
2159

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Đem Tử Địch Trở Thành Thuốc Ức Chế Của Bản Thân
7.4/10
1379

Thể loại: Đam Mỹ

Pinocchio Thân Mến
7.2/10
1347

Thể loại: Đam Mỹ

Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm
7.3/10
1950

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Đam Mỹ

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
7.9/10
1545

Thể loại: Xuyên Không, Lịch Sử, Đô Thị, Mạt Thế, Phương Tây, Việt Nam, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Bhtt Tục Mệnh
7.9/10
2489

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Linh Dị, Trọng Sinh

Tàn [alltake]
7.8/10
1696

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác

Sau Khi Trói Định Hệ Thống Trù Thần
7/10
3368

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Huyền Huyễn

Xuyên Nhanh Chi Sổ Tay Thế Thân Tiến Hóa
7.3/10
1437

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chuẩn Danh Viện Mỹ Nhân Xuyên Đến Thập Niên 70
7.8/10
3688

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh

Đèn Đêm Trên Bến Cảng
7.1/10
1242

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Tàn Nhẫn Từ Chối Anh Ấy Tôi Hối Hận Rồi
7.1/10
1346

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Anh Ấy Kiêu Ngạo Thế Sao
7.7/10
2618

Thể loại: Ngôn Tình

Đến Với Người Mình Thích Suốt 16 Năm FULL
7.3/10
1458

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chuyện Nhỏ Thường Ngày FULL
7.6/10
2322

Thể loại: Đam Mỹ

Hít Hổ Lớn Không Em
7.6/10
3803

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình
7.6/10
9672

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn
7.1/10
1255

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Tâm Sự Ánh Trăng FULL
7.2/10
2038

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Tôi Xuyên Thành Tổng Giám Đốc Bá Đạo FULL
7.9/10
3122

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Huyền Huyễn

Tù Tâm FULL
7.8/10
7956

Thể loại: Bách Hợp

Vong Tiện Cuộc Sống Hằng Ngày Của Vong Tiện Sau Khi Kết Hôn
7.7/10
1554

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Hai Đám Cưới
7.5/10
2513

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Linh Dị

Cây Độc Không Trái
7.1/10
2024

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thiên Đạo Phi Tiên
7.5/10
3704

Thể loại: Tiên Hiệp

Quyển 2 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL
7.2/10
12269

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Quyển 1 Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu FULL
7.8/10
37585

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Hào Quang Mị Tình
7.5/10
2451

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên
7.5/10
1435

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo
7/10
33534

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Khúc Ca Biệt Ly Nơi Trần Thế FULL
7.9/10
5306

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Tiểu Kiều Nương Của Nhà Thợ Rèn
7.3/10
9918

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Đam Mỹ Bình An FULL
7.5/10
1774

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Đại Bảo Bối
7.1/10
14214

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm
7.9/10
16811

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình
7.9/10
8143

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Hài Hước, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên
7.1/10
1567

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
7.4/10
8744

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn
7.9/10
6250

Thể loại: Đam Mỹ

Bạn Học Chúng Ta Đừng Làm Tổn Thương Nhau
7.4/10
1495

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Dâu Tây Đỏ Và Bí Mật FULL
7.6/10
1788

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hưởng Tang
7.6/10
3476

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đông Phương, Linh Dị, Huyền Huyễn

Châu Mẫn Nhiệt Hải
7.1/10
2270

Thể loại: Đam Mỹ

Bách Hợp Yêu Thương
7.9/10
3530

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Hung Trạch
7.4/10
2482

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Sau Khi Bị Tra
7.6/10
8395

Thể loại: Bách Hợp

Vấn Quan
7.8/10
4029

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Linh Dị

Vương Gia Uy Ông Trùm Mafia Thương Chiều Vợ Yêu FULL
7.3/10
43884

Thể loại: Ngôn Tình

Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không
7.3/10
6423

Thể loại: Bách Hợp

Gia Hữu Manh Vịt
7.1/10
2833

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Hiền Hậu Thực Nhàn FULL
7.5/10
154661

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết FULL
7.1/10
11460

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Ta Bị Zombie Cắn
7.3/10
8191

Thể loại: Đô Thị, Mạt Thế

Bảy Năm Không Đau
7.9/10
1377

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Phi Của Tàn Bạo Nhiếp Chính Vương
7.5/10
1192

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Phi Của Tàn Bạo Vương Gia
7.2/10
1204

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp
7.8/10
26884

Thể loại: Ngôn Tình, Mạt Thế, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Thỏ hoa đào
8.5/10
7309

Thể loại: Truyện Khác

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão
7.6/10
2531

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tập Truyện Ngọt Ngào FULL
7.6/10
26558

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Truyện Khác

Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng
7.1/10
4642

Thể loại: Truyện Sủng, Trọng Sinh, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team
7.6/10
12641

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Hướng Đông Lưu
7.5/10
6044

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Trọng Sinh

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
7.9/10
11691

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Sa Điêu Sư Tổ
7.6/10
5582

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chuyển Phát Nhanh Âm Dương
7.5/10
3419

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Soái Ca Thuần Khiết Nhất Tu Tiên Giới
7.3/10
1607

Thể loại: Tiên Hiệp

Sổ Tay Trồng Trọt Của Thịnh Thế Bạch Liên
7.3/10
1432

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
7/10
4684

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Lịch Sử, Đông Phương, Truyện Khác

Xuyên Thư Lão Công Của Ta Hình Như Là Đại Vai Ác
7.3/10
2212

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Quá Trình Theo Đuổi Chàng Ảnh Đế
7.4/10
7028

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ
7.9/10
1603

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Xin Cho Chính Ta Được Biểu Diễn
7/10
1448

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Thư Tình Second-hand FULL
7.1/10
10773

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cô Vợ Trọng Sinh Của Mặc Thiếu Tổng Tài Dịu Dàng Cưng Chiều Em !
7/10
26780

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn FULL
7.9/10
30712

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Tin Tức Tố Của Ta Có Độc
7.7/10
9262

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Vì Hận Mà Yêu FULL
7.2/10
34114

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi
7.8/10
5713

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Truyện Sủng, Hài Hước

Sau Khi Âm Thầm Kết Hôn Cùng Với Ảnh Đế Tôi Mang Thai
7.3/10
7690

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mau Xuyên Nghịch Tập Boss Phản Diện Cầu Buông Tha
7.9/10
5773

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky
7.1/10
13642

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù
7.8/10
21869

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Dâu Nhà Nông FULL
7.5/10
354831

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Nhất Kiếm Độc Tôn
7.4/10
3704

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Là Họa Không Thể Tránh
7.8/10
8165

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần
/10
12909

Thể loại:

Trong Thôn Có Một Cô Nương
10.3/10
40774

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
6.3/10
317558

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Hôn Nhân Đỉnh Cấp
8.9/10
91767

Thể loại: Ngôn Tình

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
10.3/10
660408

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Đệ Nhất Thần Thâu
9.6/10
10853

Thể loại: Đô Thị, Tiên Hiệp

Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
8.4/10
107044

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tu La Giới Chí Tôn
7.2/10
31811

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Tân An Quỷ Sự
6.3/10
259492

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sổ Điểm Danh Vạn Giới
7.2/10
15483

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê
8.4/10
6157

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game
8.4/10
20061

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị