Tác Giả Nhất Thế Hoa Thường

Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

7.5/10
3402

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 40
Ở Hệ Liệt Văn Sửa Bug

Ở Hệ Liệt Văn Sửa Bug

7.6/10
6345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 93
Độ Xứng Đôi 99

Độ Xứng Đôi 99

7.1/10
2218

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 39
Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

7.7/10
12815

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

7.1/10
1874

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 3
Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

7.5/10
2153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 4
Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

7.1/10
3061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 23
Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

7.6/10
29977

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 120
Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

7.1/10
20059

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 76
Tôi Phải Đào Hôn

Tôi Phải Đào Hôn

7.5/10
16301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 51
Tin Tức Tố Biến Dị

Tin Tức Tố Biến Dị

7.5/10
36472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 68
Bệnh Chữa Rồi

Bệnh Chữa Rồi

7.5/10
22793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 77
Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Giáo Chủ Lạc Đường Ký

10/10
45598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 120
Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Hệ Thống Đang Báo Hỏng

7.5/10
35832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 87
Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Thiết Lập Này Hỏng Rồi

7.5/10
163455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 227
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

7.5/10
27428

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 65
Bất Báo

Bất Báo

7.5/10
67089

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Cực Hạn Săn Bắn

Cực Hạn Săn Bắn

7.5/10
33431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 74
Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

7.5/10
21569

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 73
Thế Giới Này Điên Rồi

Thế Giới Này Điên Rồi

7.5/10
63228

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 76
Đặc Chủng Dong Binh

Đặc Chủng Dong Binh

7.5/10
66187

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 73
Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

7.5/10
22920

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 59
Oan Có Đầu Trứng Có Chủ
7.5/10
3402

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Ở Hệ Liệt Văn Sửa Bug
7.6/10
6345

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Độ Xứng Đôi 99
7.1/10
2218

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL
7.7/10
12815

Thể loại: Đam Mỹ

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn
7.1/10
1874

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên
7.5/10
2153

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên
7.1/10
3061

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team
7.6/10
29977

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky
7.1/10
20059

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tôi Phải Đào Hôn
7.5/10
16301

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Tin Tức Tố Biến Dị
7.5/10
36472

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Bệnh Chữa Rồi
7.5/10
22793

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Giáo Chủ Lạc Đường Ký
10/10
45598

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Hệ Thống Đang Báo Hỏng
7.5/10
35832

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiết Lập Này Hỏng Rồi
7.5/10
163455

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
7.5/10
27428

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Bất Báo
7.5/10
67089

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Hạn Săn Bắn
7.5/10
33431

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
7.5/10
21569

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Thế Giới Này Điên Rồi
7.5/10
63228

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đặc Chủng Dong Binh
7.5/10
66187

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
7.5/10
22920

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không