Tác Giả Hà Điệp Mộng Nhi

Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

8.2/10
2536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Cải Trang Nam Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

Cải Trang Nam Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

8/10
2086

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Chương 19
Tại Hạ Rất Bình Thường

Tại Hạ Rất Bình Thường

7.2/10
1373

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 30
Bạo Quân Vô Địch

Bạo Quân Vô Địch

8.5/10
2235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 94
Ăn Mày Tu Tiên

Ăn Mày Tu Tiên

7.7/10
27692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Huyền huyễn

Chương 278
Làm Rể Hào Môn Ông Đây Khinh

Làm Rể Hào Môn Ông Đây Khinh

7.3/10
4966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 137
Tuyết Mùa Đông Không Lạnh

Tuyết Mùa Đông Không Lạnh

8.5/10
2072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Lâm Ngạn Liễu Như Họa

Lâm Ngạn Liễu Như Họa

7.3/10
1220

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương

Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương

8.4/10
1159

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 3
Như Châu Như Ngọc

Như Châu Như Ngọc

7.8/10
6388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Như Châu Tựa Ngọc FULL

Như Châu Tựa Ngọc FULL

7.7/10
3682

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 98
Phượng Yên Hoa

Phượng Yên Hoa

8.4/10
1485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 8
Đào Đông

Đào Đông

7.9/10
1702

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 11
father phụ Nhân Danh Cha

father phụ Nhân Danh Cha

8.5/10
1420

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 24
Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí

7.5/10
1202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL

7.9/10
11584

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 117
Chỉ Là Giết Thời Gian

Chỉ Là Giết Thời Gian

7.5/10
2907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 35
Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

7.1/10
6500

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Chương 48
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

7.4/10
16106

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 295
Cửu Công Chúa Vi Tôn

Cửu Công Chúa Vi Tôn

7.8/10
6230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 46
Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình

7.8/10
7581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 46
Đệ Nhất Nương Tử FULL

Đệ Nhất Nương Tử FULL

7.7/10
12699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 76
Phi Tần Này Chức Nghiệp

Phi Tần Này Chức Nghiệp

7.3/10
38671

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

8/10
27356

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 255
Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

7.8/10
2201

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 12
Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

7.9/10
14997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 103
Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

7.7/10
12222

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 201
Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

8.4/10
13876

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 162
Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

7.3/10
19913

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 306
Thập Niên 70 Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Thập Niên 70 Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

7.4/10
25932

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Tạo Tác Thời Gian

Tạo Tác Thời Gian

7.4/10
18811

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 144
Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL

7.9/10
60997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư

Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư

7.7/10
12081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 200
Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư FULL

Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư FULL

7.3/10
19075

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 200
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.9/10
8388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 38
10 Ngàn Vạn! Không Trả Hãy Làm Vợ Tôi FULL

10 Ngàn Vạn! Không Trả Hãy Làm Vợ Tôi FULL

7.8/10
17578

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ FULL

Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ FULL

7.2/10
16997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 68
Không Phải Là Nữ Chính FULL

Không Phải Là Nữ Chính FULL

7.4/10
12348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 58
Hạnh Phúc Của Em FULL

Hạnh Phúc Của Em FULL

7.1/10
30061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 97
Khế Ước Hôn Nhân FULL

Khế Ước Hôn Nhân FULL

7.5/10
22958

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 88
Đam Mỹ Độc Sủng Hậu Cung FULL

Đam Mỹ Độc Sủng Hậu Cung FULL

7.2/10
25721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 61
Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

7.4/10
62727

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 129
Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song

7.9/10
17644

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 73
Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

7.3/10
118309

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 161
Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Ngàn Vạn Lần Yêu Em

7.6/10
37987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

6.3/10
399166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1726
Trảm Nguyệt

Trảm Nguyệt

5.5/10
82335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 1339
Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

/10
27352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại:

Chương 103
Tạo Tác Thời Quang

Tạo Tác Thời Quang

10.3/10
9117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 23
Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

8.3/10
202973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 171
Con đường dâu quý nhà họ Tiêu

Con đường dâu quý nhà họ Tiêu

1.3/10
6282

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung

[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung

8.1/10
49080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 61
Lắng Nghe Tiếng Biển

Lắng Nghe Tiếng Biển

7.5/10
12511

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 36
Hân Hoan

Hân Hoan

9.3/10
189427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

8.9/10
908976

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 80
Trọng Lai Nhất Thứ

Trọng Lai Nhất Thứ

7.5/10
117202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 85
Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Đừng Kỳ Thị Giống Loài

7.5/10
253494

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 138
Hợp Đồng Tình Nhân 2

Hợp Đồng Tình Nhân 2

8.5/10
536577

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 334
Nghề Làm Phi – Tập 2

Nghề Làm Phi – Tập 2

8.5/10
44834

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 14
Nghề Làm Phi – Tập 1

Nghề Làm Phi – Tập 1

8.5/10
48877

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 15
Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

8.5/10
18092

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 72
Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

7.5/10
24380

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

7.5/10
158341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 156
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

7.5/10
330894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 334
Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

8.8/10
768953

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 203
Bát Bảo Trang

Bát Bảo Trang

7.5/10
339383

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Who Are You ??? [Thanh Vũ]

Who Are You ??? [Thanh Vũ]

7.5/10
37400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 85
Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

7.5/10
193651

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 101
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

7.5/10
306959

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 123
[Thích Cố] Tình Phu Thê

[Thích Cố] Tình Phu Thê

7.5/10
4388

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 14
[Thích Cố] Hồng Nhan

[Thích Cố] Hồng Nhan

7.5/10
5914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 25
Nữ Thần Trở Về

Nữ Thần Trở Về

7.5/10
347119

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 153
Trời Sinh Một Đôi

Trời Sinh Một Đôi

8.8/10
2136486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 488
Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

7.5/10
87125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 76
Phúc Trạch Hữu Dư

Phúc Trạch Hữu Dư

7.5/10
76857

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 81
Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

7.5/10
329038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 175
Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

7.5/10
67490

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 106
Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương

7.5/10
33574

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 72
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

7.5/10
91626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 164
Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A

7.5/10
2576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Quân Tâm Ngã Tâm

Quân Tâm Ngã Tâm

7.5/10
6845

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 12
Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan

Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan

7.5/10
28634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 41
[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

7.5/10
10171

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Chương 49
Thiên Hữu

Thiên Hữu

7.5/10
31053

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 79
Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

7.5/10
112118

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 86
Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

7.5/10
31765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng

Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng

7.5/10
1843

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 2
Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

7.5/10
31751

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 54
Vợ Ơi Chào Em

Vợ Ơi Chào Em

7.5/10
333899

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Người Tình Của Ác Ma

Người Tình Của Ác Ma

7.5/10
5877

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Sủng Em Không Tốt Sao

Sủng Em Không Tốt Sao

7.5/10
52352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

7.5/10
79297

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 29
Tặng Bạn Hoa Hướng Dương
8.2/10
2536

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cải Trang Nam Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng
8/10
2086

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Sủng

Tại Hạ Rất Bình Thường
7.2/10
1373

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Bạo Quân Vô Địch
8.5/10
2235

Thể loại: Đô Thị

Ăn Mày Tu Tiên
7.7/10
27692

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Huyền huyễn

Làm Rể Hào Môn Ông Đây Khinh
7.3/10
4966

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tuyết Mùa Đông Không Lạnh
8.5/10
2072

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lâm Ngạn Liễu Như Họa
7.3/10
1220

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đại Minh Tinh - Nhất Diệp Y Sương
8.4/10
1159

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Như Châu Như Ngọc
7.8/10
6388

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Như Châu Tựa Ngọc FULL
7.7/10
3682

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Phượng Yên Hoa
8.4/10
1485

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đào Đông
7.9/10
1702

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam

father phụ Nhân Danh Cha
8.5/10
1420

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Vua Diễn Xuất Giới Giải Trí
7.5/10
1202

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Phấn Đấu Cho Khoa Học FULL
7.9/10
11584

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chỉ Là Giết Thời Gian
7.5/10
2907

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An
7.1/10
6500

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đông Phương

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã
7.4/10
16106

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Cửu Công Chúa Vi Tôn
7.8/10
6230

Thể loại: Cổ Đại, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền huyễn

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại Ngôn Tình
7.8/10
7581

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Đệ Nhất Nương Tử FULL
7.7/10
12699

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Phi Tần Này Chức Nghiệp
7.3/10
38671

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh
8/10
27356

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành
7.8/10
2201

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí
7.9/10
14997

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh
7.7/10
12222

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng
8.4/10
13876

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn
7.3/10
19913

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên 70 Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm
7.4/10
25932

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tạo Tác Thời Gian
7.4/10
18811

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong FULL
7.9/10
60997

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư
7.7/10
12081

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư FULL
7.3/10
19075

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.9/10
8388

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

10 Ngàn Vạn! Không Trả Hãy Làm Vợ Tôi FULL
7.8/10
17578

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng Quân Nhân Và Nàng Ca Sĩ FULL
7.2/10
16997

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Không Phải Là Nữ Chính FULL
7.4/10
12348

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Hạnh Phúc Của Em FULL
7.1/10
30061

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Khế Ước Hôn Nhân FULL
7.5/10
22958

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Đam Mỹ Độc Sủng Hậu Cung FULL
7.2/10
25721

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hoàng Thành Có Bảo Châu
7.4/10
62727

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song
7.9/10
17644

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong
7.3/10
118309

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Ngàn Vạn Lần Yêu Em
7.6/10
37987

Thể loại: Ngôn Tình

9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài
6.3/10
399166

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trảm Nguyệt
5.5/10
82335

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân
/10
27352

Thể loại:

Tạo Tác Thời Quang
10.3/10
9117

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
8.3/10
202973

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Con đường dâu quý nhà họ Tiêu
1.3/10
6282

Thể loại: Ngôn Tình

[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung
8.1/10
49080

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lắng Nghe Tiếng Biển
7.5/10
12511

Thể loại: Đam Mỹ

Hân Hoan
9.3/10
189427

Thể loại: Đam Mỹ

Trong Phim Ngoài Đời
8.9/10
908976

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Lai Nhất Thứ
7.5/10
117202

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đừng Kỳ Thị Giống Loài
7.5/10
253494

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hợp Đồng Tình Nhân 2
8.5/10
536577

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi – Tập 2
8.5/10
44834

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghề Làm Phi – Tập 1
8.5/10
48877

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Dám Câu Nương Ta Cút Ngay
8.5/10
18092

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công
7.5/10
24380

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng
7.5/10
158341

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)
7.5/10
330894

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
8.8/10
768953

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Bát Bảo Trang
7.5/10
339383

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Who Are You ??? [Thanh Vũ]
7.5/10
37400

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài
7.5/10
193651

Thể loại: Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê
7.5/10
306959

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

[Thích Cố] Tình Phu Thê
7.5/10
4388

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

[Thích Cố] Hồng Nhan
7.5/10
5914

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nữ Thần Trở Về
7.5/10
347119

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trời Sinh Một Đôi
8.8/10
2136486

Thể loại: Hài Hước, Trọng Sinh, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
7.5/10
87125

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phúc Trạch Hữu Dư
7.5/10
76857

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
7.5/10
329038

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Siêu Sao, Tính Cái Gì?
7.5/10
67490

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
7.5/10
33574

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
7.5/10
91626

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trông Mặt Bắt Mệnh, Sai Nặng A
7.5/10
2576

Thể loại: Ngôn Tình

Quân Tâm Ngã Tâm
7.5/10
6845

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Bách Hợp

Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan
7.5/10
28634

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
7.5/10
10171

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Thiên Hữu
7.5/10
31053

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Công Tử Biến Bại Gia Tử
7.5/10
112118

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ
7.5/10
31765

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng
7.5/10
1843

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xui Xẻo, Chia Tay Đi
7.5/10
31751

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vợ Ơi Chào Em
7.5/10
333899

Thể loại: Ngôn Tình

Người Tình Của Ác Ma
7.5/10
5877

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Em Không Tốt Sao
7.5/10
52352

Thể loại: Ngôn Tình

Nghề Làm Phi
7.5/10
79297

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu